S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Expeditie Begonia, congres over woonvariaties - editie 2016

Middagsessies 2016

Tijdens het middagprogramma van het congres Expeditie Begonia op 14 september 2016 konden deelnemers kennismaken met woonvariaties uit het hele land.

11 oktober 2017 vindt het 3e congres Expeditie Begonia plaats in Amersfoort.

Hieronder per project een korte toelichting. 

Middagsessies

Informatiemarkt en ideeënatelier

Maak kennis


Bereik in de wijk: begeleiding bij zelfstandig wonen

De Kessler Stichting is een maatschappelijke opvang- en zorgorganisatie in Den Haag. Op drie locaties worden 300 mensen opgevangen (verpleeghuiszorg, crisisopvang, jongeren en beschermd wonen). Daarnaast is er dagbesteding, fysiofitness, een wasserette en winkel met tweedehands kleding (Pakkie Deftig), ook toegankelijk voor buurtbewoners. Onder het merk 'Bereik in de Wijk' biedt de Kessler Stichting daarnaast zo’n 250 mensen die in min of meerdere mate zelfstandig wonen ambulante begeleiding. De organisatie werkt met veel partijen samen, van wijkagent tot GGZ, van sociale wijkteams tot schuldhulpverlening. 'Alleen optrekken brengt je nergens, zeker wanneer je visie is dakloosheid te voorkomen', aldus bestuurder Bram Schinkelshoek. In deze sessie vertelt hij alles over deze inspirerende organisatie! Bonte Buurtgenoten: ‘Hoe Bont kan het worden?’

Bonte Buurtgenoten is een woonwerkbuurtje in ontwikkeling. Een buurt of gebouw waar een mix van mensen - jong en oud, ondernemend, midden in de samenleving, met en zonder beperking – kan samenwonen. Het uitgangspunt is een plek waar burenhulp en zorg voor elkaar vanzelfsprekend zijn. Het Bonte Hart wordt gevormd door de buurtkamer. De initiatiefnemer van Bonte Buurtgenoten is een jonge vrouw met ernstig meervoudige beperkingen. Zij wilde wonen in een gewoon huis en gewoon buurtvrouw zijn in plaats van een vrouw met beperkingen. Philien Blok, adviseur vanuit Netwerk Perspectief, gaat graag met u in gesprek over hoe bont men kan wonen.Bruisende wooncomplexen: hoe blijft de sociale gemeenschap actief?

Woningcorporaties merken al geruime tijd dat veel wooncomplexen van senioren na van verloop van tijd hun kracht verliezen. Bewoners worden ouder, hebben meer zorg nodig en ontmoeten elkaar minder vaak. Met het Experiment Vitale Wooncomplexen onderzoekt Platform 31 samen met bewoners van tien wooncomplexen hoe zij een bruisende sociale gemeenschap in en rond hun woongebouw kunnen realiseren. ActivAge ontwikkelde hiervoor de methode Studio BRUIS. De eerste resultaten stemmen positief, maar het gaat niet vanzelf. Wat werkt en wat zijn de valkuilen? Annette van Duivenvoorden (Platform 31), Kees Penninx (ActivAge) en Kees Lustenhouwer (bewoner St. Elisabeth Zutphen) delen graag hun ervaringen.Buurtcirkel: talenten voor en met elkaar inzetten

De Buurtcirkel helpt mensen die graag zelfstandig wonen, maar dat vanwege een beperking moeilijk kunnen. De cirkel verbindt 9-12 mensen die hun talenten voor en met elkaar inzetten. Samen vormen ze een netwerk in de wijk, ondersteund door een vrijwilliger in de buurt. In Engeland loopt de deze ‘KeyRing-methode’ al 26 jaar met succes. Pameijer organiseert inmiddels Buurtcirkels in twintig wijken in Nederland. Mensen met een ondersteuningsvraag worden door deze methode actieve wijkbewoners. Hoe helpt Pameijer deelnemers om regie te houden over het proces en de inhoud van de Buurtcirkel? Andrea Stierman en Ruud van der Kind (Pameijer) delen samen met enkele Rotterdamse deelnemers ervaringen en wensen.CPO: Gebouw van stenen en gebouw van mensen

Voor velen is het een langgekoesterde droom om ooit met een leuke club mensen een gezamenlijk woonproject te ontwikkelen. Zij willen zélf een prettige, veilige en zorgzame woonsituatie regelen. Een omgeving waar privacy is, maar waar men ook naar elkaar wil omzien en er als goede buren voor elkaar wil zijn als het nodig is. En ze willen dit in eigen beheer realiseren met gelijkgestemden. In Eindhoven en ‘s Hertogenbosch hebben toekomstige bewoners in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) levensloopbestendige appartementen gerealiseerd in een voormalige school met monumentenstatus. Kitty Hesen (Kilimanjaro Wonen heeft diverse projecten gerealiseerd en deelt haar kennis met u.Curaviewoningen: zorg voor leven

Curavie staat voor ‘zorg voor leven’, maar staat ook voor een bepaald woningtype van R&B Wonen. De belangrijkste kenmerken van dit woningtype zijn levensloopbestendigheid, aanpasbaarheid, verplaatsbaarheid en snelle bouwtijd. De curaviewoning wordt in de fabriek compleet van beton gemaakt, zonder concessies te doen aan een comfortabele woonbeleving. De woning is geheel of gedeeltelijk verplaatsbaar en kan na plaatsing weer groter of kleiner gemaakt worden. Eén woning is dus in de basis geschikt om aan de steeds veranderende vraag van meerdere doelgroepen te kunnen voldoen. De eerste curaviewoningen zijn al geplaatst! Erik Dutour Geerling, Manager Klant & Omgeving van R&B Wonen, vertelt u hier meer over.De Entree: van kantoorpand tot zorgwoningen

De Entree in Leiderdorp is één van de succesvoorbeelden van transformatie. Van leegstaande kantoorruimtes is een mooi appartementencomplex gemaakt, bestaande uit 33 sociale huurwoningen en een activiteitencentrum. Daarnaast heeft de Gemiva-SVG Groep in het complex 20 aangepaste appartementen voor mensen met een lichamelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel. Door goede samenwerking van de corporatie met zorgorganisatie en BAM Woningbouw zijn in relatief korte tijd woningen gerealiseerd met een huurprijs onder de 600 euro per maand en met een energielabel B. Het complex is begin juli 2016 geopend. Jan de Vries, directeur van corporatie Rijnhart Wonen, vertelt over het complex en de mix van doelgroepen.De seniorenmakelaar maakt het verschil

Ouderen willen zelfstandig blijven wonen, maar willen liever niet verhuizen. Steeds meer corporaties merken dat persoonlijke aandacht en goede begeleiding vaak wél tot een succesvolle verhuizing leidt. Zij werken met een seniorenmakelaar of verhuisadviseur, die de spil is in de doorstroming van ouderen op de woningmarkt. Sommige seniorenmakelaars draaien inmiddels overuren. Het effect is dat de meeste ouderen tevreden zijn met hun nieuwe woning. Ga in gesprek met een seniorenmakelaar en leer van de ervaringen in het land! Bettina Vennik en Erwin Smit, seniorenmakelaar en adviseur bij Parteon, delen praktijkervaringen en belichten de landelijke situatie.De ZorgButler: zelfstandig wonen met zorg binnen handbereik

Dit nieuwste initiatief van De Drie Notenboomen, ontwikkelaar van Thomashuizen, Herbergier en Thomas Op Kamers, richt zich op ouderen die zelfstandig willen of kunnen wonen, maar een zekere zorgvraag hebben. Bewoners hebben volledige eigen regie in een eigen appartement, met zorg 24/7 binnen handbereik. Bovendien stimuleren gemeenschappelijke leefruimten een fijn contact met de buren, en krijgt eenzaamheid geen kans. De eerste ZorgButler gaat van start in Rotterdam Ommoord, waar de deuren in januari 2017 openen. Coördinator Rina de Groot licht toe hoe ondernemerschap, kleinschaligheid en menselijke warmte centraal staan bij de ZorgButler.Generaties huizen samen

De belangstelling voor woonvormen die uitgaan van ontmoetingen tussen jong en oud neemt toe. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, Leyden Academy en Vereniging het Zonnehuis brengen vandaag een gezamenlijke publicatie uit over vijf bestaande varianten in intergenerationeel wonen. Tijdens dit rondetafelgesprek wordt het Utrechtse project Tuindorp Oost van Socius uitgelicht. Daarna gaan we in gesprek over de organisatie van deze woonprojecten, voorwaarden voor succes en hobbels en knelpunten. Marieke van der Waal, directeur Leyden academy leidt het gesprek. Inge van Schipstal en Corine Brekveld, bewoners en werkzaam bij Socius als beheerder, vertellen hun ervaringen vanuit Tuindorp Oost.Grijstinten in de wijk

Om lang zelfstandig te wonen in je eigen wijk zijn aanpassingen aan de individuele woning niet voldoende. Een wijk seniorenproof maken is een integrale opgave, waarbij ruimtelijke en maatschappelijke aspecten een rol spelen: Hoe kunnen bestaande woningen worden aangepast? Zijn er nieuwe woonvormen gewenst? Wat te doen met de openbare ruimte? Hoe organiseer je de zorg? Hoe stimuleer je het voorkomen van eenzaamheid? En hoe organiseer je dit integrale proces? Jannie Vinke (ANA Architecten) en Annet Ritsema (Specht Architecten) vertellen in deze sessie welke strategische aanpak zij hebben ontwikkeld om deze opgave, in samenspraak met de verschillende belanghebbenden, op te pakken.Het Huis van Morgen: een realistisch beeld van aanpassingen in de woning

Het Huis van Morgen is een bestaande jaren ’60 woning waar bezoekers op een laagdrempelige wijze kunnen kennismaken met woningaanpassingen en hulpmiddelen die het langer zelfstandig thuis wonen zo veilig en comfortabel mogelijk maken. Het vanuit een bekende situatie kunnen uitproberen van aanpassingen en hulpmiddelen, helpt bij de bewustwording van de mogelijkheden in het eigen huis. Het project Huis van Morgen is een samenwerking van de Gemeente Peel en Maas, De Zorggroep, Stichting Vorkmeer, Wonen Limburg, EIZT, Proteion en de Rabobank. Piet Selen en Ypkje Hoekstra, beiden projectleider, vertellen u er graag meer over. Intergenerationele woonvoorzieningen in Duitsland en Nederland

Duitsland kent al jaren veel Mehrgenerationwohnen-projecten, of integenerationele woonvoorzieningen. Generaties helpen elkaar, er is samenhorigheid en minder eenzaamheid. Ook voor Nederland lijkt dit een alternatieve vorm van opvang waarbij activeren, ontmoeten en elkaar helpen centraal staan. Peter de Lange weet veel van Duitse projecten en zal u hier meer over vertellen. Bernard Smits, bestuurder van de WBVG heeft het meergeneratiewoonproject Eikpunt in Nijmegen helpen realiseren en is momenteel nauw betrokken bij de bouw van Villa Sterappel, voor een groep bewoners van 18 tot 80 jaar die zelf het initiatief voor dit project namen.Is uw woningvoorraad toekomstbestendig? Van rijwoning naar meergeneratiewoning

In Deurne transformeerde Woningbouwvereniging Bergopwaarts in een pilotproject drie rijwoningen tot zes betaalbare woningen voor diverse doelgroepen. De begane grond is geschikt gemaakt voor senioren, de verdieping voor kleine huishoudens. Deze ‘meergeneratiewoning’ is in zijn geheel of in delen te huren. De resultaten op het gebied van financiën, energie en de leefbaarheid in de wijk spreken voor zich. Het concept, eerder toegepast in Maastricht, Valkenswaard en Nederweert, sluit naadloos aan op demografische ontwikkelingen, maatschappelijke trends, het strategisch voorraad beleid en de vraag vanuit de markt. Karin Vissers (Vissers & Roelands architecten) belicht het project vanuit het perspectief van de woningbouwvereniging én de bewoners. Keuze Thuis: langer thuis wonen zelf beleven

Belevingswoning Keuze Thuis in gemeente Overbetuwe is een ervaring op zich. Bewoners en professionals beleven en kiezen uit meer dan honderdvijftig bouwkundige en sociale oplossingen, digitale en fysieke hulpmiddelen. Zo stellen zij voor hun eigen woonomgeving een pakket van maatregelen samen om langer thuis te blijven wonen. Ze combineren dat met energiebesparende maatregelen en lopen vervolgens met de kassabon naar buiten. Wat zijn de voorkeuren van de meer dan 1.000 bezoekers? En welke mogelijkheden zijn er voor gemeente, woningcorporatie of bouwonderneming? Dort Spierings (Hogeschool Arnhem) deed onderzoek naar de woning. Samen met Marc Jansen (bestuurder Woningstichting Valburg en projectleider Keuze Thuis) verzorgt hij deze sessie.Kleurrijk wonen: het kan ook ánders

Het aantal oudere migranten neemt snel toe. Het besef dringt (langzaam) door dat de meesten van deze mensen oud worden in Nederland. Gemeenschappelijk wonen van ouderen van de eerste generatie is een goed, maar sterk onderschat antwoord op de vraag: ‘hoe word je oud in Nederland op een manier die bij je past?’ Gemeenschappelijk wonen is niet het énige antwoord. Daarom wordt in Amsterdam nu samen met oudere migranten en hun netwerk gezocht naar andere manieren om het leven op hogere leeftijd een beetje aangenamer te maken. Harry Moeskops (voorzitter Woonsaem, Kenniscentrum Gemeenschappelijk Wonen voor Oudere Migranten) en enkele ouderen vertellen hier alles over!Knarrenhof: hofjes voor eigentijdse ouderen

Hofjes van vroeger in een eigentijdse jas; dat is wat stichting Knarrenhof voor ogen staat. Hofjes voor de ouderen van nu die hechten aan privacy, wooncomfort en zelfredzaamheid en invulling geven aan gemeenschappelijkheid en ontmoeting. Peter Prak is trekker van dit landelijk CPO-concept. Hij is al vijf jaar bezig, in twaalf gemeenten en met ruim 1.400 geïnteresseerden en honderden leden. In Zwolle is de eerste bouw van 48 woningen gepland in februari 2017. U hoort alles over dit concept en de zoektocht naar financiers. Wat zegt u, is uw gemeente nog niet bezig met een Knarrenhof? Lees ook het artikel over Knarrenhof in Grondzaken in de Praktijk, aug 2016 (pdf).Mijnbuurtwelzijn

BuurtWelzijn betrekt, verbindt en ondersteunt bewoners en organisaties om de leefbaarheid in hun buurt te vergroten. Door een groeiende leefbaarheid versterkt het buurtnetwerk, worden mantelzorgers ontlast en kunnen buurtbewoners langer zelfstandig in hun eigen huis blijven wonen. BuurtWelzijn is een landelijke stichting met een ANBI status. Door naast het gratis digitale platform op www.mijnbuurtwelzijn.nl, ook gebruik te maken van offline methoden, wordt iedere doelgroep betrokken bij de groeiende samenredzaamheid.Oog voor de buurt: ontwerpscenario’s voor leegstaand woonzorgcentrum

Het Atelier Rijksbouwmeester ‘Oog voor de buurt’ deed een ontwerponderzoek naar scenario’s om de leegstand van woonzorgcentrum Sint Clara te Gorinchem tegen te gaan. In 2016 is de bezettingsgraad van het woonzorgcentrum gedaald naar ongeveer 35% als gevolg van het beleid van langer thuis wonen en afspraken met Zorgkantoor Waardenlanden. Het onderzoek richt zich op behoud, transformatie en nieuwbouw van Sint Clara en op herinrichting van de openbare ruimte in de directe omgeving van het woonzorgcentrum. Gabriel Peña, architect en oprichter van PEÑA architecture, voerde het onderzoek uit en presenteert vandaag de onderzoeksresultaten.Ouderinitiatief Bij Ons: begeleid zelfstandig wonen met (pgb) zorg

“Een zo zelfstandig mogelijk leven opbouwen, net zoals leeftijdsgenoten dat doen.” Dat is de wens van tien jongeren tussen de 18 en 30 jaar met een licht verstandelijke beperking en/of autisme, uit de gemeente Reusel-De Mierden. De ouders hebben de handen ineen geslagen om een kleinschalige woonplek te realiseren. De bouw is in volle gang en in november 2016 wordt de oplevering verwacht. Stichting Bij Ons werkt samen met Woningstichting de Zaligheden, de gemeente en zorgorganisatie Amarant. Hoe verloopt die samenwerking? Hoe zit het met de huur en zorgfinanciering? Simon van de Heijden (Stichting Bij Ons te Reusel), Ans Santegoeds (Amarant) en Ad Swinkels (Woningstichting de Zaligheden Eersel) vertellen u meer. Samen&Anders: wonen en wederkerigheid

Het Rotterdamse verpleeg- en verzorgingshuis Simeon&Anna komt vanaf 2018 leeg te staan door vervangende nieuwbouw. Eigenaar woningcorporatie Laurens Wonen bedacht samen met huurder Laurens Zorg een nieuw concept, Samen & Anders. De primaire doelgroep: zelfstandig wonende huurders die sociaal-maatschappelijk en financieel kwetsbaar zijn. Nieuwe bewoners tekenen een huurcontract waarin niet alleen de huurbetaling wordt geregeld, maar ook de bijdrage aan het wederkerigheidsconcept. Samen & Anders wordt samen vormgegeven met vele partners waaronder de gemeente, een VG-organisatie, een wijkcoöperatie en onderwijsinstelling. Esther Verkerk (Senior Portefeuillemanager van Laurens Vastgoed / Laurens Wonen) en Guido de Ruiter (Innovatie-procesmanager Samen&Anders) vertellen hier meer over.Samenkracht 80+: inzetten van tachtigplussers in de eigen buurt

Active 80+ is een Europees Erasmus + project gericht op het erkennen, waarderen en inzetten van de kennis en kunde van tachtigplussers. De Nederlandse partner van Active80+, Stichting Oudere Vrouwen Netwerk – Nederland (OVN-NL), ontwikkelde in samenwerking met ActivAge een training gebaseerd op de methodiek Samenkracht80+. Na de training werden in vier verschillende gemeenten pilots uitgevoerd waarin tachtigplussers, vrijwilligers en professionals met elkaar in gesprek gingen over meedoen en van betekenis zijn in de eigen omgeving of buurt. De resultaten zijn zeer positief. De ervaringen van de training en de praktijk zijn samengevat in twee handboeken, die tijdens Expeditie Begonia door projectleider Laura Christ worden gepresenteerd.Slimme toepassing van woonunits in de wijk

De verplaatsbare mantelzorgwoning is een mooie oplossing voor mensen die zelf beschikken over ruimte om bij elkaar te wonen. Toch zijn er ook verbeteringen en uitbreidingen mogelijk in de woning en de wijk zelf. Zoals het tijdelijk uitbreiden met een extra badkamer of, soms nog efficiënter, een badkamer gecombineerd met slaapkamer. Opkomend is het ‘kleinschalig wonen in de wijk’: geclusterde woonunits waarin samen wonen mogelijk wordt met hulp en steun aan elkaar, hulp van de mantelzorger en hulp van de thuiszorg. Peter Veldhuijzen van PasAan (mantelzorgwoning initiator van het eerste uur) licht dit concept toe.Stadsveteranen: gelukkig oud worden in de stad

Voor de huidige generatie stadsveteranen zijn steeds minder verzorgingshuizen beschikbaar en bovendien hebben ze daar ook geen belangstelling voor. Want deze generatie wil zelf uitvinden en bepalen hoe zij oud wil worden. Architectenbureau Heren 5 heeft stadsveteranen gevraagd wat zij daarvoor van hun buurt en woning verwachten. Bas Liesker van Heren 5 over de acht kansen om gelukkig oud te kunnen worden in de stad. Deze studie inspireert de Stadsveteraan, prikkelt de architect, vergroot de kennis van de expert en geeft marktpartijen inzicht in de woonwensen.Thuishuis: op een gezellige manier oud worden

“Toen mijn vader nog leefde, zei hij: ‘Als ik oud word, dan vraag ik Piet of hij bij mij komt wonen, want die kan goed schaken, Harry, want die kan lekker koken en Toos, want die vindt de tuin doen leuk.’ Mijn vader had een groot huis waar ze allemaal een eigen kamer zouden krijgen en in de woonkamer was plek voor hun eigen lekkere luie stoel… op een gezellige manier samen oud worden!’ Dat kan in het Thuishuis”, zegt Jan Ruyten (directeur Thuis in Welzijn), die deze woonvorm belicht. De woning voor vijf tot zeven ouderen met een smalle beurs is te vinden in Woerden, Deurne, Harderwijk en Amstelveen. Waar nodig ondersteunen vrijwilligers de bewoners.Vivalib: Wonen zonder zorgen bij Woonstad

Vivalib® is een Frans woonconcept dat mensen in staat stelt zo lang en actief mogelijk prettig te wonen in de eigen woning. Als eerste woningcorporatie realiseerde Woonstad in Nederland deze evolutieve woningen, die meegroeien met de veranderde behoeften van de ouder wordende mens. Motorische, zintuiglijke of cognitieve achteruitgang wordt zo lang mogelijk opgevangen binnen vertrouwde omgeving, met onder meer een servicecentrale, 24/7 alarmering, medische monitoring en beeldcontact met zorgprofessionals op afstand. De woning en diensten groeien dus met de bewoner mee in plaats van andersom. Annelies Lammers van Vivalib en Debby Smit van Woonstad vertellen u over de Vivalibwoning.Vrijwaard: naar alternatieve woonzorgvoorzieningen

Zorgorganisaties staan voor de opgave alternatieve woonzorgmogelijkheden te bieden met oog op de toekomst. Vrijwaard in Den Helder stelde zichzelf de opgave om drie verzorgingshuizen te transformeren naar meerdere alternatieve kleinschalige woonzorgmogelijkheden. Samen met Woningstichting Den Helder ontwikkelde Vrijwaard de kleinschalige woonzorgvoorziening Westhoek. Door de combinatie van koopappartementen, zorgwoningen en winkelruimten biedt Westhoek een uniek woonaanbod met zorgmogelijkheden. “Het benutten van lokale krachten zorgt voor een natuurlijke samenwerking”, aldus Jan Hoogendorp (adviseur bij BMC). Samen met Wilma Meertens (manager Wijk & Zorg van Vrijwaard) deelt hij ervaringen rondom de ontwikkeling van het woonzorgcomplex.Wonen in de wijk voor kwetsbare burgers

Ook voor mensen met een verminderde zelfregie is de wens langer zelfstandig te wonen. Lokale partijen werken hard aan een ‘zachte’ landing om doorstroming vanuit beschermd wonen en maatschappelijke opvang naar de sociale woningvoorraad goed te laten verlopen. Betaalbaarheid, beschikbaarheid en randvoorwaarden zoals begeleiding en budgetbeheer zijn daarbij dé thema’s. Hoe pakken gemeente, corporatie en GGZ-zorgaanbieder deze aan? Hoor de uitkomsten van het onderzoek naar de praktijk van zeven gemeenten en discussieer mee over de Opstapwoning van de gemeente Apeldoorn met Wim ter Beek, coördinator VSW (samenwerkingsverband Apeldoornse woningcorporaties) en Netty van Triest, Platform31.Wonen met dementie in de wijk

Hoe kan architectuur bijdragen aan de gezondheid en het geluk van mensen met dementie? Hoe kan een inclusieve, op participatie gerichte samenleving worden bevorderd? Wiegerinck architectuur stedenbouw verwerkte deze thema's voor Vilente in het ontwerp van 120 appartementen voor mensen met dementie. De Nieuwe Klinkenberg in Ede heeft woongroepen voor tien bewoners met tweekamerappartementen, eigen sanitair en een ‘buurtkamer’ voor ontmoeting. De vier gebouwen staan rond een binnentuin midden in een woonwijk. Doorgangen verbinden de binnentuin met de omgeving, nodigen uit tot een wandeling en geven zo aanleiding tot ontmoetingen, participatie en sociale samenhang tussen mensen. Jarno Nillesen van Wiegerinck neemt u mee in het ontwerp.ZorgSamenBuurt: buurtbewoners doen het samen!

Veel mensen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in hun eigen omgeving. Een omgeving waar het ook fijn wonen is als je oud en minder vitaal wordt. Waar je mensen kent op wie je een beroep durft te doen als het even nodig is. Waar buren bereid zijn om af en toe een handje te helpen als het even minder goed gaat. Met dit idee zijn in Eindhoven enkele buurtbewoners aan de slag gegaan in 2012. Inmiddels zijn er 20 ZorgSamenBuurten in de regio. Allemaal met een eigen invalshoek, maar vanuit dezelfde overtuiging dat het mogelijk is om mensen gelukkig oud te laten worden in de eigen omgeving. Kitty Hesen (Kilimanjaro Wonen) vertelt u er graag meer over.Informatiemarkt en ideeënatelier

ATA Personenalarmering: veilig langer thuis

Al meer dan 25 jaar bedient stichting ATA meer dan 20.000 klanten door heel Nederland. ATA verhoogt het gevoel van veiligheid en zelfstandigheid bij klanten door het onafhankelijk en betrouwbaar leveren van een breed pakket diensten. Naast personenalarmering biedt ATA oplossingen en diensten op het gebied van veilig wonen, zoals: rook-gas- en koolmonoxide melders, leefstijlmonitoring en innovatieve digitale oplossingen variërend van welzijnsmelders tot beeldbellen.Buurtschap Waaranders: zo lang mogelijk zelfstandig 

Bij Buurtschap Waaranders blijven mensen zo lang mogelijk zelfstandig wonen, maar kunnen zij ook zoveel mogelijk zelfstandig zíjn. Dat geldt voor ouderen en voor mensen met een beperking. De ouderen kunnen binnen het concept zorg krijgen wanneer zij dat nodig hebben of wensen. Voor de mensen met beperking geldt hetzelfde maar deze bewoners hebben hun dagbesteding in hun eigen woonomgeving. Ook gezinnen, alleenstaanden en starters zijn welkom. Belangrijk is wel dat zij zich verbonden voelen met 'noaberschap'. Dronten en Zwolle krijgen de primeur! Dick Koster van Cittanova, bureau voor planontwikkeling, licht dit vernieuwende woonzorgconcept toe.De Wooncoach en Cooplink.nl

Bewoners die elkaar helpen, staan centraal bij de kraam van het ASW over Wooncoaches en het Landelijke kennisnetwerk Cooplink.nl. Door heel Amsterdam zijn 30 vrijwillige wooncoaches actief die op huisbezoek gaan bij 65+ers die voor de keuze staan: verhuizen of in hun huidige woning blijven. De Wooncoach kijkt naar de persoonlijke woonsituatie en geeft advies op maat over prettig en veilig wonen. Cooplink.nl, een initiatief van de Woonbond, Woningbouwvereniging Gelderland en het ASW, is een nieuw landelijk kennisdeelnetwerk voor wooncoöperaties die van elkaar willen leren. Jantina Bijpost en Myrthe Baaij van het Amsterdams Steunpunt Wonen vertellen u meer over de wooncoach en Cooplink.De zorg verandert, ga in dialoog en ontdek nieuwe oplossingen

Zorg Verandert brengt mensen met elkaar in gesprek in hun zoektocht naar passende oplossingen binnen de veranderde zorg. Of het nu gaat om mensen die zorg nodig hebben, mantelzorgers, vrijwilligers of professionals. In dialoog verkennen zij wat nodig is om te leven op de manier die bij hen past. Hoe vertel je dat aan bekenden? Of aan professionals? De dialoog brengt inzicht. Is dit iets voor uw achterban, cliënten of inwoners? Ervaar de dialoog en bespreek met ons de (kosteloze) samenwerkingsmogelijkheden. Monique Wijnties en Greet van Keulen nodigen u uit kennis te maken met Zorg Verandert.Grijstinten in de wijk

Om lang zelfstandig te wonen in je eigen wijk zijn aanpassingen aan de individuele woning niet voldoende. Een wijk seniorenproof maken is een integrale opgave, waarbij ruimtelijke en maatschappelijke aspecten een rol spelen. Bij de kraam tonen Jannie Vinke (ANA Architecten) en Annet Ritsema (Specht Architecten) aan de hand van praktijkvoorbeelden welke strategische aanpak zij hebben ontwikkeld om deze opgave, in samenspraak met de verschillende belanghebbenden, op te pakken.LVGO: bevorderen en ondersteunen van het gemeenschappelijk wonen van ouderen

LVGO staat voor 'Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen'. De LVGO is een vereniging met als doelstelling het, in de meest ruime zin, bevorderen en ondersteunen van het gemeenschappelijk wonen van ouderen als een duidelijk te onderscheiden woonvorm. Begrippen als ‘zelfredzaamheid’ en ‘zelfwerkzaamheid’ zijn belangrijk in de doelstelling en daarom hecht de vereniging sterk aan het woordje ‘van’ in de naamstelling. Simon Zwart en Gerard Broeksteeg vertellen u alles over LVGO. Meer Generatie Wonen in het groen

In de loop van 2013 is dit nieuwe woonconcept opgestart op initiatief van voormalig burgemeester van Scheemda Jan Leegwater en Joop Govaars van Vrigo Vastgoed B.V. Een Meer Generatie Project bestaat uit 20-30 huur-wooneenheden van 50-100m2, een centrale ontmoetingsruimte, lift, ruimte voor was-droogmachines (pooling), voldoende eigen parkeerplaatsen, een gemeenschappelijke tuin, fruitbomen, een speel- en ligweide (wandelen, picknicken, BBQ-en enz.), een repaircafe. In deze voorzieningen komt het begrip participatie volledig tot zijn recht. De bewoners zijn verenigd (Vereniging Van Bewoners ) en vormen als het ware een kleine wooncorporatie. Joop Govaars en Monique Veldman van VRIGO Vastgoed vertellen over dit idee.Nederland Zorgt Voor Elkaar: netwerk van bewonersinitiatieven

Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE) is een landelijk netwerk van bewonersinitiatieven dat in april 2016 is opgericht. NLZVE ziet dat actieve bewoners verantwoordelijkheid durven nemen en is van mening dat dit een goede en noodzakelijke stap is op weg naar betere zorg voor de kwetsbare burger. Er zijn inmiddels circa 400 bewonersinitiatieven die zich bezighouden met het geschikt maken of houden van de eigen omgeving om daar zo lang mogelijk en zo goed mogelijk te blijven leven. Het netwerk doet voorstellen om de eigen regie in zorg, welzijn en wonen te verbeteren. Jan Smelik van NLZVE staat u graag te woord.Novito: bouw, zorg en technologie verenigd in één systeem

Novito is een woningconcept dat gericht is op mensen die zorgbehoevend zijn, of dat in de nabije toekomst verwachten te worden. De woning verandert mee met de specifieke wensen van de bewoner, waarbij alleen díe voorzieningen worden toegepast, die door de bewoner gewenst zijn. De bewoner kiest daarbij zelf wat in de woning moet worden opgenomen. Novito is in een innovatief samenwerkingsverband met partijen uit verschillende sectoren ontwikkeld. Het is bouw, zorg en technologie verenigd in één slim systeem. Niek Nijenhuis (Novito), de corporatie Welbions en de gemeente Hengelo nodigen u uit mee te denken over dit concept.WOONLINK

“Iedereen moet kunnen wonen in een gewoon huis, in een gewone wijk. Ieder mens is uniek en heeft eigen woonwensen. WOONLINK ondersteunt u bij de realisatie van uw woonwens.” WOONLINK adviseert en ondersteunt burgers en organisaties bij Woonvragen en Wooninitiatieven. Dit kan uiteenlopen van een individuele woningvraag tot realisatie van een wooninitiatief. Judith van Duijnhoven en Barbara Maiburg bieden inzicht in woonmogelijkheden als burger en organisatie, brengen initiatiefnemers en partijen samen en bieden ondersteuning gedurende het gehele proces bij realisatie van woonwensen.

16-06-2016 15:17
D E F