Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg
3feb
3 februari 2015

Verdiepingscursus Organisatieverandering door extramuralisering

Veel zorgorganisaties maken de keuze om voormalige intramurale woningen te verhuren aan extramurale klanten. Naast zorgverlening bieden ze ook woningen aan met een diversiteit aan diensten. Dit heeft een stevige impact op de huidige facilitaire en vastgoedorganisatie. Jelle Tigelaar en Remko van der Graaff van AAG geven u in een ochtend de basiskennis om met uw facilitaire bedrijf de switch te maken naar een klantgerichte dienstverlener.

Kennisprogramma Extramuralisering
Deze verdiepingscursus is onderdeel van het Kennisprogramma Extramuralisering van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Nestas communicatie. In cursussen van een hele of halve dag worden actuele vraagstukken rond extramuralisering uitgediept. Het programma is bedoeld voor medewerkers van zorgorganisaties.

Van een aanbodgerichte naar een vraaggerichte organisatie

U krijgt als facilitaire dienstverlener te maken met een heel ander type klant. Een klant die zelf betaalt voor de diensten die hij bij u inkoopt. Daarbij mag u verwachten dat deze klant kritischer is en ook dat niet elke klant dezelfde wensen heeft. Dit betekent ook dat het afnamevolume van uw producten kan gaan fluctueren. En tot slot wenst de klant een marktconforme prijs. Een mooie uitdaging maar zeker ook één die u dwingt om kritisch naar uw huidige dienstverlening te kijken en keuzes te maken.

De gevolgen zijn groot voor de facilitaire afdeling, maar ook de vastgoedafdeling moet veranderen van een aanbodgerichte naar een vraaggerichte organisatie. De vraag van de klant moet echt centraal staan. Vragen die op u afkomen zijn o.a. wat zou u doen als het uw eigen vader of moeder betreft? Hoe zou u bediend willen worden? En wat is er vanuit die klant gezien aan organisatie nodig om die dienstverlening te kunnen leveren? Wij geven u een beeld van de gevolgen die deze ontwikkelingen hebben op de structuur (frontoffice/backoffice), de processen maar vooral ook de cultuur (gastvrijheid) van uw facilitaire dienstverlening. En dat alles vanuit een visie op dienstverlening passend bij de visie van de organisatie.

Na afloop heeft u voldoende kennis opgedaan om met uw facilitaire bedrijf de switch te maken naar een klantgerichte dienstverlener. U weet welke elementen essentieel zijn om die verandering ook daadwerkelijk tot stand te brengen. U heeft geleerd om vanuit uw klant naar de dienstverlening te kijken.

Programma

Welkom en kennismaking
Dieper inzoomen op onderwerpen
Klantbehoefte, prijsvorming en eigen toegevoegde waarde (inclusief stappenplan).
Gastvrijheid hoezo?
Wat is dat nou eigenlijk, gastvrijheid? U krijgt inzicht in het belang van een gastvrije organisatie maar ook hoe u uw visie vertaalt en implementeert in uw organisatie. Kortom hoe bedenkt, bouwt en borgt u een gastvrije organisatie?
De inrichting van de organisatie
Aanpassen van structuur en processen
Brainstormen over de inrichting van de organisatie
Dat begint bij het eerste contact met de klant tot en met het factureren van de geleverde diensten. Wie heeft welke rol in het proces? Hoe verlopen de communicatielijnen?

Doelgroep

Managers facilitair en vastgoed, projectleiders scheiden wonen en zorg en beleidsadviseurs van zorgorganisaties.

Docenten

De verdiepingscursus wordt verzorgd door Jelle Tigelaar en Remko van der Graaff van AAG. Jelle is coördinator Vastgoed & Facilitair. Hij houdt zich bezig met facilitaire vraagstukken op strategisch en tactisch niveau. Remko is coördinator Vastgoed & Facilitair en management consultant en zijn specialismen zijn bedrijfsvoering en gastvrijheidstrainingen.

Waar en wanneer

Dinsdag 3 februari 2015, 09.30 tot 12.30/13.00 uur (ontvangst vanaf 9.00 uur)
Hotel Mitland, Utrecht

Aanmelden en kosten

U kunt zich voor de verdiepingscursus aanmelden door het invullen van het aanmeldformulier. De kosten van de cursus bedragen € 295,- voor leden van Aedes, ActiZ en kennispartners RIBW Alliantie, VGN en GGZ Nederland, € 345,- voor niet-leden. Deze tarieven zijn exclusief BTW.
Let op! Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Inschrijving geschiedt daarom op volgorde van binnenkomst. Als dat nodig is werken wij met een wachtlijst en informeren u apart over nieuwe cursusdagen.

Annuleren

U kunt (schriftelijk) kosteloos annuleren bij Nestas communicatie tot 14 dagen voor de cursus. Bij annulering binnen 14 dagen, brengen wij u de helft van de deelnamekosten in rekening. Bij annulering binnen 36 uur voor aanvang van de cursus of bij niet verschijnen, brengen wij u de volledige deelnamekosten in rekening. U krijgt dan wel de documentatie toegezonden (dit geldt ook voor annuleringen binnen 14 dagen). U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

Organisatie

Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg in samenwerking met Nestas communicatie.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u Nestas bereiken op telefoonnummer (036) 530 77 00 en per email via

09-10-2014 16:08
Aedes Actiz