Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg

Experiment All-inclusive pension

In het experiment All-inclusive pension zoekt Langer Thuis met 12 koplopers naar nieuwe verdienmodellen voor een betaalbaar verzorgd wonen concept voor de lagere inkomens. De All-inclusive pensionvoorziening biedt woonruimte, veiligheid, ontmoeting en dienstverlening.

Experiment All-inclusive pension

In het experiment ‘All-inclusive pension’ van het programma Langer Thuis verkennen Platform31, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en ActiZ de mogelijkheid het verzorgingshuis te herbestemmen tot een betaalbare All-inclusive pensionvoorziening voor de lagere inkomens.

Twaalf geselecteerde koplopers bieden inmiddels in hun verzorgingshuis een nieuw verzorgd wonen concept aan. Het experiment ondersteunt de koplopers in de (door)ontwikkeling hiervan met onderzoek, kennis- en ontwikkelbijeenkomsten, discussies en onderlinge uitwisseling. De kennisvragen gaan over het marktpotentieel, het huishoudboekje van de senior, de exploitatie van de diensten en het vastgoed, de marketing om nieuwe bewoners te trekken en het bieden van keuzevrijheid of juist het verplicht afnemen van diensten.

In deze special vindt u de reeds verschenen publicaties vanuit het experiment.


Eindevaluatie en persaandacht All-inclusive

Op 29 januari 2015 zijn de resultaten van het experiment gepresenteerd en aangeboden aan Marnix Norder, voorzitter van het Aanjaagteam Langer zelfstandig wonen. In diverse media verschenen artikelen over het woonzorgconcept. Meer informatie en downloads


Vier bedrijfsmodellen voor de plint

De Wijkplaats maakt op verzoek van de ontwikkelgroep van het experiment All-inclusive pension een studie naar alternatieve financiering voor de plint. Vier archetypen zijn gemodelleerd aan de hand van praktijkvoorbeelden waarin de organisatie en de exploitatie wordt beschreven, met bovendien een inschatting van de omzet die minimaal nodig is om dit model in de praktijk te brengen. Meer informatie en downloads


Exploitatie van de diensten in de All-inclusive

De opbouw van de kosten van het dienstenarrangement van het All-inclusive pension vergt de aandacht. Deze publicatie biedt een analyse naar de huidige prijsstelling van vijf diensten in 18 verzorgingshuizen, de zoektocht naar kostenefficiency en het ontwikkelen van kansrijke dienstenarrangementen in samenwerking met de markt. Meer informatie en downloads


De marktpotentie van het All-inclusive pension

In opdracht van de ontwikkelgroep All-inclusive pension maakte SmartAgent op basis van een quickscan een onderbouwing over de doelgroepen, het verwachte marktaandeel van het woonconcept en de marketingstrategie. Hiervoor is gebruik gemaakt van twee databases, een marktonderzoek en leefstijlbenadering. Meer informatie en downloads


Het huishoudboekje van de senior

Is het All-inclusive pension betaalbaar voor de senior met een laag inkomen? BOB Advies maakt in dit rapport het huishoudboekje van de AOW-er inzichtelijk. Het inkomsten en uitgavenpatroon is stapsgewijs uiteengezet en gekoppeld aan de huurprijs voor een appartement. Meer informatie en downloads

Foto: Alex Schröder

02-03-2015 09:35

Meer informatie

Aedes Actiz