S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

2013

Mantelmuzikanten in de zorg

23 DEC 2013 - De studente gerontologie Marylo Verhagen, die bij het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg stage loopt, is bezig met een advies rond gemeentelijk beleid voor mensen met dementie. Zij was aanwezig...

In beweging: zingende zebrapaden en 'zwementie'

07 NOV 2013 - Hoe lang zit u op een dag? 35% van de Nederlandse bevolking zit tussen de 7-16 uur per dag! En een zittend leven duurt niet lang…..'Bewegen is winst!’. Dat zegt Nanette Hagedoorn op het...

Engelse les in lokale kracht

10 OKT 2013 - Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseerde in september 2013 een studiereis naar Londen om te leren van Engelse burgerinitiatieven. De ‘Big society’ ofwel ‘participatiesamenleving...

'Koekjes brengen naar oma'

30 AUG 2013 - We leven nu lang en gelukkig, maar zien wel dat er verschuivingen plaatsvinden. We zullen onze eigen boontjes moeten doppen met onze naasten. Als dat onvoldoende lukt, kunnen we aankloppen bij onze...

Budget bejaardenhuis speelt in op actualiteit

29 AUG 2013 - Het plan van ondernemer Aad Ouborg om een budget bejaardenhuis te ontwikkelen in de voormalige Koepelgevangenis in Breda maakte de tongen los. Het bleek een grap maar speelde ook slim in op een...

De lange weg naar een smalle AWBZ 

26 JUN 2013 - Herinnert u zich nog de wachtlijsten in de jaren negentig? Ouderen die naar de rechter stapten omdat ze geen thuiszorg kregen of heel lang moesten wachten. Daarna kwamen de regionale...

Dementievriendelijke gemeenten nodigen mensen uit

30 MEI 2013 - Ruim 70% van mensen met dementie woont thuis en een behoorlijk percentage (ruim 80%) van de mantelzorgers is overbelast. Hoe bereiden gemeenten, corporaties, zorgorganisaties, welzijnsorganisaties...

Cultuursensitieve zorg belicht in blog 'Culturen binnen de muren' 

24 APR 2013 - Steeds meer organisaties realiseren zich dat cultuursensitieve zorg nodig is en maken een mentaliteitsomslag. Maar de liefde moet van twee kanten komen. Ook oudere migranten gaan nadenken over...

Ouderen in de hoofdrol

10 APR 2013 - Laatst kreeg ik van een goede vriend een dvd box kado met allemaal films waarin ouderen de hoofdrol spelen. Ik was er om twee redenen heel blij mee. Ten eerste omdat ik bezig ben met het mee...

'Eigen bijdrage AWBZ: zorg naar vermogen?'

02 APR 2013 - Voor de bepaling van de eigen bijdrage voor verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis telt vanaf 2013 ook het vermogen van de verzekerde mee. Deze verandering houdt de gemoederen flink bezig. De...

Heb je al een scenario voor je laatste levensfase?

27 MRT 2013 - 'Woongroep' roept voor sommige 65 plussers gemengde en nostalgische gevoelens op, zoals: "Dat hoeft voor mij (gelukkig) niet meer maar het was allemaal wél vreselijk leuk." Wat deze ...

De balansburger

21 MRT 2013 - Burgerinitiatieven staan momenteel erg in de belangstelling. Zij zijn overal aan het ontstaan op verschillende gebieden. Soms noodgedwongen door het verdwijnen van voorzieningen, maar soms...

Anders wonen, de tijd is er rijp voor

21 FEB 2013 - Het is wat tegenstrijdig: aan de ene kant stimuleert de overheid het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van ouderen met allerhande maatregelen. Aan de andere kant zijn budgetten minder toereikend...

Voorspelling 2013: de revival van de woonzorgzone

DEC - Het gedachtegoed van de woonzorgzone is bittere noodzaak om in de nabije toekomst de golf aan mensen die in meer of mindere mate zorg nodig hebben op een fatsoenlijke manier te kunnen huisvesten...

Ouderen in de hoofdrol

06 FEB 2013 - Het aantal ouderen neemt toe, maar dat zie je noch weinig terug in de media en op andere plekken. Toch lijkt er een kentering te zijn. Zo heeft Ari Seth Cohen onlangs het boek 'Advanced style...

Miljoenen te verdienen met huisvestingsbeleid senioren

08 JAN 2013 - De ouderenbond ANBO heeft, ondersteund door BZK, onderzoek gedaan naar lokaal beleid voor ouderenhuisvesting. ANBO stelt dat uit het onderzoek een fors tekort aan seniorenwoningen blijkt. Dit...

10-04-2013 21:53

BLOG jaargangen

2017 (12)

2016 (13)

2015 (19)

2014 (13)

2013 (16)

2012 (16)

2011 (5)

2010 (3)

D E F