Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg
Trefwoorden:

Specials

Bouwen en inrichten voor mensen met dementie

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en ActiZ brengen in de reportageserie 'Zorgvastgoed met toekomst' nieuwbouwprojecten voor wonen en zorg in beeld. Tien diverse, net opgeleverde projecten laten zien dat het nog steeds kan: bouwen voor de.. 12-03-2015 13:06

Experiment All-inclusive pension

In het experiment All-inclusive pension zoekt Langer Thuis met 12 koplopers naar nieuwe verdienmodellen voor een betaalbaar verzorgd wonen concept voor de lagere inkomens. De All-inclusive pensionvoorziening biedt woonruimte, veiligheid.. 15-01-2015

Kennisprogramma Extramuralisering

Het kenniscentrum biedt een kennisprogramma aan over extramuralisering. In cursussen van een hele of halve dag worden actuele vraagstukken rond extramuralisering uitgediept. Het programma is bedoeld voor medewerkers van zorgorganisaties. 10-10-2014

Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, MOVISIE en Platform31 werken samen aan het kennis- en experimentenprogramma 'Langer Thuis'. De ministeries van BZK en VWS ondersteunen het programma om zo lokale partijen te faciliteren in hun zoektocht.. 11-06-2014 16:40

Webspecial Opplussen Nieuwe Stijl

Ouderen moeten en willen langer zelfstandig blijven wonen, maar is hun woning daar wel geschikt voor? Dat is lang niet altijd het geval. Gelukkig kunnen ouderen tegenwoordig veel aanpassingen zelf verrichten, met ondersteuning van gemeenten.. 22-05-2014

Webspecial Woonwensen van ouderen

In dit praktijkoverzicht vindt u de belangrijkste informatie over het ontwikkelen en bouwen van woningen voor senioren. WIe zijn deze ouderen, wat willen ze en hoe kunnen investeerders, ontwikkelaars, woningcorporaties en gemeenten op hun wensen.. 06-02-2014

Artikelenreeks Levendige Ontmoetingsplekken

Coalitie Erbij en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg brengen in een reportageserie levendige ontmoetingsplekken in Nederland in beeld. Plekken waar mensen in gesprek raken en waar ook mensen met een klein netwerk of mensen die zich eenzaam of.. 27-01-2014 13:45

Zorgvastgoed met toekomst

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en ActiZ brengen in de reportageserie 'Zorgvastgoed met toekomst' nieuwbouwprojecten voor wonen en zorg in beeld. Tien diverse, net opgeleverde projecten laten zien dat het nog steeds kan: bouwen voor de.. 27-01-2014 13:45

Lokale Kracht in Beeld

Lokale kracht staat in de belangstelling, maar hoe ziet lokale kracht er in de praktijk uit? De artikelenreeks 'Lokale Kracht in Beeld' brengt negen inspirerende projecten voor het voetlicht. 14-11-2013 14:24

Scheiden Wonen Zorg in de Praktijk

Het 'scheiden van wonen en zorg' houdt zorgorganisaties en corporaties bezig. Keuzes zijn nodig en nieuwe terreinen moeten verkend. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg publiceert een artikelenreeks 'Scheiden Wonen Zorg in de Praktijk', waarin.. 03-10-2013

Magazine Lokale Kracht

Lokale Kracht leeft. We zien steeds meer initiatieven van burgers in wonen, welzijn en zorg. Met het Magazine Lokale Kracht hoopt het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg anderen te inspireren nog meer initiatieven te starten. Zodat het nieuwe.. 23-09-2013 11:39

De juridische context van Scheiden Wonen Zorg

Extramuralisatie is een feit. Corporaties en zorgaanbieders maken daarom analyses van de toekomstwaarde van hun zorghuisvesting. Daarbij horen juridische vragen die zich niet makkelijk laten beantwoorden. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.. 08-08-2013

Artikelenreeks Het gezicht van extramuralisering

De overheid zet de vaart achter het extramuraliseren: ouderen langer zelfstandig laten wonen en niet zo snel als vroeger naar een verzorgings- of verpleeghuis laten verhuizen. In een artikelreeks brengt het Kenniscentrum de gevolgen van dit beleid.. 29-01-2013

Lokale Kracht bij onze oosterburen

De staat Noordrijn-Westfalen heeft het ‘quartier’ - de buurt - tot speerpunt van beleid gemaakt. In een goed functionerend quartier kunnen mensen met een beperking en ouderen tot op hoge leeftijd zelfstandig blijven wonen. 23-01-2013

Zorg voor mens en omgeving

Een omgeving creëren die uitnodigend is en zorgt voor mensen? Dat kan met de methodiek en inzichten beschreven in het boek 'Zorg voor mens en omgeving: Het zintuig als maatstaf'. 23-01-2013

Wie groen doet, gezond ontmoet

Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg nam in 2011 en 2012 deel aan een Community of Practice Groen & Gezond. De CoP Groen & Gezond was een initiatief van programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling en Natuur- en Milieueducatie, een onderdeel van.. 12-09-2012

Wonen, zorg en actief ouder worden

Actief oud zijn is helemaal in. Met het oog op de huidige vergrijzing is het een belangrijk thema dat ons allemaal aangaat. Niet zo gek dus, dat het jaar 2012 is uitgeroepen tot het Europees Jaar van Actief Ouder Worden en Solidariteit tussen de.. 16-08-2012

Veelgestelde vragen Scheiden Wonen Zorg

Sinds januari 2013 is 'scheiden wonen en zorg' een feit. Wat betekent dit voor de woningcorporatie, zorgorganisatie of gemeente? Het Kenniscentrum beantwoordt veelgestelde vragen. Reageer en maak ook uw mening, ervaring en vragen kenbaar! 09-07-2012

Zorg en herbestemming, een goede combinatie

Ook al is het niet eenvoudig, herbestemming van vastgoed in de zorg levert vaak extra kwaliteiten op, geeft een impuls aan wijken en buurten en is een goede kans om woonzorgfuncties op centrale, goed gelegen locaties te realiseren. Ook levert.. 17-11-2011

Webspecial Cliënteninbreng bij bouwplannen

ActiZ, het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en LOC, Zeggenschap in zorg spraken in het voorjaar en de zomer van 2011 met cliëntenraden en zorgorganisaties over hun ervaringen met bouwtrajecten. Daarmee bieden wij andere organisaties zicht op.. 29-09-2011

Webspecial Woonwensen oudere migranten

Hoe kunnen we het beste van twee werelden bij elkaar brengen? Dat is een vraag die veel oudere migranten bewust of onbewust zichzelf stellen. Oud (ge)worden in Nederland maar geboren in een ander land, of in een familie met wortels in het.. 08-09-2011

Webspecial Rekenen aan zorg en zorgvastgoed

Woningcorporaties en zorgorganisaties hebben grote moeite hun bouwplannen voor woonzorgprojecten te financieren vanwege nieuwe regelgeving en de economische malaise. Een heldere financiële onderbouwing van zorgexploitatie, huurovereenkomst en.. 14-07-2011

Eenzaamheid samen aanpakken

In een sterk individualistische maatschappij is eenzaamheid een reële valkuil. Eén op de drie Nederlanders is eenzaam volgens onderzoek van TNS/NIPO. Ook voor woningcorporaties is een rol weggelegd. 28-02-2011

Webspecial Levensloopgeschikt bouwen

Het is belangrijk om meer en betere levensloopgeschikte woningen te realiseren. De vergrijzing staat voor de deur, mensen willen in toenemende mate zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen woning blijven wonen en er is meer aandacht voor de.. 02-02-2011

Webspecial Kleinschalig wonen in de wijk

Woningcorporaties, zorgorganisaties en gemeenten ervaren dat kleinschalig wonen met zorg in de wijk lastig te realiseren is. Dat komt mede doordat deze woonvorm in bestemmingsplannen vaak als zorg wordt gezien en niet als wonen. Buurtbewoners.. 16-12-2010

De ontdekkingsreis, boek over interculturele ouderenzorg

ActiZ en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg nemen u graag mee op ontdekkingsreis rond wonen, zorg en welzijn voor oudere migranten. Zij doen dit via het onlangs uitgebrachte boek De ontdekkingsreis. Het boek neemt u mee naar 25 jaar.. 21-06-2010

Webspecial Mantelzorg

Woningcorporaties richten hun huisvestings- en welzijnsbeleid steeds meer ook op mantelzorgers. Het Kenniscentrum liet een quick scan uitvoeren naar de voorzieningen die woningcorporaties realiseren voor deze doelgroep. 29-04-2010

Beter samenwerken met 'Het boekje van Ellen'

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg presenteert een korte speelfilm over samenwerking op het gebied van wonen, welzijn en zorg: 'Het boekje van Ellen'. De film is uitgebracht samen met een werkboek met tips en suggesties. Werkboek en film.. 09-10-2009

Specials

06-02-2014 14:03
Aedes Actiz