S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

BLOG

Blog - Grenzen aan het langer thuis wonen? We groeien nog wel even door! 

29 AUG 2017 - Langer thuis wonen sluit aan op de wens van heel veel ouderen. Maar langer thuis wil niet altijd zeggen in de woning blijven wonen waar je nu woont. In je eentje in de eengezinswoning waar je...

Blog - Langer thuis wonen: het kan n(i)et?

16 AUG 2017 - Aan het langer thuis wonen, zitten grenzen. Bewonersconsulenten maken het dagelijks in hun werk mee. Zij zien bewoners die niet thuis horen in het verpleeghuis, maar waar zelfstandig wonen ook niet...

Blog - De écht bijzondere doelgroep is het gezin met kinderen

13 JUL 2017 - Huurders worden steeds ouder. Bij sommige corporaties is de helft van de huurders al 55 jaar en ouder. De leeftijd neemt toe. Bovendien wonen meer mensen met een verstandelijke beperking en mensen...

Blog - Een tweede leven voor de gele praatpaal

28 JUN 2017 - Zaterdag 1 juli verdwijnen de praatpalen van de ANWB. U weet wel – die gele palen langs de snelweg waar je bij pech onderweg voor hulp kan bellen. In Nederland zijn er zo’n 3500, een icoon in...

Blog - Woonvariaties geven meer kleur aan vergrijzing

12 JUN 2017 - Het artikel ‘Klaar voor de grote vergrijzing’ in de Volkskrant van 31 mei 2017 gaat in op de prijsvraag Who Cares van de Rijksbouwmeester. Hoe maken we onze naoorlogse wijken – gebouwd voor...

Blog - Drones en zelfredzaamheid in Deense ouderenzorg

06 JUN 2017 - Hoe zit het met de Deense ouderenzorg? Wat kunnen we leren van de Denen? Denemarken ligt zo dichtbij en lijkt in een aantal opzichten op Nederland. Toch zijn de verschillen al snel merkbaar wanneer...

Blog - Slapeloze nachten in New York

03 MEI 2017 - New York, the city that never sleeps….voor het Hebrew Home geldt dit zeker. In dit zorgcentrum in New York bieden ze namelijk nachtopvang aan. Mensen met dementie kunnen daar van 7 uur ‘s avonds...

Blog - Twee keer thuis: oudere migranten in Europa

03 APR 2017 - Ouderen met een migratieachtergrond zijn erg divers. Het is onmogelijk om over de groep van oudere migranten te spreken omdat hun geschiedenis en achtergrond verschillend zijn. De redenen waarom...

Blog - OmDOEN in plaats van omDENKEN

21 MRT 2017 - Naar een andere aanpak voor levensloopbestendig wonen. Als de badkamer in een flatwoning een te hoge drempel heeft voor de oudere bewoner, wat doe je dan? Die drempel verlagen? Dat kan niet altijd...

Blog - Mensen eerst! Een fundamentele keuze

27 FEB 2017 - Mensen willen zoveel mogelijk thuis blijven wonen. Zijn onze huizen daar geschikt voor? Kan onze zorg dat aan? Zijn onze wijken, dorpen bestendig? We hebben het over woonzorgconcepten. Maar waar...

Blog - Kinderen zijn de baas

24 FEB 2017 - 'Kinderen zijn de baas' dat was een aantal jaar geleden de slogan van het Land van Ooit. Mijn kinderen werden er aangesproken als 'kleine baas' en zij hadden het tijdens het bezoek aan het pretpark...

Blog - Vijf ontwikkelingen in wonen en zorg om in 2017 in de gaten te houden

06 JAN 2017 - Een nieuw jaar ligt voor ons. En de goede wensen voor 2017 zijn niet van de lucht. Natuurlijk wens ook ik iedereen graag een gelukkig nieuwjaar maar nog leuker vind ik het om na te denken wat de...

Blog - Het jaar van Oma Miep

27 DEC 2016 - Het afgelopen jaar was wat mij betreft het jaar van oma Miep. Oma Miep is een 81 jarige vrouw uit Barendrecht die regelmatig een rol speelt in de You Tube filmpjes van haar vloggende kleindochter...

Blog - Langer thuis wonen: zoeken naar oplossingen

21 NOV 2016 - Het aantal verhuisbewegingen onder 65+ers is de afgelopen 20 jaar gedaald van 7% naar 4,5% per jaar. Ouderen wonen langer thuis; dat is overheidsbeleid en dat willen veel ouderen ook. Mensen...

Blog - Kracht en kwetsbaarheid kunnen goed samengaan

18 OKT 2016 - ‘Kijk en dat is nu precies de reden dat mijn echtgenoot van 90 jaar niet meer mee naar binnen gaat’, zei een oudere vrouw bij de bakker fel. ‘Hij wacht buiten in de auto. Als u eens wist wat...

Niemand vraagt meer waar ik vandaan kom

22 SEP 2016 - Hallo, welkom allemaal. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. Ik begin met een ontboezeming. Moest ik 50 en invalide worden, om mijn dromen waar te maken? JA. Het grootste project dat ik ooit heb kunnen...

Blog - Interculturele wijsheid uit het oosten

01 SEP 2016 - Bij het station vroeg een oudere Chinese dame hulp bij het kopen van een kaartje uit de treinautomaat. Zij sprak heel slecht Nederlands maar wist toch uit te leggen wat ze wilde. Een jonge vrouw...

Blog - Waar een anoniem gesprek toe kan leiden…

27 JUL 2016 - ‘Anoniem’ belt, volgens mijn telefoonscherm. Mijn telefoon gaat af wanneer ik op een ochtend de trein instap. Ik ben erg nieuwsgierig en vind het moeilijk de telefoon niet op te nemen dus zoek...

Blog - Domweg gelukkig, vlakbij de Dapperstraat

29 JUN 2016 - Als ik denk aan ouder worden in de stad, dan glijden mijn gedachten automatisch af naar mijn opa en oma. Geboren en getogen Amsterdammers. Zij hebben het grootste deel van hun leven in de Indische...

Blog - De grijze golf geeft steden nieuwe dynamiek

11 MEI 2016 - Ouderen worden steeds bepalender in onze maatschappij. Tot 2019 is onder de volwassenen de leeftijdsgroep van 18 tot 50-jarigen nog in de meerderheid, maar vanaf 2019 zijn de 50-plussers voor het...

Blog - Vier trends in zorgvastgoed

25 APR 2016 - Bouwen voor de ouderenzorg, na jaren van stagnatie komt er weer beweging in de markt! Nu het stof van de stelselwijziging neerdaalt, schreeuwen de zorggebouwen om aandacht. Ze staan gedeeltelijk...

Blog - Actie nodig in intercultureel zorgland!

19 APR 2016 - “Oudere migranten zijn helemaal niet zo bijzonder,” zegt Jan Booij, expert op het gebied van interculturalisatie, tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Europese netwerk Interculturele zorg...

Blog - Gezocht: woondroom

29 MRT 2016 - ‘Wij zoeken met een groep 60-plussers naar mogelijkheden om samen te wonen met mensen van verschillende leeftijden die iets willen betekenen voor hun omgeving. Kunt u ons wegwijs maken?’ ...

Blog - Hoe zou Hendrik Groen het doen?

23 FEB 2016 - Wat heb ik van uw ontroerende en tegelijk ook soms hilarische ‘Geheime dagboek’ en ‘Zolang er leven is’ genoten! En wat zou ik u en de andere leden van de door uzelf opgerichte...

Blog - Steden steeds seniorvriendelijker?

27 JAN 2016 - Steden vergrijzen, de diversiteit binnen de stad blijkt groot. Sommige wijken vergrijzen enorm, anderen blijven relatief jong door studenten. Hoe bereiden steden zich voor op de toename van het...

Een kijkje in de keuken van een corporatie

15 DEC 2015 - Corporaties hebben het moeilijk, hoor je overal. Dat is ook zo maar toch gebeurt er veel en staan corporaties niet stil. Ook niet op het terrein van wonen en zorg. Dat heeft zeker ook te maken met...

Vijftien pioniers in wonen, zorg en welzijn in beeld

15 DEC 2015 - Dit jaar zijn nogal wat projecten van pioniers in de wereld van wonen, zorg en welzijn tot een afronding gekomen. En er zijn nieuwe innovatieve projecten van start gegaan, een bron van inspiratie...

Wijze lessen uit het Oosten

03 DEC 2015 - Een reiziger in Zuid-Korea waant zich in een modern en bruisend land. Een land met een bewogen geschiedenis ook, waar de bevolking er saamhorig de schouders onder zet. Met zijn 50 miljoen inwoners...

Zo buiten als mogelijk in het verpleeghuis

01 DEC 2015 - Hoe wilt u wonen als u oud bent? Op deze veel gestelde vraag bij de start van een bijeenkomst over woonvormen voor ouderen komen de fraaie vergezichten: met een groep vrienden in een boerderij, een...

In mijn maag met mevrouw Janssen

12 NOV 2015 - Ik zit in mijn maag met mevrouw Janssen. Ze is 87 jaar, loopt met een rollator, heeft beginnende dementie. Ze komt de deur niet uit, kan geen trap meer lopen en wordt steeds passiever. De thuiszorg...

Langer zelfstandig wonen: gezondheid, geld en een beetje geluk

30 OKT 2015 - ‘Gezondheid, geld en een beetje geluk’, zo vatte een oudere dame samen wat mensen nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Dat klopte grofweg met wat ik van andere...

Verzorgingshuis in nieuwe jas

01 OKT 2015 - Samen met mijn schoonvader van 102 bezoek ik de rommelmarkt in het plaatselijke verzorgingshuis. "Handig, die rollator", constateert hij. Hij gebruikt hem nog niet zo lang. Nu ontdekt hij het gemak...

Meergeneratie wonen in Duitsland

30 SEP 2015 - Laatst was een zorgbestuurder uit Singapore op bezoek in Nederland. Hij vertelde dat de ‘meergeneratiewoningen’ van vroeger op dit moment opnieuw gebouwd worden in zijn land. ‘Het is weer een...

Traplopen voor punten: actief ouder worden in Japan

24 AUG 2015 - In Dream Lake Village, een dagopvangcentrum voor ouderen in Tokyo, kunnen de bezoekers punten sparen als zij zich inspannen. Alles is gericht op het stimuleren van activiteit. Japan wil de ouderen...

The postman always rings twice

18 AUG 2015 - Een ‘age-friendly’ samenleving denkt niet in hokjes. Om ouderen te ondersteunen moeten alle bronnen worden benut, ook uit onverwachte hoek. Wat dacht u van de postbode? Tijdens haar vakantie was...

Leegstand in seniorenwoningen: hoe komt het en vooral, wat doe je er aan?

30 JUL 2015 - Op de valreep van 2014 schreef ik een blog over de verhuurbaarheid van seniorenwoningen. Recente berichten over leegstand in seniorenwoningen verbaasden mij, want tegelijkertijd waren er even zoveel...

'Heeft u alles kunnen vinden?' Op weg naar een vriendelijke gemeenschap

20 JUL 2015 - ‘Heeft u alles kunnen vinden?’, vraagt de kassière bij de supermarkt mij. Ik knik en vraag me af of het zo is. Heb ik alles kunnen vinden? En waarom stelt zij deze vraag aan mij? Heb ik soms...

Ik blijf thuis: 5 suggesties om uw eigen keuze te maken

15 JUN 2015 - Lekker thuis blijven wonen tot op hoge leeftijd is heel persoonlijk. Gelukkig is er steeds meer informatie om een keuze te kunnen maken die bij ú past. Hier de vijf aanraders die ik mijn...

Zorgwoning in de knel door huisvestingsverordening

03 JUN 2015 - Veel gemeenten stellen op dit moment een nieuwe huisvestingsverordening vast en regelen daarin de toewijzing van sociale huurwoningen. Gastblogger Margrieta Haan beschrijft de gevolgen voor...

Op naar meer huizen voor wereldburgers!

28 APR 2015 - Het is tijd voor superdiversiteit in wonen, zorg en welzijn! Veranderingen in de zorg, de transitie, de decentralisaties voerden de afgelopen tijden de boventoon. Intussen is er veel gebeurd, ook op...

Mijn woonwensen voor later

23 APR 2015 - Vincent Bijlo maakte voor het congres Expeditie Begonia een column over zijn woonwensen. "Goedemorgen, ik woon hier best aardig hè? Dit was vroeger een werkplaats van NS,

Passende toewijzing of ongepaste afwijzing?

12 MRT 2015 - Als het aan de minister ligt, wijzen corporaties straks aan huurders alleen nog maar een woning toe waarvan de huur aansluit bij hun inkomen. Dit passend toewijzen is niet zo vanzelfsprekend als het...

De pot op met de anti-mantelzorg regels!

11 MRT 2015 - Ben ik nou de enige die dit vindt? Nee toch? Mantelzorg in combinatie met wonen krijgt weinig tot geen aandacht in de planvorming en woonvisies van gemeenten en woningcorporaties. Gezien het steeds...

Meer veerkracht, langer thuis

24 FEB 2015 - De meeste mensen willen in hun eigen vertrouwde buurt blijven wonen. Ook als zij ouder worden en meer hulp nodig hebben. Dat krijgen we telkens te horen bij de gesprekken die we voeren met...

Een eigen stekkie

22 JAN 2015 - Steeds vaker benaderen mensen ons met de vraag of er een mantelzorgwoning in de buurt is. Soms zijn het kinderen van ouderen die op zoek zijn naar een woonvorm voor hun ouders. Vaak zijn het ook...

Effectief combineren in de plint van het verzorgingshuis

22 DEC 2014 - De begane grond van een verzorgingshuis, ‘de plint’ in vakjargon, is een financieel zorgenkind bij de scheiding van wonen en zorg. Want: de hal en atrium zijn veel en dure vierkante meters in...

Seniorenwoningen uit de tijd?

04 DEC 2014 - De afgelopen weken las ik verschillende berichten over de slechte verhuurbaarheid van seniorenwoningen. Het blijkt dat er op vele plekken in Nederland reguliere seniorenwoningen leeg staan. Een raar...

Geef mensen met dementie een gezicht en stem

27 NOV 2014 - “Geef ons een gezicht en een stem”, zegt de aan Alzheimer lijdende Gerard Cramer in een film die tijdens het congres ‘Moderne Dementiezorg’ op 24 november 2014 wordt getoond. Professor Anne...

Grandma is hacking: innovatief ouder worden

23 OKT 2014 - Met een grote glimlach lopen bezoekers langs de expositie 'G/OUD', die in het kader van de Dutch Design Week tussen 18 en 26 oktober plaatsvond in Eindhoven. Maar de bezoekers kijken niet alleen, ze...

De Rollende Doorzetters van de Bijlmer

16 SEP 2014 - Wandelclub De Rollende Doorzetters bestaat uit bewoners van de Koornhorst, een wooncomplex voor senioren in de Bijlmer, die mee gaan doen aan een rollatorloop. Maar de term 'doorzetters' is...

Met een groot hart en veel geduld doorbijten

26 AUG 2014 - 'Aandacht voor diversiteit moet doordringen tot alle onderdelen van organisaties', zo schrijven Lodewijk Asscher (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vice-premier) en Martin van Rijn...

Zomer zonder eenzaamheid

07 JUL 2014 - De zomermaanden zijn voor veel mensen een verademing. Vakantie, een pauze van alle activiteiten en tijd om buiten door te brengen met barbecues, feesten, festivals en dagjes uit. Voor sommige mensen...

Corporaties huisvesten kwetsbare bewoners

14 MEI 2014 - Te weinig aandacht voor zo’n belangrijk onderwerp. Dat is het beeld dat corporaties hebben over de zorg voor kwetsbare doelgroepen. Rogier Goes van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg...

Ouderen in de knel

28 APR 2014 - Ouderen maken zich zorgen over hun toekomst. Het heeft even geduurd voordat ouderen in de gaten kregen dat een flink aantal voorzieningen verdwijnt. Zij rekenden op voorzieningen als het...

In 10 minuten… 4 tips voor Lokale Kracht

14 APR 2014 - De mega-ballon die ik als ID-coach krijg van de organisatie van het congres ‘Lokale Kracht: the next step’ is inderdaad mega! Ik stap de trein in en pas niet eens in een coupé. De omvang van de...

The next step: Een burgerinitiatief? Top(sport)!

25 MRT 2014 - Veel initiatieven beginnen met een kleine stap. Neem zorgcoöperatie Hoogeloon: eerst voorzichtig begonnen met een eetgroep, toen langzamerhand uitgebreid naar andere voorzieningen als dagopvang en...

Veranderingen wonen en zorg risico voor brandveiligheid

24 FEB 2014 - Rogier Goes vraagt aandacht voor een sluipend probleem. De hervorming van de langdurige zorg voltrekt zich in snel tempo. Het sluit aan op de maatschappelijke ontwikkeling dat mensen zelfstandig...

Morgen wonen zonder zorgen

04 FEB 2014 - Waar kan ik dan heen? De ouderen die altijd dachten naar het verzorgingshuis te kunnen gaan als het nodig was, stellen zich die vraag nu de verzorgingshuizen verdwijnen. Maar hoe zit het met de...

Mantelmuzikanten in de zorg

23 DEC 2013 - De studente gerontologie Marylo Verhagen, die bij het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg stage loopt, is bezig met een advies rond gemeentelijk beleid voor mensen met dementie. Zij was aanwezig...

In beweging: zingende zebrapaden en 'zwementie'

07 NOV 2013 - Hoe lang zit u op een dag? 35% van de Nederlandse bevolking zit tussen de 7-16 uur per dag! En een zittend leven duurt niet lang…..'Bewegen is winst!’. Dat zegt Nanette Hagedoorn op het...

Engelse les in lokale kracht

10 OKT 2013 - Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseerde in september 2013 een studiereis naar Londen om te leren van Engelse burgerinitiatieven. De ‘Big society’ ofwel ‘participatiesamenleving...

'Koekjes brengen naar oma'

30 AUG 2013 - We leven nu lang en gelukkig, maar zien wel dat er verschuivingen plaatsvinden. We zullen onze eigen boontjes moeten doppen met onze naasten. Als dat onvoldoende lukt, kunnen we aankloppen bij onze...

Budget bejaardenhuis speelt in op actualiteit

29 AUG 2013 - Het plan van ondernemer Aad Ouborg om een budget bejaardenhuis te ontwikkelen in de voormalige Koepelgevangenis in Breda maakte de tongen los. Het bleek een grap maar speelde ook slim in op een...

2010

04 AUG 2013 -

De lange weg naar een smalle AWBZ 

26 JUN 2013 - Herinnert u zich nog de wachtlijsten in de jaren negentig? Ouderen die naar de rechter stapten omdat ze geen thuiszorg kregen of heel lang moesten wachten. Daarna kwamen de regionale...

Dementievriendelijke gemeenten nodigen mensen uit

30 MEI 2013 - Ruim 70% van mensen met dementie woont thuis en een behoorlijk percentage (ruim 80%) van de mantelzorgers is overbelast. Hoe bereiden gemeenten, corporaties, zorgorganisaties, welzijnsorganisaties...

Cultuursensitieve zorg belicht in blog 'Culturen binnen de muren' 

24 APR 2013 - Steeds meer organisaties realiseren zich dat cultuursensitieve zorg nodig is en maken een mentaliteitsomslag. Maar de liefde moet van twee kanten komen. Ook oudere migranten gaan nadenken over...

2012

10 APR 2013 -

2011

10 APR 2013 -

Ouderen in de hoofdrol

10 APR 2013 - Laatst kreeg ik van een goede vriend een dvd box kado met allemaal films waarin ouderen de hoofdrol spelen. Ik was er om twee redenen heel blij mee. Ten eerste omdat ik bezig ben met het mee...

2013

10 APR 2013 -

'Eigen bijdrage AWBZ: zorg naar vermogen?'

02 APR 2013 - Voor de bepaling van de eigen bijdrage voor verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis telt vanaf 2013 ook het vermogen van de verzekerde mee. Deze verandering houdt de gemoederen flink bezig. De...

Heb je al een scenario voor je laatste levensfase?

27 MRT 2013 - 'Woongroep' roept voor sommige 65 plussers gemengde en nostalgische gevoelens op, zoals: "Dat hoeft voor mij (gelukkig) niet meer maar het was allemaal wél vreselijk leuk." Wat deze ...

De balansburger

21 MRT 2013 - Burgerinitiatieven staan momenteel erg in de belangstelling. Zij zijn overal aan het ontstaan op verschillende gebieden. Soms noodgedwongen door het verdwijnen van voorzieningen, maar soms...

Anders wonen, de tijd is er rijp voor

21 FEB 2013 - Het is wat tegenstrijdig: aan de ene kant stimuleert de overheid het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van ouderen met allerhande maatregelen. Aan de andere kant zijn budgetten minder toereikend...

Voorspelling 2013: de revival van de woonzorgzone

DEC - Het gedachtegoed van de woonzorgzone is bittere noodzaak om in de nabije toekomst de golf aan mensen die in meer of mindere mate zorg nodig hebben op een fatsoenlijke manier te kunnen huisvesten...

Ouderen in de hoofdrol

06 FEB 2013 - Het aantal ouderen neemt toe, maar dat zie je noch weinig terug in de media en op andere plekken. Toch lijkt er een kentering te zijn. Zo heeft Ari Seth Cohen onlangs het boek 'Advanced style...

Miljoenen te verdienen met huisvestingsbeleid senioren

08 JAN 2013 - De ouderenbond ANBO heeft, ondersteund door BZK, onderzoek gedaan naar lokaal beleid voor ouderenhuisvesting. ANBO stelt dat uit het onderzoek een fors tekort aan seniorenwoningen blijkt. Dit...

Active Ageing, nu of nooit!

20 DEC 2012 - Het is nu of nooit. Terugblikkend op het 'Europees Jaar van het Actieve Ouder Worden en Solidariteit tussen de Generaties' is gebleken dat het belangrijk is en blijft om generaties met elkaar te...

Ouderen aan het roer, organisaties aan de kant?

06 DEC 2012 - 'Ouderen nemen het roer over', zo begint Ad Pijnenborg van zorgcoöperatie Hoogeloon zijn verhaal op het congres Seniorencoöperaties en zelforganisatie op 22 november. Welke rol pakken gemeenten...

De ritmes van burgerinitiatieven

28 NOV 2012 - 'Lichte gemeenschappen', zo noemt professor Marli Huijer, bijzonder hoogleraar Filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, de huidige burgerinitiatieven. "Je levenslang op iets vastleggen...

Kracht moet wel een kans blijven krijgen

17 OKT 2012 - Je kunt er niet meer omheen: lokale kracht - hoe divers ook - is helemaal 'in'! Een mooie en hoopgevende ontwikkeling die recht doet aan de veranderende relatie tussen de samenleving en overheid...

Doe-het-zelven in de zorg is in

13 SEP 2012 - "Doe Het Zelf burger organiseert nu ook eigen zorg" kopte Trouw onlangs. Na collectieve acties rond energie en mobiliteit gaan burgers samen zorg inkopen en onderlinge hulp organiseren. En de...

Bouw op uw zintuigen

30 AUG 2012 - We nemen bij onze huisvesting vaak niet de tijd om te voelen, te luisteren, te kijken, te betasten, maar vragen een architect, kleur- of geurspecialist of andere adviseur iets te doen. En dat alles...

WijkWegenWacht helpt mensen op weg

27 AUG 2012 - Eigen verantwoordelijkheid. Je leest en hoort het overal. We moeten (weer) meer onze verantwoordelijkheid nemen. Zowel in de zorg voor elkaar, voor familie als voor onszelf. Corporatie Woonwaard...

Meer dan mooi Scrabble woord: Woonzorgindicatieadviseur

30 JUL 2012 - Het aantal verzorgingshuisplaatsen daalt de komende jaren. Wat gebeurt er met de mensen die (nog) niet in aanmerking komen voor het verpleeghuis, maar ook niet zelfstandig kunnen blijven wonen...

Zoen- en zoefstroken brengen jong en oud in beweging

06 JUN 2012 - Kenniscentrum-adviseur Yvonne Witter was aanwezig op de jaarlijkse Corporatiedag van Aedes, vereniging van woningcorporaties, en woonde daar een workshop bij over sport en bewegen. Over enkele...

Wat doe jij voor de maatschappij?

19 APR 2012 - 'Het is hoog tijd om sociale dienstplicht voor ouderen in te stellen'. Deze gewaagde uitspraak viel tijdens het boeiende debat dat ActiZ op 10 april organiseerde in het kader van de veelzeggende...

Cohousing, Europese revival van sociaal sterk concept 

16 MRT 2012 - Tijdens een conferentie over self-managed cohousing (gemeenschappelijk wonen in zelfbeheer) bemerkt Bernard Smits, directeur van Woningbouwvereniging Gelderland, dat de interesse voor...

Welzijn op recept

05 MRT 2012 - We werken langer door, en tegelijkertijd bieden we meer zorg. Een sociale spagaat noemt Dennis Duiker, directeur van Movactor, dit. Duiker heeft een aansprekende visie om niet uit te scheuren...

Zo werkt het niet

27 FEB 2012 - De hele dag door past een mens zich aan zijn omgeving aan. Buitenshuis en in huis. Kenniscentrum-adviseur Monique Wijnties schreef een blog over de (on)mogelijkheden waar we zoal tegenaan lopen.

Ontmoeten in Nederland en Japan

20 FEB 2012 - Hoe kun je ontmoetingsgericht bouwen? Deze uitdaging bracht op 16 februari jl. veel mensen naar de bijeenkomst die het Kenniscentrum samen met Coalitie Erbij organiseerde. Anderen ontmoeten is een...

Op zoek naar ontmoeting in het seniorencomplex

26 JAN 2012 - De trend is wel een beetje over, maar ze staan er natuurlijk nog volop: woonzorgcomplexen met een atrium. Bedoeld voor ontmoeting maar vooral symbool van het wensdenken van architecten en...

Gouwe ouwe omgeving voor een goede gezondheid

24 JAN 2012 - Voor het tv-programma 'Krasse Knarren' woonden vijf oudere bekende Nederlanders een week lang 'in' de jaren zeventig. Voor dit doel was een villa geheel in stijl ingericht. De vraag is of de...

Contact in zicht

12 DEC 2011 - Kenniscentrum-adviseur Yvonne Witter schreef een blog naar aanleiding van het congres over eenzaamheid 'Erbij horen, erbij zijn'. Het project 'Contact in zicht' maakte indruk. Een eenvoudig én...

Je kunt er ook mee bellen

09 MEI 2011 - Nederlanders zonder mobiele telefoon zijn moeilijk te vinden. Binnen een paar jaar geldt dat ook voor landgenoten zonder smartphone. Dat je met de smartphone kunt bellen is inmiddels van...

EU-regelgeving desastreus voor nieuwbouw ouderenhuisvesting

15 APR 2011 - Door nieuwe Europese regelgeving kunnen ouderenhuisvesters nauwelijks nog nieuwe woningen bouwen.  Nieuwe huurwoningen voor ouderen zijn zo onrendabel dat nieuwbouw alleen mogelijk is in een...

Ach, de buurt vangt het wel op

01 APR 2011 - Er zijn grenzen aan wat de buurt kan en wil opvangen. Dat was een belangrijke opmerking die Kenniscentrum-adviseur Yvonne Witter hoorde op de bijeenkomst Wonen in een Buurgemeenschap van 25 maart...

Eenzaamheid verwacht je niet

13 JAN 2011 - 'Ik had me mijn huidige leven anders voorgesteld. Ik had echt niet verwacht dat het mij zou kunnen gebeuren. Ik ben erg eenzaam', zo vertelde een Turkse man van begin 60 mij onlangs. Het verbaasde...

Cultuursensitieve zorg ontstempelen

13 DEC 2010 - 'Laten we niet meer praten over interculturalisatie.' Dat zegt een spreker in de nieuwste blogbijdrage over oudere migranten: cultuursensitieve zorg 'ontstempelen'. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum...

'Even snel een sixpack gescoord'

15 NOV 2010 - Bouwen voor dementie kan zeker beter dan het neerzetten van een 'Sixpack' blijkt uit de nieuwste blog van het Kenniscentrum. 'Het klinkt zo makkelijk "even een paar SixPacks neerzetten". Ik zie...

Samenleving van elastiek

11 NOV 2010 - Het huidige ouderenbeleid is gericht op de zelfstandigheid van ouderen, het zelf redden. Eerst een beroep op hun naasten en dan pas een beroep doen op de professionele zorg. Maar in hoeverre kunnen...

27-01-2016 13:13

BLOG jaargangen

2017 (12)

2016 (13)

2015 (19)

2014 (13)

2013 (16)

2012 (16)

2011 (5)

2010 (3)

D E F