Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg
Trefwoorden: bijeenkomst | active ageing
4nov
4 november 2013

Landelijk Congres Bewegen in de Langdurige Zorg

Mensen die afhankelijk zijn van langdurige zorg bewegen te weinig. Daardoor verzwakken hun lichaam, geest en zelfredzaamheid en worden zij sneller afhankelijk van intensieve hulp. Tijdens het 'Landelijk Congres Bewegen in de Langdurige Zorg' op maandag 4 november is er speciale aandacht voor bewegen in de dagelijkse zorg, zowel thuis als intramuraal, in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. Daarbij komen ook de eisen aan de woonomgeving aan bod. Het congres van StudieArena, mede georganiseerd het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, biedt een koppeling tussen wetenschap en praktijk en inspirerende good practices.

  • Ik meld me aan voor het 'Landelijk Congres Bewegen in de Langdurige Zorg' op 4 november in Bussum 
    (aanmelding verloopt via de website van StudieArena)

Gevarieerd programma

Tijdens het 'Landelijk Congres Bewegen in de Langdurige Zorg' worden vernieuwende ontwikkelingen uit de dagelijkse praktijk gecombineerd met de laatste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Alle beweegvormen komen aan bod: functioneel bewegen, therapeutisch bewegen en recreatief bewegen. Ook is er aandacht voor de benodigde veranderingsprocessen om bewegen meer integraal onderdeel van de dagelijkse zorg te maken. Het ochtend- en middagprogramma wordt geopend door toonaangevende plenaire sprekers, vanuit de wetenschap, de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en NISB. Daarnaast is er een informatiemarkt en kunt u kiezen uit 30 inspirerende deelsessies verdeeld over drie rondes. Een van de thema's is beweegvriendelijke omgeving. Kenniscentrum-adviseur Yvonne Witter verzorgt samen met Meriel Hendriks van Sportbedrijf Deventer de deelsessie Bewegen in de openbare (groene) ruimte.
 - zie de programmaflyer (3,91 mb, pdf). 

Tijdstip Programmaonderdeel
9:30 Opening congresprogramma
Dagvoorzitter Jeroen Meeder, directeur StudieArena
9:40 Bewegen is mijn zorg!
Remco Boer, directeur Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen
Goede zorg en ondersteuning kan niet zonder bewegen. Of het nu gaat om kleine activiteiten als een wandeling of bewegingsoefeningen in het kader van een revalidatie. De professionals maken het verschil!
10:00 Bewegen en de fysieke gesteldheid
Dr. Karin Gerrits, onderzoeker MOVE, Faculteit der Bewegingswetenschappen VU Amsterdam
Bewegen geeft gezondheidswinst, zowel fysiek als mentaal en heeft juist bij de meest inactieve groepen het meeste effect. Toch bewegen bewoners van zorginstellingen en thuiswonende kwetsbare ouderen veel te weinig. Zorgprofessionals weten dat bewegen gezond is, maar onderschatten de gevolgen van te weinig bewegen. Wat zijn de fysieke gevolgen van het activeren en aanzetten tot bewegen voor het bewegingsapparaat? En welke gezondheidswinst is er te behalen?
10:20 Inspectie op bewegen
Anja Jonkers, directeur Ouderenzorg Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
In de Staat van de Gezondheidszorg 2012 heeft de IGZ een beroep gedaan op de ouderenzorg om goede beweegstimulering in de ouderenzorg als onderdeel van verantwoorde zorg op te pakken. Daarmee is de opdracht bij de zorginstellingen gelegd om op structurele wijze het bewegen van de ouderen te implementeren in haar zorgaanbod. Dit zorgt er niet alleen voor dat ouderen meer bewegen maar bevordert ook de zelfredzaamheid. De inspectie heeft verzorgings- en verpleeghuizen vervolgens 2 jaar de tijd gegeven om de bouwstenen te implementeren. De inspectie toetst in 2015 de naleving van de bouwstenen en treedt waar nodig handhavend op. De wijze waarop dat toezicht verder vorm kan krijgen is ook een thema tijdens de sessies op het congres.
10:50 Koffie/theepauze en bezoek aan de informatiemarkt
11:20 Sessieronde 1 - Maak uw keuze uit één van de 10 sessies
12:20 Lunch
13:20 Intermezzo - Inactiviteit, bewegen en het brein
Prof.dr. Erik Scherder, hoogleraar Bewegingswetenschappen Rijksuniversiteit Groningen en Klinische Neuropsychologie VU Amsterdam
Bewegen is niet alleen goed voor de conditie, maar ook voor de werking van het brein. Als mensen met bijvoorbeeld dementie of een verstandelijke beperking minder gaan bewegen, gaan hun verstandelijke vermogens sneller achteruit. Belangrijke onderdelen van het brein krijgen dan te weinig prikkels, wat kan zorgen voor onrust, probleemgedrag en inactiviteit.
14:25 Koffie/theepauze
14:40 Sessieronde 2 - Maak uw keuze uit één van de 10 sessies
15:45 Sessieronde 3 - Maak uw keuze uit één van de 10 sessies
16:45 Netwerkborrel en bezoek informatiemarkt

Datum en locatie

Maandag 4 november 2013 van 9.30-17.15 uur in 't Spant!, Doctor Abraham Kuyperlaan 3, 1402 SB Bussum.

Organisatie

Het 'Landelijk Congres Bewegen in de Langdurige Zorg' is georganiseerd door StudieArena en zorginnovatiebureau DAZ in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam, het Nederlands Instituut Sport en Bewegen (NISB) en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.

Aanmelden en kosten

U kunt zich voor de inspiratiedag aanmelden door het invullen van het aanmeldformulier op de website van StudieArena. De deelnamekosten zijn 330 euro. Bij gelijktijdige aanmelding betaalt elke extra deelnemer 280 euro. De genoemde bedragen zijn inclusief reader, lunch, koffie/thee, netwerkborrel en exclusief 21% BTW.

Meer informatie

 

21-10-2013 16:02
Aedes Actiz