Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg
27jan
27 januari 2015

Verdiepingscursus 'Hoeveel kost het eigenlijk? Rekenen aan kostprijzen voor zorg en diensten'

Door de extramuralisering wordt de uitdaging om tot een sluitende exploitatie van zorg en diensten te komen groter. Als zorgorganisatie ontvangt u niet standaard meer de ZZP-inkomsten, maar bent u afhankelijk van de betalingen door klanten. Daarmee wordt het belangrijk om goed zicht te hebben op de kostprijzen van deze zorg en diensten en hier op te kunnen sturen. Deze cursus biedt u dat inzicht en ook instrumenten om aan de knoppen te draaien.

Kennisprogramma Extramuralisering
Deze verdiepingscursus is onderdeel van het Kennisprogramma Extramuralisering van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Nestas communicatie. In cursussen van een hele of halve dag worden actuele vraagstukken rond extramuralisering uitgediept. Het programma is bedoeld voor medewerkers van zorgorganisaties.

Inzicht in de kosten is de verbindende schakel

De financiële bedrijfsvoering van ouderenzorgorganisaties verandert vanaf 2015 ingrijpend. Daarnaast komt er steeds meer aandacht voor cliëntvolgende bekostiging. Zo wordt er binnen de Wlz met ingang van 2016 gewerkt met zorgprofielen. Aan ieder zorgprofiel wordt een budget voor de cliënt gekoppeld, waarmee de cliënt zelf, al dan niet met hulp van anderen, zijn zorg en ondersteuning kan inkopen. Het beschikbare budget is leidend in het zorgplan en de nauwkeurige onderverdeling van de diverse ZZP-pakketten komt daarmee te vervallen.

De ontwikkelingen leiden tot een vraag naar nieuwe sturingsinformatie. Inzicht in kosten is hierbij de verbindende schakel. Een goed werkend systeem van management en kostprijsinformatie geeft inzicht in de winstgevendheid en kosten van producten, diensten en cliënten. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om te sturen op efficiency van afdelingen en processen. Een kostprijsmodel werkt alleen als het is ingebed in de planning & control cyclus en het management (dagelijks) kan sturen op kosten en opbrengsten.

Jacqueline van Ginneken van Bureau Ouderenzorg heeft samen met Koen Perik van SIS Finance een standaard aanpak invoering integraal cost management in de ouderenzorg ontwikkeld. Hierbij is gebruik gemaakt van de best practices uit andere branches, gecombineerd met de specifieke kenmerken van de ouderenzorgsector.

Programma

Het programma van de verdiepingscursus is mede gebaseerd op bovengenoemde aanpak invoering integraal cost management in de ouderenzorg en kent de volgende opbouw:

  • Welkom en kennismaking
  • Introductie over kostprijzen
  • Case 1: voorbereiding/budgettering: ‘Het budget knelt’, kostenreductie vereist
  • Case 2: uitbesteden of zelf doen: de toegevoegde waarde van de kostprijs
  • Case 3: ‘Gewenste acties aan de hand van de kostprijsrapportage’
  • Stappenplan om te komen tot een kostprijsmodel geïntegreerd in uw eigen administratie
  • Afsluiting

Doelgroep

Directeuren, MT-leden en financieel managers van zorginstellingen. De cursus is ook bestemd voor niet-financiële managers.

Docenten

De verdiepingscursus wordt verzorgd door Jacqueline van Ginneken van Bureau Ouderenzorg en Koen Perik van SIS Finance. Als adviseur heeft Jacqueline zich de afgelopen periode gericht op vraagstukken op het raakvlak tussen visie en werkprocessen in relatie tot de zorgexploitatie/bedrijfsvoering en de huisvesting. Koen adviseert (top-)management en CFO’s bij complexe verandertrajecten, waarin de financieel-economische besturing en beheersing van organisaties centraal staat. 

Waar en wanneer

Dinsdag 27 januari 2015, 09.30 tot 12.30/13.00 uur (ontvangst vanaf 9.00 uur) 
Hotel Mitland, Utrecht

Aanmelden en kosten

U kunt zich voor de verdiepingscursus aanmelden door het invullen van het aanmeldformulier. De kosten van de cursus bedragen € 295,- voor leden van Aedes, ActiZ en kennispartners RIBW Alliantie, VGN en GGZ Nederland, € 345,- voor niet-leden. Deze tarieven zijn exclusief BTW.
Let op! Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Inschrijving geschiedt daarom op volgorde van binnenkomst. Als dat nodig is werken wij met een wachtlijst en informeren u apart over nieuwe cursusdagen.

Annuleren

U kunt (schriftelijk) kosteloos annuleren bij Nestas communicatie tot 14 dagen voor de cursus. Bij annulering binnen 14 dagen, brengen wij u de helft van de deelnamekosten in rekening. Bij annulering binnen 36 uur voor aanvang van de cursus of bij niet verschijnen, brengen wij u de volledige deelnamekosten in rekening. U krijgt dan wel de documentatie toegezonden (dit geldt ook voor annuleringen binnen 14 dagen). U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

Organisatie

Nestas Communicatie verzorgt in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg de organisatie van deze cursus. Met vragen en/of opmerkingen kunt u Nestas bereiken op telefoonnummer (036) 530 77 00 en per email via [email protected]

17-11-2014 09:31
Aedes Actiz