Boerderij Langerlust www.langerlust.nl

Bestuurdersbijeenkomst 'Lokaal maatwerk in wonen en zorg'

De toekomst van wonen, welzijn en zorg ligt vooral op lokaal niveau. Woningcorporaties en zorgorganisaties hebben steeds beperktere financiŽle mogelijkheden. Daarom wordt het vinden van nieuwe, creatieve oplossingen voor een groeiende vraag in wijken en buurten steeds belangrijker en urgenter. Wilt u als bestuurder nadenken over deze toekomst, nieuwe inzichten opdoen en verdieping zoeken met medebestuurders? Kom dan naar de bijeenkomst (inclusief diner pensant) van het
Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg op woensdag 11 september 2013 van 15.00 tot 21.00 uur in Boerderij Langerlust in Driemond/Amsterdam Zuid-Oost.

Naar een nieuwe tijd

De woningmarktcrisis en overheidsmaatregelen zorgen bij veel woningcorporaties voor beperkte investeringsmogelijkheden. Zorgorganisaties hebben te maken met de extramuralisering en teruglopende budgetten. Partijen zouden zich kunnen terugtrekken, maar dat is niet de oplossing om steeds meer ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Alleen vanuit vernieuwde lokale samenwerking met elkaar, met burgers, andere organisaties en de gemeente zijn voldoende zorgvastgoed, beschermd en beschut wonen, ontmoeting en participatie te realiseren. Dat betekent nogal wat: in elke wijk en buurt zijn immers andere partijen en unieke vraagstukken, mondige burgers moeten of willen meer participeren en de gemeente zoekt haar rol vanuit decentralisaties en de nieuwe Wmo. We bevinden ons duidelijk in een transitiefase.

Ondersteuning bij nieuw perspectief

Het doel van de bijeenkomst is om bestuurders van woningcorporaties en zorgorganisaties te ondersteunen bij het delen, ontwikkelen, vernieuwen en toetsen van nieuwe kansrijke perspectieven, inzichten, initiatieven en oplossingen rond wonen, welzijn en zorg op lokaal niveau. Op die manier kunt u uw leidende rol binnen en buiten uw organisatie versterken.

Prominente gasten in een exclusieve bijeenkomst

De bijeenkomst is uitsluitend toegankelijk voor directeuren/bestuurders van bij Aedes en ActiZ aangesloten leden. Prominente sprekers zorgen voor verfrissende en prikkelende inzichten. Dit wordt gecompleteerd met een inspirerende locatie en veel gelegenheid voor onderlinge uitwisseling tijdens aperitief en het diner pensant.

Programma

Tijdens de middag en avond staan inzichten, uitwisseling en meningsvorming centraal. Hoe zijn lokale samenwerking en lokaal maatwerk effectief en efficiŽnt te realiseren? Waar staan we, waar gaan we†naartoe†en met welke agenda?

  • Eerst brengt professor dr. Leo van Wissen, directeur van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) de opgave voor woningcorporaties, zorgorganisaties en gemeenten in beeld. Hij pleit voor meer flexibiliteit in de samenleving om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen. Aansluitend deelt drs. Frans Soeterbroek MMC, directeur van De Ruimtemaker inzichten hoe je slim gebruik maakt van de kracht van de netwerksamenleving vanuit de strategie van bestuurlijke lichtheid. Lokale Veerkracht is voor hem een perspectief dat de eenzijdige keus tussen markt en staat verrijkt. Dit zou wel eens een aantrekkelijk alternatief voor maatschappelijke organisaties kunnen zijn.
  • Onder leiding van dagvoorzitter Annelies Barnard, directeur a.i. Woningstichting Nieuwkoop gaan in het forumgedeelte alle partijen met elkaar in gesprek. Aanwezig zijn: Marc Calon, voorzitter van Aedes, vereniging van woningcorporaties, Aad Koster, directeur van ActiZ organisatie van zorgondernemers, Ben Wouters, bestuurder van Woningcorporatie Mooiland, Lia de Jongh, voorzitter Raad van Bestuur van MagentaZorg en†Joan Veldhuizen, wethouder Zorg en Welzijn, Gemeente Bladel.
  • Na het aperitief staan gedekte tafels klaar en kunt u in drie ronden op informele en ontspannen wijze met uw collega-bestuurders van gedachten wisselen over de actuele, urgente en lokale opgave in wonen, zorg en welzijn.

Download het programmaoverzicht (pdf, 99 kb).

Datum en locatie

Woensdag 11 september 2013 van 15.00 tot 21.00 uur in de prachtig gelegen Boerderij Langerlust in Driemond/Amsterdam Zuidoost. De landelijke omgeving, heerlijk eten en gastvrij personeel bevorderen een inspirerende bijeenkomst.

Kosten

De kosten bedragen†195 euro†(excl. BTW).

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yvonne Witter,†06-10175039 of .†Voor organisatorische vragen kunt u contact opnemen met Nestas (Juliette Texel: 036-5307700, ).

Aanmelden

VIa onderstaand formulier meldt u zich aan. De bijeenkomst is uitsluitend toegankelijk voor directeuren/bestuurders van bij Aedes en ActiZ aangesloten leden.

Ja, ik geef me op voor de Bestuurdersbijeenkomst 'Lokaal maatwerk in wonen en zorg'

heermevrouw


Ja, ik ga akkoord met de annuleringsvoorwaarden onderaan deze pagina

N.B. Het verzenden van het formulier kan enkele seconden duren

Annuleren

U kunt (schriftelijk) kosteloos annuleren tot 21 dagen voor de bijeenkomst. Bij annulering binnen 21 dagen, brengen wij u de helft van de deelnamekosten in rekening. Bij annulering binnen 72 uur voor aanvang van de bijeenkomst of bij niet verschijnen, brengen wij u de volledige deelnamekosten in rekening. U krijgt dan wel de beschikbare documentatie toegezonden (dit geldt ook voor annuleringen binnen 21 dagen).†

18-06-2013

11 september 2013 Bestuurdersbijeenkomst 'Lokaal maatwerk in wonen en zorg'