Project!mpulsbijeenkomsten maart 2006

14, 16, 29 en 30 maart 2006

Graag nodigen wij u uit in maart deel te nemen aan een nieuwe reeks themadagen van de Project!mpuls voor wonen met zorg en welzijn. Vorig jaar konden wij ruim 1.400 deelnemers begroeten op de informatieve en praktijkgerichte bijeenkomsten rond zeer verschillende onderwerpen. U kunt zich nu aanmelden.

Ook nu weer organiseert het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg de themadagen in opdracht van Aedes, Arcares, Z-org (de nieuwe naam van de Landelijke Vereniging Thuiszorg) en de MOgroep. Voor het eerst is ook de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland VGN bij de voorbereiding betrokken. De VGN richt zich op wonen en zorg voor lichamelijk, verstandelijk en zintuiglijk gehandicapten. De VGN gaat als kennispartner participeren in het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg. U zult dus ook de leden van de VGN ontmoeten tijdens de Projectimpulsbijeenkomsten.

Programma

De sessies tijdens de ochtendbijeenkomsten bieden u state-of-the-art informatie over vijf verschillende thema’s. Doordat de sessies worden herhaald, kunt u 's ochtends twee onderwerpen kiezen. De interactieve middagbijeenkomsten duren ieder de hele middag.

Ochtendsessies (van 10.00 uur tot 13.00 uur):

Middagworkshops (van 14.00 tot 16.30 uur):

Meer informatie over het programma Projectimpuls.

Data en locaties

Dinsdag 14 maart Eindhoven (Hotel Dorint Cocagne)
Donderdag 16 maart Assen (Motel Van der Valk)
Woensdag 29 maart Nieuwegein (NBC)
Donderdag 30 maart Leiden (Holiday Inn)

Kosten en aanmelding

De ministeries van VROM en VWS hechten aan kennisoverdracht en verstrekken net als in voorgaande jaren subsidie voor de bijeenkomsten. Omdat wij dit jaar minder gebruik maken van subsidie dan voorheen is de deelnameprijs vastgesteld op € 155 per dagdeel. Als u een ochtendbijeenkomst met twee parallelsessies bijwoont en een workshop in de middag betaalt u dus € 310 voor een hele dag. U kunt ook kiezen voor alleen een ochtendbijeenkomst of alleen een middagbijeenkomst.

Aanmelden kan via internet: www.nestas.nl.


zoeken in 118 websites