Ondersteuningsprogramma W+W+Z: Maak het samen!

Het Ondersteuningsprogramma W+W+Z: Maak het samen! sluit aan bij het actieplan Beter (t)huis in de buurt van het ministerie van VWS en het ministerie van WWI. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, Vilans en MOVISIE voeren het programma uit in opdracht van beide ministeries.

Versterken samenwerking en regie

Met het ondersteuningsprogramma willen de ministeries ervaringen en kennis over regievoering op de beleidsterreinen van wonen, zorg en welzijn bij gemeenten versterken. Daarbij gaat het om het realiseren van een integrale aanpak op wonen, welzijn en zorg met relevante lokale partners, zoals woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties. Vanuit het ondersteuningsprogramma zijn er diverse activiteiten. In praktijkwerkplaatsen werken gemeenten samen aan een oplossing van een lokaal vraagstuk op het gebied van samenwerking en regievoering. Op de website W+W+Z: Maak het samen! is een collectie van instrumenten en goede voorbeelden te vinden die kunnen helpen bij het voeren van regie en samenwerking. Zo is er een speciaal ontwikkelde Thermometer wonen welzijn zorg. Daarnaast zijn er trainingen, workshops en inspiratiedagen op locatie.

22-09-2009