Middagmanifestatie tijdens Project!mpuls

alle bijeenkomsten...

11 juni 2013 Workshop huurrecht voor zorgorganisaties

Scheiden wonen zorg | huurrecht | Foto: Willem Mes

Door de invoering van scheiden†wonen†zorg krijgen zorgorganisaties indringend te maken met huur en verhuur. Dat roept veel vragen op. Welke kosten mag ik in de huurprijs doorberekenen? Mag ik verhuur en zorgverlening koppelen? Welke valkuilen heeft het huurrecht voor mij in petto? Deze en veel meer vragen rond de huur en verhuur komen aan de orde in de workshops 'Huurrecht voor zorgorganisaties'†op dinsdagmiddag 11 juni 2013 in Zwolle†en op donderdagmiddag†20 juni in Utrecht.†De workshops van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg worden verzorgd door mr. Tanja de Groot van VBTM Advocaten, met medewerking van mr. Michiel Kooijman van ActiZ.††

18 juni 2013 OriŽntatie op thuistechnologie (domotica) voor corporaties

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert op 18 juni 2013 de nieuwe eendaagse basistraining 'OriŽntatie op thuistechnologie (domotica) voor corporaties'. Voor corporatiemedewerkers die aan de slag willen met thuistechnologie, die meerwaarde heeft voor (oudere) huurders en de toekomstwaarde van het woningbezit van corporaties verhoogt.

19 juni 2013 Een goed gesprek over extramuralisering (herhaling!)

Extramuralisering | Scheiden wonen zorg | Igluu

Het versneld invoeren van scheiden van wonen en zorg / extramuralisering roept veel vragen op. Zorgaanbieders en woningcorporaties hebben de opgave om een nieuw aantrekkelijk perspectief te realiseren voor extramurale dienstverlening, aansluitend bij de vraag van bewoners in dorpen, wijken en steden. De exploitatie van het zorgvastgoed, de te leveren diensten, het bereik van klanten en een adequate borging zijn daarbij belangrijk. Veel vraagstukken kennen nog geen definitieve antwoorden. Daarom is het belangrijk om met experts en elkaar te zoeken naar passende oplossingen, waarmee u nieuwe stappen kunt zetten. Dat kan op woensdagmiddag 19 juni in Eindhoven als op veler verzoek de goed gewaardeerde bijeenkomst 'Een goed gesprek over extramuralisering' van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg wordt herhaald.†

20 juni 2013 Workshop huurrecht voor zorgorganisaties

Scheiden wonen zorg | huurrecht | Foto: Willem Mes

Door de invoering van scheiden†wonen†zorg krijgen zorgorganisaties indringend te maken met huur en verhuur. Dat roept veel vragen op. Welke kosten mag ik in de huurprijs doorberekenen? Mag ik verhuur en zorgverlening koppelen? Welke valkuilen heeft het huurrecht voor mij in petto? Deze en veel meer vragen rond de huur en verhuur komen aan de orde in de workshops 'Huurrecht voor zorgorganisaties'†op dinsdagmiddag 11 juni 2013 in Zwolle†en op donderdagmiddag†20 juni in Utrecht.†De workshops van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg worden verzorgd door mr. Tanja de Groot van VBTM Advocaten, met medewerking van mr. Michiel Kooijman van ActiZ.††

17 september 2013 Studiereis: Lokale Kracht in Engeland

Burgerkracht | Lokale Kracht in Engeland | KCWZ

Burgerkracht neemt toe nu de voorzieningen van de verzorgingsstaat onder druk staan. ZorgcoŲperaties, stadsdorpen, wijkondernemingen komen steeds meer op. Dat schept nieuwe kansen in wonen, zorg en welzijn. Maar het gaat niet vanzelf. Nu burgers zelf het heft in handen nemen, botst dat soms met de institutionele logica van overheden en maatschappelijke organisaties. Hoe kunnen burgers, overheden en organisaties effectief samenwerken en elkaars kracht benutten? Het Verenigd Koninkrijk kent een lange traditie op dit gebied en is inspiratiebron en bestemming van een studiereis, die van 17 t/m 20 september 2013 plaatsvindt.

15 oktober 2013 Training Rekenen aan zorgvastgoed

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert†met Realink Consultancy†in oktober 2013 de†training 'Rekenen aan zorgvastgoed'. In deze eendaagse training staat vastgoedrekenen en de financiering van zorgvastgoed centraal. De populaire training is bestemd voor medewerkers van corporaties en zorgorganisaties, die steeds vaker samenwerken op het gebied van zorgvastgoed en meer willen weten over de financiŽle kant daarvan. Maar ook voor hun samenwerkingspartners, zoals gemeenten, vastgoed- en welzijnspartijen, blijkt deze training overigens†leerzaam te zijn.†

07 november 2013 Training Lokale samenwerking wonen, welzijn en zorg

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg biedt in samenwerking met AO Adviseurs in†het voor- en najaar van 2013 opnieuw de succesvolle en hooggewaardeerde vijfdaagse training 'Lokale samenwerking wonen, welzijn en zorg' aan.†De training is bedoeld voor medewerkers van woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten die direct betrokken†zijn bij samenwerkingsprojecten op het terrein van wonen, welzijn en zorg.†

25-05-2011