BouwRAI-seminar VNG en Kenniscentrum

'Samenwerken met gemeenten aan wonen, zorg en welzijn en de financieringsmogelijkheden'

Woensdag 5 april 2006

Tijdens de komende BouwRAI organiseert het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op woensdag 5 april een seminar over de samenwerking van gemeenten met woningcorporaties en hun partners in zorg en welzijn en de financieringsmogelijkheden. Ook de Bank Nederlandse Gemeenten en de Radboud Universiteit Nijmegen verlenen hun medewerking aan dit seminar.

De samenwerking met gemeenten wordt voor woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties steeds belangrijker. Er ligt nog een omvangrijke opgave om voldoende woningen beschikbaar te krijgen voor ouderen en mensen met een handicap. Tot 2015 zullen er volgens berekeningen van VROM nog bijna 400.000 geschikte woningen bij moeten komen, waarvan 115.000 met de mogelijkheid van 24-uurs zorg. De komende Wet maatschappelijke ondersteuning biedt nieuwe kansen om wonen, zorg en welzijn op lokaal niveau vorm te geven.

Programma en aanmelding

Tijdens het seminar geven de gemeente Nieuwegein en de directies van de woningcorporaties Mitros Wonen en Jutphaas Wonen hun visie op de samenwerking en presenteren zij praktijkvoorbeelden. De Bank Nederlandse Gemeenten schetst de mogelijkheden voor financiering van woonzorgprojecten. Prof. George de Kam, bijzonder hoogleraar op de Aedes-Arcares leerstoel Maatschappelijk ondernemen met grond en locaties, presenteert het redeneer- en rekenmodel Areadne. Het model is bedoeld om in een vroeg stadium van projectontwikkeling inzicht te krijgen in de financiële en maatschappelijke aspecten van projecten voor wonen, zorg en welzijn.

Het seminar van VNG en KCWZ vindt op 5 april 2006 plaats van 10.00 tot 12.00 uur in de RAI in Amsterdam.

De deelnamekosten zijn € 125 ex. BTW. Deelnemers aan het seminar ontvangen een gratis toegangskaart voor een bezoek aan de BouwRAI.

Aanmelden op de website van het organisatiebureau Nestas.

Kenniscentrum op Projectplein wonen, zorg en welzijn

Het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg is tijdens de gehele BouwRAI van 4 tot en met 7 april vertegenwoordigd met een stand op het Projectplein Wonen, Zorg en Welzijn, tegenover de stand van Aedes vereniging van woningcorporaties.

BouwRAI-Seminars NIZW

Ook het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn NIZW organiseert tijdens de BouwRAI symposia. Op woensdag 5 april van 14.00 tot 16.00 uur het seminar 'Domotica en kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie' en op donderdag 6 april van 10.00 tot 12.00 uur het seminar 'Scheiden van wonen en zorg voor verschillende doelgroepen in de zorg'. Aanmelden voor deze seminars tijdens de BouwRAI.
Meer informatie over alle seminars en het projectplein vindt u in de nieuwsbrief BouwRAI (pdf, 90 kb).


zoeken in 118 websites