Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg

Expeditie Begonia: woonvariaties

Tijdens het congres Expeditie Begonia passeerden veel woonvariaties de revue. Lees de impressie van het congres en bekijk een overzicht van verschillende woonvormen.

Expeditie Begonia: woonvariaties

Meer variatie in wonen en zorg

Thuishuizen, kangoeroewoningen, woongemeenschappen: de afgelopen decennia zijn er veel alternatieven ontwikkeld voor het zelfstandig thuis wonen en het wonen in een zorginstelling. Door het beleid van langer thuis wonen krijgen deze woonvormen een impuls en neemt de behoefte aan een andere invulling van wonen en zorg toe. Welke nieuwe en oude woonzorgconcepten zijn er eigenlijk? Tijdens het congres Expeditie Begonia op 24 maart jl. passeerden veel woonvariaties de revue. Lees de impressie van het congres (pdf)
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg zet hieronder verschillende woonvormen voor u op een rij. 

Woonvariaties

1. Aanleunwoning
2. Woonzorgcomplex
3. Serviceflat
4. Levensloopbestendig woning
5. Kangoeroewoning
6. Mantelzorgwoning
7. Gemeenschappelijk wonen voor ouderen
8. Gemeenschappelijk wonen met verschillende leeftijden
9. Thuishuis
10. Moderne hofjes
11. Particulier wooninitiatief
12. Gestippeld wonen
13. Harmonicawonen
14. Kleinschalig wonen


Aanleunwoning
Een aanleunwoning is een woning voor senioren bij een zorginstelling waar diensten en zorg afgenomen kunnen worden en ook gebruik gemaakt kan worden van de voorzieningen.


Woonzorgcomplex
Een woonzorgcomplex bestaat uit een gebouw met zelfstandige woningen, waar in het ontwerp aandacht is besteed aan veilig en beschut wonen. Er is een complexgewijs overeengekomen zorg- en servicearrangement en een gemeenschappelijke ruimte.


Serviceflat
Een serviceflat is een appartementencomplex voor ouderen, vaak met koopappartementen maar soms zijn er ook huurwoningen. Bewoners kunnen gebruik maken van verschillende diensten, zoals een maaltijdservice, een logeerkamer, ontmoetingsruimte, klussendienst.


Levensloopbestendige woning
Een levensloopbestendige woning, ook wel levensloopgeschikte woning genoemd is een zelfstandige woning geschikt voor bewoning in alle levensfases met minimale fysieke inspanningen en minimale kans op ongevallen.
Special Levensloopgeschikt bouwen »


Kangoeroewoningen
Kangoeroewoningen bestaan uit aan elkaar gekoppelde, zelfstandige woningen of wooneenheden met een inpandige verbinding voor ouderen of mensen met een handicap en hun familie. Mantelzorger en zorgvrager kunnen op deze manier bij elkaar wonen.
Quickscan Kangoeroewoningen: woningen met kansen en beperkingen »


Mantelzorgwoning
Een mantelzorgwoning is een verplaatsbare, tijdelijke wooneenheid die bij een bestaande woning (bij in de achtertuin) kan worden geplaatst. De zorgvrager woont zelfstandig, maar de mantelzorger is dichtbij.


Gemeenschappelijk wonen voor ouderen
Bij deze woonvorm kiezen mensen er bewust voor om met elkaar in één huis samen te wonen, zonder dat er sprake is van een gezinsverband. De ouderen wonen in zelfstandige woonruimten, delen gemeenschappelijk ruimten en ondernemen bepaalde activiteiten samen.


Gemeenschappelijk wonen met verschillende leeftijden
Mensen van verschillende leeftijden wonen in zelfstandige woonruimten, delen gemeenschappelijk ruimten en ondernemen bepaalde activiteiten samen.


Thuishuis
Een Thuishuis is een kleinschalige woonvoorziening voor alleenstaande ouderen met betrokkenheid van vrijwilligers. Lees meer over Thuishuizen op deze site »
Bekijk de film over het Thuishuis:


Moderne hofjes
Wonen rond een beschutte binnenplaats waarbij nieuwe vormen van nabuurschap mogelijk zijn. Bekijk het verhaal van de 96-jarige Nora die in een Amsterdamse hofjeswoning woont.


Particulier wooninitiatief
Eigen initiatief van bijvoorbeeld een groep vrienden om op een woonlocatie in elkaars nabijheid te wonen of van ouders die een woonvorm voor hun kind realiseren. Twee verhalen uit Villa Begonia: George en Suzanna wonen op een Friese tjalk en hopen hier hun oude dag door te brengen. Jeroen en zijn vrouw wonen met vrienden op een boerenerf in Heeten.

Meer voorbeelden:


Gestippeld wonen 

Gestippeld wonen is een woonvorm waarbij leden van een woongroep verspreid wonen over een complex. 
Bekijk het verhaal van Bep van der Lit (77) die samen met andere mensen zelfstandig in een appartementencomplex van 24 woningen in Leidsche Rijn woont: woongroep Terwijde. Iedere bewoner heeft een eigen appartement, maar toch helpen zij elkaar en regelen zij samen hun zorg.


Harmonicawonen
Bij harmonicawonen leven leden van een woongroep ruimtelijk geclusterd in een complex.

Voorbeelden van gestippeld wonen en harmonicawonen »


Kleinschalig wonen
We spreken van 'kleinschalig wonen' als een kleine groep mensen, die intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben, met elkaar in een groepswoning wonen, waardoor het voor hen mogelijk is een zo normaal mogelijk leven te leiden.

Bekijk het verhaal van Gusty van Wyngaard (59) die in een appartementencomplex voor mensen met dementie in Spijkenisse woont

Lees meer in het dossier Kleinschalig wonen »


24-09-2015 11:46
Tweets over #expeditiebegonia
Aedes Actiz