login »

Agenda

Deze agenda geeft een overzicht van bijeenkomsten die relevant zijn voor de partners binnen de Zorg- en Veiligheidshuizen. Plaatsing zegt niets over de kwaliteit van de inhoud. Geef een bijeenkomst door voor de agenda.

Verkenning: hoe om te gaan met overdracht van personen met multiproblematiek bij verhuizing naar een andere gemeente

01-11-2021

Welke problemen doen zich voor wanneer gezinnen met multiproblematiek verhuizen naar een andere gemeente? Het CCV verzorgt op 1 november 2021 een bijeenkomst waarin professionals uit de verschillende domeinen hun ervaringen kunnen delen.

Opleiding Aanpak jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen

04-11-2021

De aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit is complex doordat er veel verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen. De 5-daagse opleiding Aanpak jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen leert je hoe je samen met ketenpartners tot een preventieve, integrale aanpak komt.

Integrale Persoonsgerichte Aanpak

11-11-2021

Veelplegers hebben een groot aandeel in de gepleegde criminaliteit en ervaren overlast. De doelgroep kenmerkt zich door een complexe meervoudige problematiek waardoor het moeilijk is om een ‘normaal’ leven te leiden. Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor coördinatoren, regisseurs, projectleiders en adviseurs op het gebied van zorg en veiligheid.

Leergang Organiseren privacy en gegevensdeling: Zo doe je dat!

11-11-2021

Samenwerken op het snijvlak van zorg en veiligheid is geen makkelijke taak: er zijn per definitie verschillende professionals betrokken bij 1 casus. Die professionals werken vanuit verschillende organisaties en voeren taken uit vanuit verschillende wet- en regelgeving.

Landelijke bijeenkomst: ‘Jonge aanwas uit de criminaliteit houden?’

23-11-2021

Hoe houd je als gemeente, politie en samenwerkingspartner met elkaar jonge aanwas uit de zware criminaliteit? Tijdens deze bijeenkomst worden ervaringen en kennis over verschillende aanpakken gedeeld.

Opleiding regisseur in veiligheid

02-12-2021

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) organiseert in samenwerking met RONT Management Consultants de opleiding regisseur in veiligheid. De opleiding duurt 4 dagen: 16, 23 november en 2 en 7 december.