Themamiddag Rekenen aan zorg en vastgoed herhaald

Zorg en Vastgoed: ingrediënten voor een succesvolle businesscase

De themamiddag Rekenen aan zorg en vastgoed wordt op veler verzoek herhaald. De themamiddag vindt plaats op dinsdagmiddag 7 juni 2011 in Breukelen.

Belangstellenden op de reservelijst ontvangen een e-mail maar zijn niet automatisch aangemeld.

Woningcorporaties en zorgorganisaties hebben op dit moment grote moeite hun plannen voor woonzorgprojecten te financieren. Wat is nodig voor een haalbare zorgexploitatie, hoe komen we tot goede afspraken tussen zorgorganisatie en corporatie, hoe maken we een businesscase waarmee we de bank en zorgkantoor overtuigen en waarom is de samenhang tussen deze onderdelen van belang? Een antwoord op deze vragen krijgt u op de themamiddag 'Rekenen aan Zorg en Vastgoed'.

Direct aanmelden voor de themamiddag

Datum, locatie en kosten themamiddag

Wanneer: dinsmiddag 7 juni 2011 van 13.00 tot 17.00 uur
Waar:  Hotel Breukelen (Van der Valk)
Voor wie: managers en projectleiders zorgvastgoed of woonzorgprojecten bij woningcorporaties en zorgorganisaties
Prijs:  leden van Aedes, ActiZ en kennispartners (VGN en RIBW Alliantie): 55 euro (excl. BTW). Overige deelnemers 95 euro (excl. BTW). Alle deelnemers ontvangen de publicatie 'Rekenen aan Zorgvastgoed', dit is bij de prijs inbegrepen.

Rekenen aan projecten

Voor succesvolle projecten en een goede samenwerking tussen corporaties en zorgorganisaties is een heldere financiële onderbouwing van zorgexploitatie, huurovereenkomst en businesscase onontbeerlijk. Op deze themamiddag maakt u kennis met een aantal instrumenten waarmee u uw projecten op eenvoudige wijze kunt doorrekenen. Door zelf aan de knoppen te draaien ziet u de effecten van de keuzes die u maakt. Zo dragen deze instrumenten bij aan een heldere discussie tussen partners binnen en buiten het project zoals woningcorporaties, zorgorganisaties, financiers, zorgkantoor en gemeenten.

Voor wie is de themamiddag

Deze themamiddag is bedoeld voor managers en projectleiders, werkzaam bij woningcorporaties en zorgorganisaties die samen woonzorgprojecten realiseren, bijvoorbeeld kleinschalige woonprojecten voor mensen met dementie of een handicap of woonzorgcentra waarbij de zorgorganisatie huurt van de woningcorporatie. Op deze middag maakt u kennis met recent ontwikkelde instrumenten en krijgt u helder inzicht in de toepasbaarheid van de instrumenten in uw eigen praktijk. 

Samenhang en actualiteit

We starten met een vraaggesprek met twee beleidsadviseurs van Aedes en ActiZ. U krijgt de actuele stand van zaken rond het invoerscenario voor integrale tarieven inclusief de overgangsregeling, oplossingen voor boekwaardeproblematiek en de waardering van zorggebouwen en de uitwerking van het kabinetsbeleid rond scheiden wonen-zorg. Ook lichten zij het belang toe van de deze middag gepresenteerde instrumenten. Waarom is een integrale blik op zorg en huisvesting van belang? Waarom moet een medewerker van een corporatie iets van zorg begrijpen en vice versa?

Vervolgens maakt u kennis met drie recent ontwikkelde instrumenten:

  • Scenariomodel Ouderenzorg van Bureau Ouderenzorg, Organisatieadvies en management
  • Rekentool 'Rekenen aan Zorgvastgoed' van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Realink Consultancy
  • Format Businesscase Zorgvastgoed van ILFA Treasury Support

Scenariomodel Ouderenzorg

Het Scenariomodel Ouderenzorg biedt u de mogelijkheid effecten van keuzes in werkprocessen, huisvestingsconcepten en financieringsvormen nauwkeurig door te rekenen. U draait aan de relevante knoppen net zolang totdat de zorgexploitatie van uw woonzorglocatie sluitend is. Ontwikkelaar van het model Jacqueline van Ginneken van Bureau Ouderenzorg demonstreert het model.

Rekenmodel Rekenen aan Zorgvastgoed

Goede samenwerking tussen corporaties en zorgorganisaties bij het aangaan van huurovereenkomsten is meer dan ooit essentieel. Rondom financiering van zorgvastgoed ontstaan vaak lange discussies en lang niet altijd resulteert dit in een geslaagde huurovereenkomst. Rekenen aan zorgvastgoed is een eenvoudig interactieve rekentool waarmee een passende huur tussen corporaties en zorgorganisaties zichtbaar wordt. Ook zijn de meest voorkomende misverstanden tussen de beide partijen beschreven. George Muller heeft in nauwe samenwerking met het Kenniscentrum en direct betrokkenen uit de praktijk van wonen en zorg de rekentool ontwikkeld. Hij demonstreert en legt uit.
Voor geïnteresseerden bestaat de mogelijkheid tot verdere verdieping. Het Kenniscentrum verzorgt hiervoor de intensieve training "Rekenen aan zorgvastgoed" waarbij cursisten leren werken met het boekje en rekentool.

Format Businesscase Zorgvastgoed

Financiering van zorgvastgoed is er door crisis en veranderingen in regelgeving niet eenvoudiger op geworden. ILFA Treasury Support ondersteunt zorgorganisaties met instrumenten en workshops. Samen met ActiZ is een praktisch format ontwikkeld, waarmee zorgorganisaties de financieringstrategie van hun vastgoedprojecten conform de huidige marktwensen en -eisen, kunnen onderbouwen, presenteren en intern onderhouden. Op deze middag wordt het format gepresenteerd en de verbinding gelegd naar de corporatiesector. Irma Langeraert en Frank van den Hoek (senior consultants met de specialisatie financieringsvraagstukken) van ILFA gaan aan de hand van uw eigen ervaringen met financiering van zorgvastgoed in op kansen en valkuilen en geven tips om mee verder te gaan.

Meer informatie

geef uw reactie


11-04-2011