Seniorensteden en seniorendorpen: perspectief voor Nederland?

28-11-2005

Verslag inleiding Project!mpulsbijeenkomsten november 2005

Wat bieden Sun Cities in de Verenigde Staten en Extra Care Villages in Engeland? Waarom zijn ze zo populair bij ouderen? En in hoeverre zijn deze concepten in Nederland toepasbaar?

Inleiders Alex Sievers (Inbo Adviseurs) en Daniëlle Harkes (Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg) brachten ieder hun ervaringen met projecten in de Verenigde Staten en Engeland in beeld. Opvallend is dat bewoners de keus om alleen met ouderen te wonen heel positief benoemen. Ze waarderen de veilige woonomgeving en de sociale contacten. En ze zetten zich actief in voor het realiseren van een levendig en betekenisvol leefklimaat. In de discussie met de zaal kwam dit punt terug.

Living apart and together

Extra Care Villages in Engeland zijn niet zo groot als de seniorensteden in de Verenigde Staten. Om een levendig en actief leefklimaat te kunnen bieden gaan de Engelsen uit van een grootte van 250-300 wooneenheden. Er is veel aandacht voor veiligheid en ontplooiing. Ouderen zelf nemen daarbij het voortouw: "We run this place!" In de projecten is 75% van de ouderen zelf actief als vrijwilliger. De populatie bestaat uit een mix van vitale en minder vitale ouderen. Alle zorg kan geboden worden maar de zorgorganisatie is erg onopvallend aanwezig. De Extra Care Villages blijven onderdeel van de lokale gemeenschap. Ouderen uit de omgeving kunnen lid worden van de 'vrienden van ..'club en gebruik maken van de voorzieningen. Door verschillende eigendomsvormen, (sociale) huur, deelkoop en koop, zijn de Villages voor brede lagen van de bevolking bereikbaar.

Download de presentatie van Daniëlle Harkes (pdf, let op: 1,7 mb!)
Download artikel over Ryfields in Warrington UK (pdf, 311 kb)

Ik ben al heel lang bij de tijd

De Amerikaanse voorbeelden die Alex Sievers laat zien zijn heel divers. Van Sun City in Arizona met 41.000 inwoners tot een project met 75 woningen. Veel projecten zijn gericht op de midden- en hogere inkomens. Maar er zijn ook projecten met stacaravans voor ouderen, daar is sprake van een heel andere prijsklasse.

Wat ze met elkaar gemeen hebben is de betrokkenheid van de bewoners bij de eigen woonomgeving en de positieve keus die ouderen maken om daar te gaan wonen. In Amerikaanse marketingtaal: "Welcome to the life you deserve!"

Belangrijke motivatie voor de studie van INBO, SEV, Heijmans, BAM, ING en Rochdale naar seniorensteden in Nederland, is het vergroten van keuzemogelijkheden voor ouderen. Een seniorenstad sluit aan bij kernwaarden als verbondenheid, ontmoetingen, zinvol leven, veel beleven en er zijn voor elkaar. Dat spreekt veel mensen aan en de uitdaging is om een leefmilieu te ontwikkelen dat daar de mogelijkheden voor biedt.

Download presentatie Alex Sievers (pdf, let op: 2,3 mb!)
Download artikel Jong blijven in seniorenstad (pdf, 20 kb).

Discussie

Seniorensteden roepen in Nederland niet automatisch een positief beeld op. We associëren het met segregatie, gated communities, hekken en slagbomen. Maar de benadering vanuit de mogelijkheid voor ontmoeting, betrokkenheid en een actieve lifestyle vindt weerklank in de zaal.

De verschillen tussen Nederland en de Verenigde Staten en Engeland zijn groot; een karig sociale zekerheidsstelsel, en zeker in de VS, familie op grote afstand, weinig voorzieningen in de buurt en geen alternatieven voor automobiliteit. Ze verklaren voor een belangrijk deel de populariteit onder de ouderen daar.

Maar ook in Nederland lijkt er vraag te zijn. De eerste plannen worden gemaakt. Heel verschillend in schaal, doelgroep en aanpak. In de zaal blijven de meningen verdeeld. Wie het zelf wil gaan bekijken in de Verenigde Staten kan met Alex Sievers mee op studiereis in maart 2006.

Lees meer op www.seniorenstad.nl


zoeken in 118 websites