Training Samenwerken

Samenwerken aan wonen, welzijn en zorg

november 2010

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg biedt samen met AO Adviseurs in 2010 opnieuw de succesvolle en hooggewaardeerde meerdaagse training 'Samenwerken aan wonen, welzijn en zorg' aan.

Hoge waardering

De vijfdaagse training gaat weer van start in november 2010. De 70 deelnemers die de training eerder volgden gaven een hoge waardering met een gemiddelde van ruim een 8. Per training is 15 deelnemers het maximum. Het aantal beschikbare plaatsen is dus beperkt.

Instrumenten, inzichten en vaardigheden

Tijdens de training staan de casussen die de deelnemers zelf inbrengen centraal. Niet alleen de relaties met externe organisaties komen aan de orde, veel aandacht is er ook voor het verkrijgen en behouden van draagvlak binnen de eigen organisatie. De training verschilt nadrukkelijk van cursussen projectmanagement. Bij projectmanagement gaat het om het binnen de eigen organisatie realiseren van concrete doelstellingen. De training Samenwerken aan wonen, welzijn en zorg is procesgericht: de deelnemers leren effectief opereren in complexe samenwerkingsverbanden met externe organisaties.

Doelgroepen en competenties

De training is bedoeld voor medewerkers van woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten die direct betrokken zijn bij samenwerkingsprojecten op het terrein van wonen, welzijn en zorg, zoals het realiseren van wijkservicecentra, levensloopgeschikte woningen of nieuwe telezorgdiensten.

De training biedt de instrumenten, inzichten en vaardigheden om in dergelijke complexe netwerken effectief te opereren en te sturen. De deelnemers krijgen inzicht in de valkuilen en kansen van samenwerkingsprojecten en beschikken na afloop over de vaktechniek en persoonlijke vaardigheden om daar mee om te gaan. Competenties die aan de orde komen zijn onder meer bestuurlijke gevoeligheid, omgaan met conflicten, strategisch handelen en omgevingsbewust handelen.

Data en locatie

De vijfdaagse training wordt in 2010 nog één keer aangeboden. De locatie is Hotel Hampshire in Apeldoorn.

Blok 1 donderdag 11 en vrijdag 12 november 2010
Blok 2 donderdag 25 en vrijdag 26 november 2010
Terugkomdag vrijdag 10 december 2010

De kosten

Voor de training geldt een prijs van € 2.550,- per persoon. De overnachtingskosten zijn maximaal € 115,- per nacht  (inclusief ontbijt) en de toeristenbelasting is € 1,75 per persoon per nacht.

Meer informatie

04-01-2010