Themamiddag De waarde van de servicewijk

14 september 2006 in Sanatorium Zonnestraal, Hilversum

Deze bijeenkomst is volgeboekt!

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert in samenwerking met de Kopgroep, op donderdag 14 september de themamiddag 'De waarde van de servicewijk: kosten en opbrengsten van een gebiedsgerichte aanpak wonen, welzijn en zorg'. De middag is bestemd voor projectleiders woonzorgzones en hun samenwerkingspartners in wonen, welzijn en zorg. De bijeenkomst wordt gehouden in het recent gerestaureerde Sanatorium Zonnestraal te Hilversum.

Waardecreatie door servicewijken

Organisaties in wonen, welzijn en zorg worden geconfronteerd met lastige onderhandelingen bij de invulling van een gebiedsgerichte aanpak van wonen, welzijn en zorg. Met vragen over investeren in en exploiteren van diensten en vastgoed voor groepen mensen die zorg en welzijn nodig hebben. In de investeringsfeer is er altijd een discussie over de onrendabele top, moet er vaak worden beknibbeld op uitvoering waardoor er een groot risico is van verschraling en kwaliteitsverlies. Zijn de investeringen bepaald, dan ontstaat de discussie over exploitatie, over huurprijzen en de eeuwige zoektocht naar draagkrachtige partners.

Zorg- en welzijnsvoorzieningen worden vaak als louter kostenposten gezien waarop zoveel mogelijk bezuinigd moet worden. In deze bijeenkomst draaien we de zaak 180 graden om. Wij gaan niet uit van wat de ontwikkeling en uitvoering van een woonzorgzone/servicewijk kóst maar wat ze ópbrengt. Wij stellen de bijdrage van deze wijze van organiseren en exploiteren aan de kwaliteit van wijk, buurt of dorp centraal. Deze kwaliteit is van betekenis voor de (verhuur en verkoop) opbrengst van het vastgoed maar ook voor de kosten die samenhangen met het wijkbeheer in de brede zin van het woord.

Deze middag hebben we het over waardecreatie. Een gezonde wijk met een goed zelfregulerend vermogen kan van waarde zijn voor bewoners, overheid, maatschappelijke instellingen, vastgoedpartijen en verzekeraars. De vraag is wel: kunnen we die waardecreatie in beeld brengen en kunnen we aangeven wie van die waardecreatie profiteert.

Kenniscentrum en Kopgroep

Het Kenniscentrum organiseert deze themamiddag samen met de Kopgroep Maatschappelijke Voorzieningen en Vastgoed. De Kopgroep wordt gevormd door een voorhoede van professionals van gemeenten, woningcorporaties en maatschappelijke instellingen. Deze voorhoede zet zich in voor een betere sociale infrastructuur van buurten en wijken. Eén van de projecten die vanuit dit netwerk wordt opgestart is 'duurzame gebiedsexploitatie'. Door middel van casussen wordt het idee van waardecreatie in de praktijk getoetst. Voor deze casussen (buurten en wijken) wordt een zogenaamde gebiedsrekening opgesteld waarin voor tenminste drie partijen (gemeenten, corporatie en een maatschappelijke instelling) de kosten en opbrengsten integraal zichtbaar worden gemaakt. Op de bijeenkomst van 14 september wordt dit project nader toegelicht. Er bestaat de mogelijkheid om met een concrete casus mee te doen aan dit project. Zie voor meer informatie over Kopgroep en project Duurzame Gebiedsexploitatie: www.de-kopgroep.nl

Kom niet alleen, neem iemand mee

Op de themamiddag willen we kennis uitwisselen over waardecreatie en de mogelijkheden verkennen voor uitbreiding van het Kopgroep project Duurzame Gebiedsexploitatie met projecten uit wonen, welzijn, zorg. De middag is bestemd voor projectleiders woonzorgzones en de organisaties in wonen, welzijn en zorg waarmee zij samenwerken. Projectleiders worden daarom uitgenodigd om samen met een samenwerkingspartner vanuit de zorg- of welzijnorganisatie, woningcorporatie of gemeente waarmee zij samenwerken, aan deze middag deel te nemen. Ook andere partnerorganisaties, bijvoorbeeld zorgverzekeraar of vastgoedontwikkelaar, zijn welkom. Samenwerkingspartners die willen deelnemen, dienen zich wel persoonlijk aan te melden.

Programma donderdag 14 september

Sanatorium Zonnestraal is het in 1931 gerealiseerde wereldwijd aansprekende toonbeeld van het Nieuwe Bouwen van Jan Duiker (zie www.zonnestraal.nl). NB: Als zich meer dan tien geïnteresseerden opgeven, wordt een rondleiding van 30 minuten gehouden, die om 12.00 uur start.

12.30u 'Broodje Servicewijk': inlooplunch
13.00u Opening door Daniëlle Harkes, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg
13.10u De waarde van de servicewijk: verkenning van onderwerp op brainstormachtige wijze o.l.v. Marc van Leent, Kopgroep Maatschappelijke Voorzieningen en Vastgoed, gespreksleider van de middag
13.30u Waarde maken door recombinatie: presentatie van aantal sprekende en prikkelende voorbeelden door Bart Lammers, ontwikkelaar en projectleider in wonen, zorg en welzijn
13.50u Kosten besparen met wijkdienstenteams als onderdeel van een servicewijk: case studie Heereveen, presentatie door Paul van der Linden, adviseur en interim manager in zorg en welzijn
14.10u pauze
14.40u Betekenis van de servicewijk voor vastgoedwaarde: presentatie door George de Kam, bijzonder hoogleraar Maatschappelijk ondernemen met grond en locaties Radboud Universiteit Nijmegen
15.00u Opdracht in tweetallen en inventarisatie van resultaten o.l.v. gespreksleider, bepaal een specifieke waardecreërende wijkinterventie
15.30u Waarde maken in de praktijk: presentatie project Duurzame Gebiedsexploitatie, aanpak en eerste ervaringen, door Lout van der Hoeven
15.50u Afsluitende discussie over project en (eerste) inventarisatie van mogelijke deelnemers
16.15u Afsluiting + drankje

Deelnamekosten en aanmelden

Voor leden van Aedes en ActiZ (voorheen Arcares en Z-org) bedragen de kosten voor de themamiddag € 95 inclusief lunch. Ook leden van de kennispartners van het Kenniscentrum, namelijk RIBW Alliantie en VGN, betalen deze prijs. Voor overige personen/organisaties geldt de prijs van € 125 inclusief lunch.
U kunt zich niet meer aanmelden, de bijeenkomst is volgeboekt.

Annuleren

U kunt schriftelijk en kosteloos annuleren tot tien dagen voor de bijeenkomst. Bij annulering binnen tien dagen, brengen wij u de helft van de deelnamekosten in rekening. Bij annulering binnen 24 uur voor de bijeenkomst of bij niet verschijnen, brengen wij u de volledige deelnamekosten in rekening. U krijgt dan wel de documentatie toegezonden (dit geldt ook voor annuleringen binnen tien dagen). U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft aan Nestas gevraagd om de organisatie van de themamiddag op zich te nemen. Voor vragen kunt u contact opnemen met Juliette Texel (, 036-5307700).


zoeken in 118 websites