Webspecial Rekenen aan zorg en zorgvastgoed

Rekenen aan zorg en zorgvastgoed

Woningcorporaties en zorgorganisaties hebben grote moeite hun bouwplannen voor woonzorgprojecten te financieren vanwege nieuwe regelgeving en de economische malaise. Een heldere financiële onderbouwing van zorgexploitatie, huurovereenkomst en businesscase zijn hiervoor onontbeerlijk.  Deze special geeft u overzicht en inzicht om hierbij te helpen.

Drie instrumenten

Bij de realisatie van uw woonzorgprojecten kunt u gebruik maken van drie recent ontwikkelde instrumenten, waarmee wij u hier vertrouwd maken:

  • Scenariomodel Ouderenzorg van Bureau Ouderenzorg, Organisatieadvies en management
  • Rekentool 'Rekenen aan Zorgvastgoed' van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Realink Consultancy
  • Format Businesscase Zorgvastgoed van ILFA Treasury Support

Overzicht special

In deze special leest u in samenhangende delen hoe u uw zorgvastgoed kunt realiseren:

  • in deel 1 'Actualiteit en kader' belichten we de stand van zaken rond nieuwe wet- en regelgeving, bekostiging en veelvoorkomende strategische keuzes van zorgorganisaties
  • in deel 2 'Stappenplan rekenen aan zorg' leest u dat het verstandig is om éérst aan 'zorg' te rekenen, voordat u uw vastgoedplannen concretiseert. Met het gepresenteerde plan kunt u tot een gezonde businesscase voor uw zorgexploitatie komen en kunt u werken aan een vastgoedexploitatie, die ook past bij de marktontwikkelingen
  • in deel 3 'Samenwerken aan vastgoedexploitatie' laten we zien hoe u als huurder en verhuurder samen tot goede afspraken over een passende huurprijs kunt komen. Het gepresenteerde online Rekenmodel Zorgvastgoed is daarbij een belangrijk instrument, dat ook goed bruikbaar is als u eigenaar bent van uw vastgoed
  • in deel 4 'Financiering met een businesscase' geven we inzicht in de vereisten om tot een goede financieringsaanvraag te komen en de instrumenten die hierbij van nut kunnen zijn.

Deze pagina's zijn het resultaat van een reeks themamiddagen die het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg tussen najaar 2010 en zomer 2011 organiseerde. Het is relevant voor woningcorporaties en zorgaanbieders omdat zij alleen door goed begrip van elkaars situatie tot succesvolle, duurzame samenwerking kunnen komen. Wet- en regelgeving is nog volop in ontwikkeling en het is belangrijk om voor concrete gevallen de meest recente en gedetailleerde informatie te gebruiken. Die informatie leest u in aparte nieuwsberichten van het Kenniscentrum.

Basis voor een heldere discussie

Zorgaanbieders en woningcorporaties krijgen met deze special inzicht en richting voor de succesvolle realisatie van meer, mooie en innovatieve woonzorgprojecten. De inzichten en instrumenten kunt u gebruiken voor een heldere discussie tussen partners binnen en buiten het project, ook met financiers, zorgkantoor en gemeenten.

Meer informatie

geef uw reactie


14-07-2011