S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Bestuurdersbijeenkomst 2017: De opgave voor wonen en zorg in de wijk

09
FEB

Foto: Willem Mes

Bouwen aan sociale netwerken voor kwetsbare mensen

Langer thuis wonen is de trend. Steeds meer zorg kan thuis geboden worden. Maar zorg alleen is niet genoeg. Mensen willen contact in de buurt, voorzieningen en een buurman of buurvrouw die een handje helpt. Dat is lang niet overal voor handen. Het sociale netwerk van (kwetsbare) mensen wordt juist kleiner en de individualisering neemt toe. Alarmerende berichten over toenemende eenzaamheid, overlast van 'verwarde personen' in de wijk, en meer ouderen op de spoedeisende hulp geven aan dat er grenzen lijken te zijn aan het langer thuis wonen.

Zijn onze wijken er klaar voor?

Woningcorporaties, zorgorganisaties en gemeenten zijn belangrijke spelers in het organiseren van het langer thuis wonen en zorg thuis. Hoe doen we dat in het reguliere vastgoed, in gewone wijken en buurten? Zijn onze wijken er klaar voor? Of hebben we nieuwe problematiek georganiseerd, die nu in de wijken en buurten leidt tot - al dan niet verborgen - sociale en gezondheidsproblemen? Cijfers laten zien dat eenzaamheid en ontbreken van sociale netwerken kunnen leiden tot mentale en zelfs fysieke problemen en dus een toenemende zorgvraag in de wijken en buurten.

Nieuwe woon- en dienstverleningsconcepten

Hoe kunnen woningcorporaties, zorgorganisaties en gemeenten met de beperkte middelen, zorgen voor sociale netwerken die de autonomie, zelfredzaamheid en kwaliteit van wijk en buurt kunnen versterken? Tijdens deze bestuurdersbijeenkomst gaan we de dialoog aan met bestuurders van woningcorporaties, zorgorganisaties en gemeenten over nieuwe woon- en dienstverleningsconcepten aan de hand van inspirerende sprekers en enkele sprekende voorbeelden.

Programma

14:00 uur Inloop en ontvangst
14:30 uur Welkom
Dagvoorzitter Daniëlle Harkes, manager van het Kenniscentrum doet de aftrap.
14:40 uur Jan Latten, hoogleraar sociale demografie Universiteit van Amsterdam

Vergrijzing is een bekend fenomeen. Maar trends in opvattingen over relaties, gezin, bestaanszekerheid en de zoektocht naar nieuwe woonvormen kunnen een extra impact hebben op wijken en dorpen in Nederland. Jan Latten daagt ons uit om vanuit een bevolking met veranderend gedrag te zoeken naar nieuwe voorkeuren.
15:05 uur Floris Alkemade, Rijksbouwmeester

De Rijksbouwmeester werpt de vraag op hoe we zorg opnemen in onze (naoorlogse) wijken. Hij ziet dat veel zorginstellingen sluiten, en dat de woonwijken uit de wederopbouwperiode met grote gezinnen en een kerk in het midden, niet meer voldoen aan de totaal veranderde eisen van deze tijd. Eigenlijk is alles veranderd, behalve de vorm van de woonwijk. Volgens hem zijn woonwijken in de huidige vorm niet klaar voor het langer thuis wonen en meer zorg thuis. Hij daagt ons uit om nieuwe woonzorgconcepten te ontwikkelen.
15:30 uur Pauze met muzikaal intermezzo
15:55 uur Vier pitches van initiatieven over hoe met deze uitdagingen om te gaan.

Leonie Voragen, strategisch Innovatiemanager VGZ: Lessen en successen van het VGZ-project wijknetwerken. Hulpverleners in de wijk creëren één centraal aanspreekpunt, het wijkteam, dat mensen op de juiste manier helpt.
Ronald Leushuis, lid Raad van Bestuur Talis: 
De casus Nijmegen. Het creëren van duurzame en vitale leefgemeenschappen door samenwerking. 
Ingrid Bulsink, projectleider 'Samen in de Stad' bij AxionContinu:
Over netwerken bouwen die het senioren mogelijk maken langer zelfstandig te wonen. De rol van de zorgorganisatie.
Yolan Koster, wethouder gemeente Woerden: Mensen Eerst, een fundamentele keuze? 
16:30 uur Reacties, dialoog en discussie o.l.v. dagvoorzitter Daniëlle Harkes.
17:00 uur Afsluiting
17:15 uur tot
20:00 uur
Borrel en diner met gelegenheid om na te praten
21-11-2016

Praktische info

Datum en tijd

donderdag 9 februari 2017
14.00 - 20.00 uur

Locatie

Akoesticum, Ede

Kosten en aanmelden

195 euro inclusief diner
(excl BTW)
Aanmeldformulier

Doelgroep

Bestuurders van woningcorporaties, zorgorganisaties en gemeenten 
PE-punten (voor bestuurders woningcorporaties)

Leestips

D E F