Bijeenkomsten en cursussen

Project!mpulsbijeenkomsten - 9, 16, 17 en 24 april 2008

Tijdens de Project!mpulsbijeenkomsten in april 2008 staat integratie en participatie van bijzondere doelgroepen in de wijk centraal. De nieuwe serie wordt samen met de RIBW Alliantie en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland georganiseerd. Lees meer.

Verslagen van eerdere bijeenkomsten

Congres Innovatiekracht in wonen en zorg december 2007. Lees meer.
Netwerkbijeenkomst projectleiders woonservicezones oktober 2007. Lees meer.
Project!mpulsbijeenkomsten april 2007. Lees meer.
Excursie bouwen voor wonen, zorg en onderwijs 27 maart 2007. Lees meer.
Project!mpulsbijeenkomsten november 2006. Lees meer.
Themamiddag Samen bouwen aan gezondheidscentra 5 oktober 2006. Lees meer.
Themamiddagen Zorghotels op locatie 5 en 21 september 2006. Lees meer.
Themamiddag De waarde van de servicewijk 14 september 2006. Lees meer.


Agenda wonen-zorg-welzijn

Voor een overzicht van overige evenementen op het gebied van Wonen met Zorg en Welzijn verwijzen wij u naar de agenda van de website www.wonenzorgwelzijn.nl.


zoeken in 118 websites