S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Studiebijeenkomst 'Een nieuw samenspel'

17
FEB

Deze bijeenkomst heeft reeds plaatsgevonden.

Burgers aan het roer in wonen, zorg en welzijn 

Dankzij burgerinitiatieven ontstaan er verrassende samenwerkingsvormen tussen actieve burgers, overheden, organisaties voor welzijn, zorg en wonen en bedrijven die maatschappelijk ondernemen. Er is een nieuw samenspel nodig van alle partners om de transformaties tot een succes te maken. Duurzame verbindingen tussen formele en informele netwerken in de domeinen welzijn, wonen, zorg, gezondheidszorg, werk en onderwijs. Organisaties die al deze domeinen vertegenwoordigen, organiseren de studiebijeenkomst 'Een nieuw samenspel'.

Bewoners in dorpen en stadswijken organiseren steeds vaker in een coöperatie zelf hun zorg of onderlinge hulp. Er zijn rond de 150 zorgcoöperaties. Bereiken zij kwetsbare groepen? Hoe werken zij samen met professionals? Wat hebben burgerinitiatieven nodig van professionals? En wat kunnen zij bieden? Zijn zij duurzaam? En wat moeten er gebeuren als er in wijken geen burgerinitiatieven zijn maar ook geen voorzieningen?

In een van de werksessies delen Kenniscentrum-adviseur Yvonne Witter en Ad Pijnenborg, initiatiefnemer zorgcoöperatie Hoogeloon, inzichten en praktijkervaringen en gaan met u in gesprek over de kansen van burgerinitiatieven.

Programma

Deze bijeenkomst heeft reeds plaatsgevonden.

Tijdens deze studiemiddag leert u meer over succesvolle innovaties en krijgt u antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe krijg ik alle kwetsbare groepen in beeld?
  • Hoe bereik ik deze kwetsbare groepen zo goed mogelijk?
  • Wat betekent dit voor outreachend werken?
  • Hoe kom ik tot een optimale, duurzame verbinding tussen formele en informele netwerken?
  • Welke rollen kunnen wethouders, ambtenaren en bestuurders en managers van organisaties voor welzijn, wonen, zorg, gezondheidszorg, werk en onderwijs spelen?

Het ‘nieuwe samenspel’ komt niet alleen inhoudelijk aan de orde, maar ook in de opzet van de studiemiddag; het hele programma is interactief:

Tijd Programmaonderdeel
12.30 uur Inloop met lunch
13.00 uur Opening
José Hendriksen, dagvoorzitter en directer Stimulansz, geeft haar visie op het nieuwe samenspel van formele en informele netwerken
13.10 uur Marc Vlemmix
Tijdens een succesvolle carrière op het gebied van dans en theater wordt Marc Vlemmix geconfronteerd met de ziekte van Parkinson. Hij zet deze beperking om in een talent. Laat u inspireren om anders te kijken!
13.30 uur Henk Kosmeijer, burgemeester van Marum en voorzitter van LCGW, ziet de afstand burger en bestuur de komende jaren groter worden. Wat gaat hij daar zelf aan doen? En wat gaat u doen na de ervaring en inzichten van vandaag? Wat neemt u mee?
13.50 uur Hans Boutellier is wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut. Hij constateert in zijn boek “De Improvisatiemaatschappij” dat burgers de samenleving steeds meer ervaren als chaotisch, complex, richtingloos. Volgens Boutellier is er geen sprake van chaos, maar wordt de samenleving op een andere manier georganiseerd en sociale orde iedere keer opnieuw uitgevonden. De verbinding tussen formele en informele netwerken kan er aan bijdragen dat het sociaal beleid beter aansluit bij maatschappelijk kwetsbare groepen.
14.20 uur Interactief debat onder leiding van Kitty de Laat, voorzitter van Verdiwel, neemt ons mee in het nieuwe samenspel in de praktijk. Ze gaat het gesprek aan met de zaal. Daarbij wordt u actief betrokken. U gaat het gesprek met elkaar aan over actuele vraagstukken en dilemma’s. Zo ervaart u zelf het nieuwe samenspel van formele en informele netwerken.
14.50 uur Pauze
15.10 uur Werksessie ronde 1
16.05 uur Werksessie ronde 2
17.00 uur Napraten bij de borrel

Deze studiemiddag wordt georganiseerd door LCGW, Stimulansz en Verdiwel in samenwerking met Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen en Zorg, de LVO, Mezzo, MOgroep, Movisie, NJI, ROS-netwerk, Verwey-Jonker/Kennisplatform Integratie en Samenleving en de VNG.

23-12-2015 09:19

Praktische info

  • Datum: 17 februari 2016
  • Tijd: 12.30 tot 17.00 uur
  • Locatie: Seats2Meet in Utrecht (Hoog Catharijne)
  • Doelgroep: Bestuurders, beleidsmakers, professionals van gemeenten, maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties die zich bezig houden met innovatie in het brede sociale domein. Ook wethouders en raadsleden zijn van harte welkom.
  • Kosten: € 145,- voor leden / klanten van deelnemende organisaties; € 265,- voor overige deelnemers (enkele uitzonderingen voor vrijwilligers en minima).

Meer informatie over de studiemiddag en inschrijving vindt u op de website van Stimulansz

D E F