Opplussen Nieuwe Stijl

Gemeenten en woningcorporaties kunnen een nieuwe en krachtige rol spelen bij het aanpassen van de woningvoorraad. Zij kunnen huurders en eigenaar-bewoners veel meer de eigen verantwoordelijkheid laten nemen bij het veilig en comfortabel maken van hun woning via Opplussen Nieuwe Stijl. Maar hoe kunnen zij dit zo goed mogelijk doen? Hiervoor worden in het najaar van 2011 twee kosteloze kennis- en discussiebijeenkomsten georganiseerd. Na het volgen van dit programma hebt u actueel inzicht en kent u effectieve instrumenten om de huur- en koopwoningenvoorraad in uw gemeente of werkgebied aan te passen, samen met huurders en eigenaar-bewoners.

Woningaanpassingen zijn niet vanzelfsprekend

In veel stadia van het leven investeren mensen in de eigen woning. Maar dat wordt minder als het gaat om woningaanpassingen die hun zelfstandigheid bevorderen en de veiligheid van de woning vergroten. Er hangen vaak negatieve emoties omheen die te maken hebben met ouderdom, gebreken en zorgbehoefte. En het ontbreekt mensen aan inzicht in de mogelijkheden voor aanpassing met de daarbij behorende kosten en opbrengsten. Soms hebben mensen moeite om fysieke aanpassingen te (laten) verrichten.

Rol en belang van gemeenten en woningcorporaties

Gemeenten zien de noodzaak van het geschikter maken van de bestaande woningvoorraad wel, maar pakken nog onvoldoende de regie. Waarom zou de gemeente hiermee toch aan de slag moeten gaan? De meeste woningcorporaties hebben jaren geleden al op grote schaal woningen aangepast met het zogenaamde opplussen. Dus zijn zij klaar. Of valt er meer winst te halen? En wat kunnen welzijnsorganisaties doen? Hebben zij niet een cruciale rol bij het versterken van de zelfstandigheid van oudere bewoners?

Een programma voor nieuw beleid, handvatten en inzichten

Het programma bestaat uit twee op elkaar afgestemde bijeenkomsten en richt zich in twee bijeenkomsten op het aanjagen van het denkproces bij gemeenten, woningcorporaties en welzijnsorganisaties over het aanpassen van de bestaande huur- en koopwoningen. Ook biedt het programma handvatten om nieuw, eigen opplusbeleid te formuleren en delen we successen en valkuilen van initiatieven in het land. Vanwege de grote belangstelling organiseren wij dit programma nu voor de tweede keer binnen één jaar. U bent ook van harte uitgenodigd om een losse bijeenkomst bij te wonen.

Locatie: het Mitland Hotel, Ariënslaan 1 in Utrecht.

Bijeenkomst 1. Pak uw rol en bereik de doelgroep

Maandag 21 november 2011 van 12.30 uur - 16.30 uur
Deze bijeenkomst maakt u vertrouwd met Opplussen Nieuwe Stijl en de manier waarop u de gevarieerde doelgroep senioren effectief kunt bereiken. Aan het eind van deze bijeenkomst hebt u de voor- en nadelen voor uw actieve rol bij woningaanpassing in beeld. U kent de belangrijkste principes voor het effectief benaderen en activeren van senioren. Ook weet u hoe u deze inzichten voor uw gemeente en werkgebied kunt inzetten.

Bijeenkomst 2. De praktijk en: aan de slag!

Maandag 12 december 2011 van 12.30 -16.30 uur
Het is belangrijk om oudere eigenaar-bewoners en huurders in actie te krijgen voor woningaanpassingen. Daarom wilt u aan de slag. Maar: wat zijn valkuilen, wat zijn succesfactoren en welke hulpmiddelen zijn voorhanden? Welke dilemmas komt u tegen en hoe gaan anderen hier in de praktijk mee om? Na deze bijeenkomst hebt u een referentiekader en kunt u aan de slag!

U kunt voor vragen contact opnemen met Hugo van den Beld of via 030-2739750 of 06-81715500.

Meer informatie

geef uw reactie


28-09-2011

21 november 2011 Opplussen Nieuwe Stijl