Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg

Kennisprogramma Extramuralisering

In september 2015 start een nieuwe programmareeks. In cursussen van een halve dag worden actuele vraagstukken rond extramuralisering uitgediept. Het programma is bedoeld voor medewerkers van zorgorganisaties.

Kennisprogramma Extramuralisering

Veel zorgorganisaties hebben inmiddels stappen gezet in het scheiden van wonen en zorg, ontwikkelen nieuwe vormen van verzorgd wonen en doen ervaring op met het verhuren van zorgwoningen. Toch zijn er nog veel vragen, worden knelpunten gesignaleerd en is op verschillende thema’s verdieping gewenst. Daarom biedt het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg in samenwerking met Nestas communicatie voor de tweede keer een Kennisprogramma aan over extramuralisering. In de verdiepingscursussen komen thema’s als huurprijsbeleid, een sluitende business case en het ontwikkelen van nieuwe arrangementen aan de orde. De cursussen bieden in een halve dag verdieping op een actueel thema rond extramuralisering.

Programma

In september 2015 start een nieuwe programmareeks. Alle cursussen zijn aangepast aan de actuele ontwikkelingen en er is een nieuwe cursus over het woningwaarderingsstelsel aan het programma toegevoegd. De verdiepingscursussen zijn 's middags van 13.00-17.00 uur. 

Geweest:
Ontwikkelen van zorg- en dienstenconcepten voor verzorgd wonen - donderdag 19 november 2015
Een sluitende business case voor het verzorgingshuis nieuwe stijl - dinsdag 10 november 2015
Huur(prijs)beleid voor zorgorganisaties - dinsdag 6 oktober 2015
Het nieuwe woningwaarderingsstelsel: ook voor zorgwoningen - dinsdag 27 oktober 2015
Zorgwoningen verhuren: zo organiseer je dat - maandag 2 november 2015

Organisatie

Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg in samenwerking met Nestas communicatie.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u Nestas bereiken op telefoonnummer (036) 530 77 00 en per email via 

23-11-2015 09:29
Aedes Actiz