Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg
Trefwoorden:
14nov
14 november 2013

Training Lokale samenwerking wonen, welzijn en zorg

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg biedt in samenwerking met AO Adviseurs in het najaar van 2013 een extra serie van de vijfdaagse training 'Lokale samenwerking wonen, welzijn en zorg' aan. De training is bedoeld voor medewerkers van woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten die direct betrokken zijn bij samenwerkingsprojecten op het terrein van wonen, welzijn en zorg. 

 

 

 

De vijfdaagse training werd door de deelnemers eerder gewaardeerd met een ruime 8. Per training is 15 deelnemers het maximum. 
Deze extra najaarsserie 2013 vindt plaats op 14 en 15 november, 28 en 29 november en 13 december 2013. De training wordt gegeven in Hotel Hampshire te Apeldoorn.

Instrumenten, inzichten en vaardigheden

Tijdens de training staan de casussen die de deelnemers zelf inbrengen centraal. Niet alleen de relaties met externe organisaties komen aan de orde, veel aandacht is er ook voor het verkrijgen en behouden van draagvlak binnen de eigen organisatie. De training verschilt nadrukkelijk van cursussen projectmanagement. Bij projectmanagement gaat het om het binnen de eigen organisatie realiseren van concrete doelstellingen. De training Samenwerken aan wonen, welzijn en zorg is procesgericht: de deelnemers leren effectief opereren in complexe samenwerkingsverbanden met externe organisaties.

Doelgroepen en competenties

De training is bedoeld voor medewerkers van woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten die direct betrokken zijn bij samenwerkingsprojecten op het terrein van wonen, welzijn en zorg, zoals het realiseren van wijkservicecentra, levensloopgeschikte woningen of nieuwe telezorgdiensten.

De training biedt de instrumenten, inzichten en vaardigheden om in dergelijke complexe netwerken effectief te opereren en te sturen. De deelnemers krijgen inzicht in de valkuilen en kansen van samenwerkingsprojecten en beschikken na afloop over de vaktechniek en persoonlijke vaardigheden om daar mee om te gaan. Competenties die aan de orde komen zijn onder meer bestuurlijke gevoeligheid, omgaan met conflicten, strategisch handelen en omgevingsbewust handelen.

De kosten

De training kost 2.150,- euro exclusief btw per persoon.

Meer informatie

22-09-2013 16:05
Aedes Actiz