5 jaar Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Verkiezing meest vernieuwende woonzorgproject

Vernieuwende projecten en creatieve woonzorgconcepten die de afgelopen jaren het licht hebben gezien, krijgen gedurende 2007 de aandacht die ze verdienen. Het Kenniscentrum organiseert de verkiezing van het meest vernieuwende woonzorgproject.

De inschrijving voor de verkiezing is inmiddels gesloten. De genomineerde projecten zijn bekend.

Zie het nieuwsbericht Tien projecten genomineerd voor verkiezing. Lees ook het eerdere bericht Ruim 100 innovatieve projecten voor verkiezing.

Verkiezing

In 2007 viert het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg zijn vijfjarig bestaan als hét informatiepunt voor kennis op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Aedes en ActiZ hebben het Kenniscentrum destijds opgericht om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte van leden aan informatie en inspirerende voorbeelden op het snijvlak van wonen en zorg.

Als Kenniscentrum zijn wij trots op de in de afgelopen jaren getoonde innovatiekracht in het werkveld wonen en zorg! Daarom organiseren wij dit jubileumjaar een verkiezing om vernieuwende projecten en creatieve woonzorgconcepten voor het voetlicht te brengen en de aandacht te geven die ze verdienen.
Hieronder vindt u informatie over de verkiezing:


Projecten

Naar wat voor projecten zijn we op zoek? We zoeken projecten op het snijvlak van wonen en zorg. Welzijn hoort daar natuurlijk bij. Maar ook andere verbindingen zijn mogelijk: combinaties van wonen, zorg en onderwijs of nieuwe vormen van dienstverlening in de wijk. Het kan gaan om gebouwen maar ook om voorzieningen die het langer zelfstandig wonen in de wijk makkelijker maken of om projecten die de sociale infrastructuur versterken en ontmoetingen stimuleren. Projecten waar klanten het initiatief hebben genomen of op een bijzondere wijze bij zijn betrokken.

We zijn op zoek naar projecten die baanbrekend zijn of het - toen ze startten - waren. Projecten waarin schotten tussen sectoren zijn doorbroken en nieuwe verbindingen zijn gezocht. Die anderen hebben geïnspireerd of nagevolgd zijn.

Kortom, we zoeken breed: naar de inmiddels beproefde recepten en naar de nieuwste pareltjes. Maar wat we in alle projecten willen zien, is de wil om nieuwe vormen van wonen, welzijn en zorg te ontwikkelen en de bereidheid daar kennis over te delen met anderen.


Kiesraad en Congres

Voor de verkiezing van het meest innovatieve project wordt een kiesraad ingesteld van landelijk bekende deskundigen. De kiesraad heeft tien projecten genomineerd. Op donderdag 13 december 2007 is er een landelijk congres over innovaties in wonen en zorg in het NBC te Nieuwegein. Tijdens het congres kiezen de kiesraad én de deelnemers aan het congres gezamenlijk het winnende project. Niny van Oerle, lid van de kiesraad, zal tijdens het congres de prijs uitreiken aan de winnaar.
Meer informatie over samenstelling kiesraad
Lees meer over de tien genomineerde projecten
Lees meer over congres


Boek Innovatie in Wonen en Zorg

Het Kenniscentrum bundelt de oogst van vijf jaar wonen, zorg en welzijn in een speciale uitgave. De genomineerde projecten, interviews met initiatiefnemers en essays van spraakmakende personen geven in het boek een beeld van vernieuwingen en trends op het terrein van wonen, zorg en welzijn.


Criteria voor deelname

Om deel te nemen aan de verkiezing moet een project voldoen aan drie criteria:

  1. De indiener (of een van de indieners) is lid van Aedes of ActiZ.
  2. Het project is niet ouder dan het Kenniscentrum; de startdatum ligt rond 2002 of later.
  3. Minimaal één van de primaire doelgroepen van het Kenniscentrum wordt door het project bediend, namelijk ouderen, chronisch zieken of mensen met een beperking.


Aanmelden

De inschrijving voor de verkiezing is inmiddels gesloten. De tien genomineerde projecten zijn bekend.


E-card versturen

U kunt geen e-card meer versturen.


zoeken in 118 websites