Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg
23jan
23 januari 2014

Training Oriëntatie op thuistechnologie

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert met Atrivé op 23 januari 2014 de basistraining 'Oriëntatie op thuistechnologie’. Deze eendaagse training is bestemd voor corporaties en zorgaanbieders die aan de slag willen met thuistechnologie/domotica om (oudere) huurders comfortabeler en veiliger langer zelfstandig te laten wonen en de toekomstwaarde van het woningbezit te verhogen.

Hoe zet u thuistechnologie in?

Het is niet langer toekomstmuziek om woningen te voorzien van slimme toepassingen waardoor ouderen langer thuis kunnen wonen. Automatische verlichting en gordijnen, deurspion, alarmering, maar ook telemedicine (e-Health) maken dat een woning zowel praktisch als veilig kan worden gemaakt. Daarnaast kan op internet gebaseerde technologie helpen om sociale contacten te stimuleren. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat deze toepassingen gebruiksvriendelijk zijn, zodat er geen drempel is om ze te gebruiken.

In pilots is bewezen dat de inzet van thuistechnologie bijdraagt aan langer zelfstandig wonen. Hoe kunt u thuistechnologie inzetten, in nieuwbouw én bestaande woningen, en wat zijn bewezen en realistische mogelijkheden? Hoe kan de corporatie of zorgondernemer thuistechnologie verbinden met andere ontwikkelingen zoals langer zelfstandig wonen, woonservicegebieden, opplussen van de bestaande woningvoorraad, energiebesparing en duurzaamheid?

Bouwstenen voor inzet thuistechnologie

De basistraining 'thuistechnologie' biedt corporatiemedewerkers en zorgondernemers bouwstenen om voor de eigen woningcorporatie of zorgorganisatie visie en beleid te ontwikkelen voor de inzet van de thuistechnologie. Met de verworven kennis en inzichten is de corporatiemedewerker een betere gesprekspartner voor (andere) zorgaanbieders en corporaties, gemeente, installateurs en aanbieders van domotica.

Programma

Dagdeel Programmaonderdeel
Ochtend (9.30-12.00  uur) Kennismaking
Welke ervaringen en beelden hebben de deelnemers bij thuistechnologie?

Wat is thuistechnologie en hoe ziet de markt eruit?
Kennismaking met thuistechnologie. Hoe ziet de markt eruit? Welke knelpunten zijn er voor inwoners om eenvoudig gebruik te maken van thuistechnologie?

Standaarden: open standaard en open source
Wat zijn standaarden? Wat is open source? Wat is het nut ervan?

Financiering
Huidige financieringsmogelijkheden (Wmo, ZvW, AWBZ, subsidies).

Wat is de meerwaarde van thuistechnologie en welke doelgroepen zijn ermee gebaat?
Het gebruik van thuistechnologie is sterk afhankelijk van het nut/de meerwaarde die de gebruiker ziet of ondervindt. U gaat zelf aan de slag met input van onderzoeksresultaten.

Mogelijke rollen voor de markt bij de inzet van thuistechnologie
Technologisch kunnen er steeds meer dingen. Maarten van der Boon (Leertouwer b.v./UNETO-VNI) neemt de deelnemers mee in het brede aanbod van technologische mogelijkheden. Maar waar lopen mogelijkheden en realiteit uit elkaar? Wat zijn breed aanvaarde uitgangspunten en toepassingen? Inzicht in de lessen die geleerd zijn en inspiratie over de rollen en samenwerking tussen corporaties en marktpartijen.
Middag (13.00 -16.30 uur) Rondleiding modelwoningen (13.00-14.30 uur)
Bezoek aan Technologie Thuis NU! in Woerden

Mogelijke rollen voor corporaties bij de inzet van thuistechnologie
Josephine Dries
van woningcorporatie SOR vertelt over het domoticabeleid (woninggebonden techniek) van haar corporatie, de ingezette domotica, de samenwerking, het proces en de ervaringen.

Inzet van een tablet/iPad: voorbeeld vanuit de thuiszorg
Vierstroom zet de iPad in als aanvulling op de zorg. Een bewoner maakt contact met de (wijk)verpleegkundige via een tablet. Janet de Visser van Vierstroom vertelt over de visie van Vierstroom, de uitrol van de tablet in de zorg en de ervaringen.

In gesprek n.a.v. bijdrage van beide gastsprekers

Praktisch en interactief

De training wordt verzorgd door Anita Lahuis en Annegreet Blokland van Atrivé en staat onder leiding van Rogier Goes (Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg). Het programma is praktisch en interactief van aard. Ook zijn er sprekersbijdragen van ervaren deskundigen uit de branche. De training vindt plaats bij de demowoningen Technologie Thuis Nu! in Woerden. De groepsgrootte is maximaal ca. 15 personen. Deelnemers ontvangen bij aanvang van de training een USB-stick met achtergrondinformatie. Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname.

De training Thuistechnologie voor Corporatiemedewerkers kwam tot stand met steun van het scholings- en ontwikkelingsfonds voor woningcorporaties FLOW.

Praktische informatie

Wanneer en waar

Op donderdag 23 januari 2014 van 9.30 tot 16.30 uur bij de demowoningen Technologie Thuis Nu!, Korenmolenlaan 4 te Woerden

Aanmelden en kosten

U  kunt zich voor de training aanmelden door het invullen van het aanmeldformulier.
De kosten van de training bedragen € 200 (exclusief BTW). Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een bevestiging van deelname. De factuur ontvangt u per post.
Let op! Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Inschrijving geschiedt daarom op volgorde van binnenkomst. Als dat nodig is werken wij met een wachtlijst en informeren u apart over nieuwe trainingsdagen.

Annuleren

U kunt (schriftelijk) kosteloos annuleren tot 21 dagen voor de bijeenkomst. Bij annulering binnen 21 dagen, brengen wij u de helft van de deelnamekosten in rekening. Bij annulering binnen 36 uur voor aanvang van de bijeenkomst of bij niet verschijnen, brengen wij u de volledige deelnamekosten in rekening. U krijgt dan wel de documentatie toegezonden (dit geldt ook voor annuleringen binnen 21 dagen). U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

07-10-2013 11:16

Meer informatie

  • Meer informatie over de inhoud van de training: Anita Lahuis (), Annegreet Blokland () en Rogier Goes ()
  • Aanmelden voor de training
Aedes Actiz