Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg nam in 2011 en 2012 deel aan een Community of Practice Groen & Gezond. De CoP Groen & Gezond was een initiatief van programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling en Natuur- en Milieueducatie, een onderdeel van Agentschap NL. Eén van de resultaten van de CoP is een verzameling voorbeelden gebundeld in de brochure 'Wie groen doet, gezond ontmoet; oogst van een CoP Groen & Gezond.

Kansen

Het wordt steeds duidelijker dat groen en gezond veel met elkaar te maken hebben. Dat is meer dan een gevoel. Het TEEB-onderzoek (2012) toont dat voor het eerst aan in economisch opzicht. De duurzaamheids- of groene sector is echter nog nauwelijks verbonden met de welzijns-, woon- en zorgsector. Rondleidingen door boswachters, natuurspeelplaatsen voor kinderen of andere vormen van natuur- en milieu educatie zijn nog maar beperkt verbonden met wonen en zorg.

Oogst van een Community of Practice Groen & Gezond

In de CoP Groen & Gezond zijn voorbeelden verzameld die werken. Voorbeelden die inspireren want natuur nodigt uit tot meer bewegen, meedoen, leren, samen kweken en gezond eten. De natuur biedt ook mogelijkheden voor werk en heeft een positief effect op de gezondheid.

CoP Groen & Gezond

De CoP Groen & Gezond was een initiatief van programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling en Natuur- en Milieueducatie, een onderdeel van Agentschap NL en werd ondersteund door adviespraktijk Viatore. Deelnemers waren: Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, Citaverde, CNME Amersfoort, CPH Wijchen / GGZ Oost Brabant, Echnaton College Almere, Groen Onderwijs, Christelijke Agrarische Hogeschool (CAH) Dronten, Inholland, KF Hein Fonds, Natuurmonumenten, Van Praag Instituut en ZonMW.

Meer informatie

Onderzoek groen en gezond

Er is in de loop der jaren veel onderzoek gedaan naar de effecten van de natuur op (de gezondheid van) mensen. Enkele opvallende onderzoeken zijn:

  • Vitamine G: landelijk onderzoeksproject (2005-2009) naar effecten van groene ruimte op gezondheid en welzijn. Onderzoek van Jolanda Maas laat zien dat groen in de woonomgeving positief is voor zelfgerapporteerde gezondheid,
  • TEEB-rapport Groen, gezond en productief (2012): verkenning van kosten en baten van natuur voor gezondheid op basis van twee wetenschappelijke studies,
  • Veel onderzoek is te vinden op de website van Agnes van den Berg, bijzonder hoogleraar natuurbeleving RUG.

12-09-2012