Eenzaamheid samen aanpakken

In een sterk individualistische maatschappij is eenzaamheid een reŽle valkuil. Eťn op de drie Nederlanders is eenzaam volgens onderzoek van TNS/NIPO. Eťn op de tien mensen is 'sterk eenzaam' en twee op de tien 'matig'. Eenzaamheid komt onder alle lagen van de bevolking voor en onder alle leeftijdsgroepen. De groep 35-55 jarigen alleenstaande vaders of moeders en koppels met problemen vormen een risicogroep, net als langdurig zieken of mensen met een chronische beperking.† Het nationale samenwerkingsverband Coalitie Erbij zet zich in om eenzaamheid aan te pakken. Ook†voor woningcorporaties is een rol weggelegd.

De gevolgen van eenzaamheid kunnen groot zijn. Mensen die vereenzamen vertonen vaak lichamelijke en psychische klachten (depressie en angst). Sociale contacten (netwerken) zijn belangrijk voor de mens persoonlijk maar ook voor het participeren in de maatschappij.

Gezamenlijke aanpak

Eenzaamheid is een complex probleem dat verschillende oorzaken kan hebben. Het tegengaan van eenzaamheid vergt vaak oplossingen op verschillende terreinen. Het nationale samenwerkingsverband Coalitie Erbij zet zich in om eenzaamheid in Nederland te bestrijden en te voorkomen. De veertien aangesloten organisaties willen onderzoek laten verrichten naar wat er wel en niet goed werkt om eenzaamheid te bestrijden en om good practices te verzamelen.

Verantwoordelijkheid woningcorporaties

Volgens Johan Westra, directeur van woningcorporatie Thuisvester is eenzaamheid ook een thema voor iedere woningcorporatie. Corporaties kunnen namelijk een rol spelen bij het voorkomen of verminderen van eenzaamheid. Huismeesters van woningcorporaties kunnen signalen van eenzaamheid signaleren en doorgeven. Corporaties kunnen ontmoetingsruimen faciliteren en contactbevorderend bouwen. Dat zijn drie rollen die volgens Arie Ouwerkerk, directeur van Coalitie Erbij, zijn weggelegd voor corporaties om eenzaamheid aan te pakken.

Voorbeeldcorporatie

Woningcorporatie Thuisvester in Oosterhout is actief met het thema leefbaarheid in de woonomgeving van de huurder. Eťn van de thema's die deze corporatie heeft opgepakt is eenzaamheid. De corporatie stimuleert het opzetten van een vrienden- of studiekring†voor mensen met dezelfde interesses en maakt met samenwerkingspartners†plannen voor een†boodschappenplusbus.†Door de steun van de corporatie†worden†de cursussen Vrienden maken kun je leren en Met lef! binnenkort opgezet, een preventieve cursus voor mensen met sociale angst- en verlegenheidsklachten.

In de linkerkolom vindt u links naar het verslag van de bijeenkomst 'Corporatie, pak eenzaamheid aan' en meer†informatie over eenzaamheid en het samenwerkingsverband Coalitie Erbij.

28-02-2011