Training Samenwerken aan wonen, welzijn en zorg

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg biedt in samenwerking met AO Adviseurs in het voorjaar en het najaar 2012 opnieuw de succesvolle en hooggewaardeerde vijfdaagse training 'Samenwerken aan wonen, welzijn en zorg' aan. De training is bedoeld voor medewerkers van woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten die direct betrokken zijn bij samenwerkingsprojecten op het terrein van wonen, welzijn en zorg.

 

 

 

De eerste vijfdaagse training gaat van start op 15 maart 2012. De training werd door de deelnemers eerder gewaardeerd met een ruime 8. Per training is 15 deelnemers het maximum. Serie data maart 2012: 15 en 16 maart, 29 en 30 maart en de terugkomdag op 13 april 2012 (locatie nog onbekend). De najaarsserie vindt plaats op 8 en 9 november, 22 en 23 november en 7 december 2012.

Instrumenten, inzichten en vaardigheden

Tijdens de training staan de casussen die de deelnemers zelf inbrengen centraal. Niet alleen de relaties met externe organisaties komen aan de orde, veel aandacht is er ook voor het verkrijgen en behouden van draagvlak binnen de eigen organisatie. De training verschilt nadrukkelijk van cursussen projectmanagement. Bij projectmanagement gaat het om het binnen de eigen organisatie realiseren van concrete doelstellingen. De training Samenwerken aan wonen, welzijn en zorg is procesgericht: de deelnemers leren effectief opereren in complexe samenwerkingsverbanden met externe organisaties.

Doelgroepen en competenties

De training is bedoeld voor medewerkers van woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten die direct betrokken zijn bij samenwerkingsprojecten op het terrein van wonen, welzijn en zorg, zoals het realiseren van wijkservicecentra, levensloopgeschikte woningen of nieuwe telezorgdiensten.

De training biedt de instrumenten, inzichten en vaardigheden om in dergelijke complexe netwerken effectief te opereren en te sturen. De deelnemers krijgen inzicht in de valkuilen en kansen van samenwerkingsprojecten en beschikken na afloop over de vaktechniek en persoonlijke vaardigheden om daar mee om te gaan. Competenties die aan de orde komen zijn onder meer bestuurlijke gevoeligheid, omgaan met conflicten, strategisch handelen en omgevingsbewust handelen.

De kosten

De training kost 2.150,- euro exclusief btw per persoon (onder voorbehoud).

Meer informatie

02-11-2011

08 november 2012 Training Samenwerken aan wonen, welzijn en zorg