Gevolgen WTZi en kapitaallastenbrief voor bouwen in de zorg

21-11-2005

Verslag inleiding Project!mpulsbijeenkomsten november 2005

Tijdens deze ochtendsessies van de Project!mpulsbijeenkomsten werd gekeken naar de toekomst van het bouwen in de zorg. Bij deze toekomstverkenning zijn zowel de Wet Toelating zorginstellingen (WTZi) als de kapitaallastenbrief van belang.

WTZi

De WTZi is op 18 oktober 2005 aangenomen door de Eerste Kamer. De WTZi vervangt de Wet Ziekenhuis Voorzieningen (WZV) waarmee de intramurale bouw geregeld wordt. Daarnaast blijft het mogelijk te bouwen met scheiden van wonen en zorg.
De ingangsdatum van de WTZi is nog niet bekend, maar de wet zou al in kunnen gaan op 1 januari 2006. De WTZi is een kaderwet. Dat wil zeggen dat veel concrete zaken niet in de wet, maar in onderliggende regelgeving wordt opgenomen. Deze regelgeving maakt duidelijk wat het effect van de wet is. Een deel, maar nog niet al de onderliggende regelgeving is bekend. Toch is gezien de mogelijk snelle ingangsdatum besloten tijdens de Project!mpulsbijeenkomsten van november ’05 de WTZi op de agenda te zetten.

Kapitaallastenbrief

Daarnaast is er de kapitaallastenbrief. Deze brief stuurde het ministerie van VWS begin maart 2005 aan de Tweede Kamer. In deze brief schetst het huidige kabinet haar lange termijn visie op de het zorgvastgoed.

Verwacht in het voorjaar van 2006:

In het voorjaar van 2006 heeft VWS 2 documenten toegezegd die interessant zijn voor de toekomst van het bouwen in de zorg:

Lees meer:


zoeken in 118 websites