S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Expeditie Begonia, congres over woonvariaties

14
SEP

Expeditie Begonia

Op woensdag 14 september 2016 organiseert het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg de tweede editie van het landelijke congres 'Expeditie Begonia'. Want de reis gaat verder, met méér interessante woonvormen, innovatieve voorbeelden en een duidelijk overzicht van knelpunten én oplossingen. Dit jaar met extra aandacht voor het langer thuis wonen in de eigen buurt.

Innovatieve woonvormen

Onervarenheid, het op orde krijgen van de financiën en het vinden van een geschikte locatie zijn bekende knelpunten bij de ontwikkeling van nieuwe woonvormen. Tegelijkertijd zijn er ook kansen: herbestemming van bestaande panden, de ontwikkelingen in de domotica en burgerinitiatieven rond wonen, zorg en welzijn. Expeditie Begonia draagt bij aan bewustwording rond langer thuis wonen bij professionals in wonen, zorg en welzijn en de burgers zelf.

Op ontdekkingsreis naar woonvariaties

In een afwisselend en dynamisch programma maken deelnemers kennis met de grote verscheidenheid aan woonvormen voor ouderen en mensen met een beperking of GGZ problematiek. Maar ook de variatiemogelijkheden in en om het eigen huis en de directe woonomgeving worden belicht.

Programma

09.30 uur Ontvangst deelnemers
10.00 uur 'Niemand vraagt meer waar ik vandaan kom'
Column Funda Müjde, cabaretière/actrice die door een ongeval in een rolstoel belandde
10.10 uur Welkom door dagvoorzitter Frank du Mosch
Interview met Yvonne Witter van het KCWZ
10.25 uur Hoe maken we van onze wijken gezonde wijken?
Floris Alkemade, Rijksbouwmeester
10.45 uur Hoe krijgen we een vruchtbare co-creatie bij het scheppen van kansen voor kwetsbare mensen in de samenleving?
Joris Slaets, directeur van Leyden Academy on Vitality and Ageing.
11.05 uur Reacties
Jacobine Geel (voorzitter GGZ Nederland)
Sander Viergever (deelnemer Buurtcirkel/ ervaringsdeskundige Pameijer Rotterdam)
11.25 uur Uitkomsten woonenquête ANBO en Woonz.nl over woonwensen en verhuisbereidheid van senioren
Liane den Haan, directeur-bestuurder
11.40 uur Nabeschouwing
Daniëlle Harkes, manager Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg
11.50 uur Afsluiting ochtendprogrmma
Mohammed Benzakour, auteur ‘Yemma, stilleven van een Marokkaanse moeder’
12.00 uur Lunch
13.00 uur Op ontdekkingsreis naar woonvariaties (sessies)
Tijdens drie rondes maakt u kennis met uiteenlopende woonvormen.
Bekijk het overzicht van de sessies
13.50 uur Tussenstop (pauze)
14.10 uur Op ontdekkingsreis naar woonvariaties, vervolg
15.00 uur Tussenstop (pauze)
15.20 uur Op ontdekkingsreis naar woonvariaties, vervolg
16.10 uur Napraten met een hapje en een drankje
23-12-2015 10:46

Praktische info

Expeditie Begonia vindt plaats op woensdag 14 september 2016, 9.30 tot 16.15 uur, De Rijtuigenloods te Amersfoort.

Kosten

  • 245 euro voor professionals van organisaties aangesloten bij Aedes, ActiZ, GGZ Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en RIBW Allianties
  • 395 euro voor overige professionals
  • Vrijwilligers en actieve burgers kunnen een kortingsplaats aanvragen. Een kortingsplaats kost 45 euro. N.B. Er zijn helaas geen kortingsplaatsen meer beschikbaar.

*Bovenstaande tarieven zijn per persoon exclusief BTW.

Doelgroep

Expeditie Begonia is interessant voor een brede doelgroep: managers en projectleiders van woningcorporaties en zorgorganisaties, leden van Aedes en ActiZ, en leden van GGZ-Nederland, RIBW Alliantie en VGN, maar ook voor gemeenten, welzijnsorganisaties, patiënten- en consumentenorganisaties, vrijwilligersorganisaties, actieve burgers, makelaars, ondernemers, banken en fondsen.

D E F