Themamiddag Lokaal loket

13 juni 2006 te Nieuwegein

Het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert op dinsdag 13 juni de themamiddag 'Lokaal loket: schakelpunt tussen vraag en aanbod?'. Op deze middag komt de rol aan bod die woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en andere belanghouders kunnen spelen in ontwikkeling en praktijk van het lokale loket. U kunt zich nu inschrijven voor de middag.

Wmo en het lokale loket

De invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) per 1 januari 2007 inspireert veel gemeenten en andere organisaties tot nadenken over de invulling van de één-loket functie. Het lokale loket wordt gezien als startpunt van de Wmo-keten, als centrale plaats waar burgers met vragen rond wonen, zorg en welzijn terecht kunnen. Woningcorporaties, zorgaanbieders, welzijnsinstellingen en zorgvragers zijn vaak nauw betrokken bij de inrichting en invulling van het lokale loket. Dit is reden voor het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg om de kennis te verdiepen van lokale loketten en de rol die de verschillende organisaties in deze ontwikkeling spelen. Eerder organiseerde het Kenniscentrum al Project!mpulsbijeenkomsten over de strategische keuzemogelijkheden van aanbieders (lees de verslagen). Dit keer staat de praktijk en de kwaliteit van de lokale loketten centraal.

Onderzoek kwaliteitsaspecten

Bureau HHM inventariseerde voor het Kenniscentrum de kwaliteitsaspecten van het lokale loket. In hoeverre draagt het lokale loket bij aan afstemming van vraag en aanbod? Leidt het tot zorgvernieuwing en productontwikkeling? En wat zijn de kansen en bedreigingen voor woningcorporaties en zorgaanbieders? Tijdens de themamiddag geeft de onderzoeker antwoord op deze vragen.

Praktijkpresentaties lokale loketten

Op de themamiddag presenteert een aantal van de onderzochte loketten zich, waaronder Triade uit Zeist, Zorgwijzer uit Bergen op Zoom en Delphion Zuidwest Friesland. De loketten geven de deelnemers inzicht in de vormgeving van de loketten, de registratie en analyse van vraag en aanbod en het gebruik van deze gegevens voor zorgvernieuwing en productontwikkeling.

Themamiddag op dinsdag 13 juni

De dag is bedoeld voor directies, beleidsmedewerkers en stafmedewerkers van woningcorporaties, zorginstellingen, welzijnsinstellingen, gemeenten en organisaties van zorgvragers. De themamiddag vindt plaats van 13.00 tot 17.00 uur in Green Village te Nieuwegein.

Programma

12.30 uur: 'Broodje Loket': inlooplunch
13.00 uur: opening door dagvoorzitter
13.10 uur: Loket: schakelpunt tussen vraag en aanbod? Presentatie van onderzoeksresultaten door Ingrid Oomen, Bureau HHM
13.40 uur: Verdiepingsvragen en discussie
14.00 uur: Lokale loketten: eerste ronde praktijkpresentaties
14.45 uur: Pauze
15.00 uur: Lokale loketten: tweede ronde praktijkpresentaties
15.45 uur: PPP: Prikkelende Plenaire Panel-afsluiting
16.30 uur: 'Borrelnootje loket'
17.00 uur: Einde

Deelnamekosten

Voor leden van Aedes en Arcares bedragen de kosten voor de themamiddag € 195 inclusief lunch. Ook leden van de kennispartners van het Kenniscentrum, namelijk RIBW Alliantie, VGN en Z-org, betalen deze prijs. Voor overige personen/organisaties geldt de prijs van € 275 inclusief lunch.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deelname aan de themamiddag via internet: www.nestas.nl.


zoeken in 118 websites