OriŽntatie op thuistechnologie (domotica) voor corporaties

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert op 18 juni 2013 de nieuwe eendaagse basistraining 'OriŽntatie op thuistechnologie (domotica) voor corporaties'. Voor corporatiemedewerkers die aan de slag willen met thuistechnologie, die meerwaarde heeft voor (oudere) huurders en de toekomstwaarde van het woningbezit van corporaties verhoogt.

Hoe zet u thuistechnologie in?

Het is niet langer toekomstmuziek om woningen te voorzien van slimme toepassingen waardoor ouderen langer thuis kunnen wonen. Automatische verlichting en gordijnen, deurspion, alarmering, maar ook telemedicine (e-Health) maken dat een woning zowel praktisch als veilig kan worden gemaakt. Daarnaast kan op internet gebaseerde technologie helpen om sociale contacten te stimuleren. Daarvoor is het†wel†noodzakelijk dat deze toepassingen gebruiksvriendelijk zijn, zodat er geen drempel is ze te gebruiken. In pilots is bewezen dat de inzet van thuistechnologie bijdraagt aan langer zelfstandig wonen. Hoe kan uw corporatie thuistechnologie inzetten, in nieuwbouw ťn bestaande woningen, en wat zijn bewezen en realistische mogelijkheden? Hoe kan de corporatie thuistechnologie verbinden met andere ontwikkelingen zoals langer zelfstandig wonen, woonservicegebieden, opplussen van de bestaande woningvoorraad, energiebesparing en duurzaamheid?

Programma

Dagdeel Programmaonderdeel
Ochtend Kennismaking
Welke ervaringen en beelden hebben de deelnemers bij thuistechnologie?

Wat is thuistechnologie en hoe ziet de markt eruit?
Kennismaking met thuistechnologie. Hoe ziet de markt eruit? Welke knelpunten zijn er voor inwoners om eenvoudig gebruik te maken van thuistechnologie?

Standaarden: open standaard en open source
Wat zijn standaarden? Wat is open source? Wat is het nut ervan?

Wat is de meerwaarde van thuistechnologie en welke doelgroepen zijn ermee gebaat?
Het gebruik van thuistechnologie is sterk afhankelijk van het nut/de meerwaarde die men ziet of ondervindt van thuistechnologie. Zelf aan de slag met input van onderzoeksresultaten.

Mogelijke rollen voor de markt bij de inzet van thuistechnologie
Technologisch lijken er steeds meer dingen te kunnen. Een gast-spreker namens Uneto-VNI neemt de deelnemers mee in het brede aanbod van mogelijkheden. Maar waar lopen mogelijkheden en realiteit uit elkaar? Wat zijn breed aanvaarde uitgangspunten en toepassingen. Inzicht in de lessen die zijn geleerd en inspiratie over hoe corporaties rondom zorgtechnologie kunnen samenwerken met professionals uit andere sectoren
Middag Rondleiding modelwoningen
Bezoek aan Technologie Thuis NU! in Woerden

Financiering
Huidige financieringsmogelijkheden (Wmo, ZvW, AWBZ, subsidies).

Mogelijke rollen voor corporaties bij de inzet van thuistechnologie
Samen met gast-spreker van een woonzorgcorporatie worden de mogelijkheden voor toepassing van technologie bij de eigen corporatie verkend. Welke ambities en rollen hebben woningcorporaties zoal en welke praktijkvoorbeelden zijn er?

Input voor beleid van eigen organisatie
Hoe kunt u aan de slag met het ontwikkelen van eigen beleid voor de inzet van thuistechnologie in relatie tot het vastgoed? Zelf aan de slag en informatie over Stappenplan Thuistechnologie voor Corporaties van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.

Bouwstenen voor visie en beleid

De basistraining thuistechnologie biedt corporatiemedewerkers bouwstenen om voor de eigen woningcorporatie visie en beleid te ontwikkelen voor de inzet van de thuistechnologie. Met de verworven kennis en inzichten is de corporatiemedewerker een betere gesprekspartner voor zorgaanbieders, installateurs en aanbieders van domotica.†

Praktisch en interactief

De training wordt verzorgd door Anita Lahuis en Annegreet Blokland van Atrivť en staat onder leiding van Rogier Goes (Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg). Het programma is praktisch en interactief van aard. Ook zijn er sprekersbijdragen van ervaren deskundigen uit de branche. De training vindt plaats bij de demowoningen Technologie Thuis Nu! in Woerden. De groepsgrootte is maximaal ca. 15 personen. Deelnemers ontvangen bij aanvang van de training een USB-stick met achtergrondinformatie. Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname.

De training Thuistechnologie voor Corporatiemedewerkers kwam tot stand met steun van het scholings- en ontwikkelingsfonds voor woningcorporaties FLOW.

Praktische informatie

Wanneer en waar

Op dinsdag 18 juni 2013 van 9.30 tot 16.30 uur bij de†demowoningen Technologie Thuis Nu!, Korenmolenlaan 4 te Woerden

Aanmelden en kosten

Corporatiemedewerkers kunnen zich voor de basistraining aanmelden door het invullen van het aanmeldformulier. De kosten van de training bedragen 200 euro (exclusief BTW). Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u het cursusprogramma en een bevestiging van deelname. De factuur ontvangt u per post. Let op! Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Inschrijving geschiedt daarom op volgorde van binnenkomst. Als dat nodig is werken wij met een wachtlijst en informeren u apart over nieuwe trainingsdagen.

Annuleren

U kunt (schriftelijk) kosteloos annuleren tot 21 dagen voor de bijeenkomst. Bij annulering binnen 21 dagen, brengen wij u de helft van de deelnamekosten in rekening. Bij annulering binnen 36 uur voor aanvang van de bijeenkomst of bij niet verschijnen, brengen wij u de volledige deelnamekosten in rekening. U krijgt dan wel de documentatie toegezonden (dit geldt ook voor annuleringen binnen 21 dagen). U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

Meer informatie

  • Meer informatie over de inhoud van de training: Anita Lahuis (), Annegreet Blokland () en Rogier Goes ()
  • Aanmelden voor de training

07-03-2013