Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg
28sep
28 september 2015

Studiedag GGZ in de wijk

De psychiatrie is volop in beweging. Opvangplekken in psychiatrische klinieken worden afgebouwd, terwijl de zorg thuis voor mensen met psychiatrische aandoening nog niet voldoende is opgebouwd. Psychiatrische cliĆ«nten dreigen tussen wal en schip te vallen. Hoe kunnen professionals van verschillende organisaties samen zorgen voor adequate ondersteuning in de wijk? Op 28 september organiseert StudieArena een studiedag over dit thema. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is mede-organisator van deze dag. 

Aandacht voor psychiatrie in de wijk

Diverse instanties raken bij deze problematiek betrokken; gemeenten, politie, woningcorporaties, huisartsen, thuiszorgorganisaties, opvang- en dagactiviteitencentra. Ook wordt er een groter beroep gedaan op de informele zorg en de mantelzorg nu psychiatrische patiƫnten langer thuis blijven wonen, terwijl deze groep door jarenlange problematiek niet of nauwelijks een netwerk heeft. Wat vraagt dit van de betrokken professionals en instanties? Hoe krijg je de doelgroep in beeld, wat zijn goede benaderingsmethodieken, hoe zorg je voor adequate dagbesteding en ondersteuning vanuit de wijk?

Gelukkig gebeurt er al veel op dit gebied; naast onderzoek en speciale projecten zijn er diverse goede initiatieven opgestart. Zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, politie en woningcorporaties werken in de wijk steeds meer samen om de ondersteuning van mensen met een psychiatrische aandoening te verbeteren. Deze ontwikkelingen staan centraal tijdens deze studiedag.

Organisatie en programma

StudieArena organiseert de Studiedag GGZ in de wijk i.s.m. het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, het Trimbos-instituut en het NKOP en vindt plaats op 28 september 2015 in De Werelt in Lunteren. Naast een boeiend plenair programma kunnen de deelnemers hun eigen programma samenstellen door een keuze te maken uit 7 inspirerende sessies. De studiedag wordt afgesloten met een 'open space' discussie. In continue wisselende groepjes of 1 op 1 kunnen de deelnemers ervaringen uitwisselen met collega's van andere organisaties.

  • Bekijk het programma op de website van StudieArena
11-06-2015 16:36
Aedes Actiz