Woonvorm Kerkpoortstraat

Aanmelden kleinschalig groepswonen

De landelijke Databank Wonen-Zorg biedt professionals en beleidsmakers in wonen en zorg een overzicht van woonservicegebieden, woonzorgcomplexen, zorghotels en kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie. Er zijn tot nu toe ruim 1800 projecten geregistreerd.† Gerealiseerde projecten en plannen worden door de initiatiefnemers van het project aangemeld en geactualiseerd. In de databank vindt u bij alle projecten informatie over aspecten als†locatie, eigenaar, zorgaanbieder, bouwjaar en doelgroep. Ook wordt doorgelinkt naar de website van de eigenaar en zorgorganisatie en zijn foto's en publicaties toegevoegd.
De databank kleinschalig wonen voor mensen met dementie bestaat sinds 2003 en is in het najaar van 2005 geactualiseerd. Het bestand geeft een beeld van de ontwikkeling van het kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Nederland.

Omschrijving kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie

Kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie gaat uit van: een woning waarin een groep van maximaal acht mensen met dementie samenwoont. De groep vormt, ondersteund door verzorgenden, een zo normaal mogelijk huishouden. In de databank kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie kunnen alleen projecten worden opgenomen die (deels) bestemd zijn voor mensen met dementie en waar per groep maximaal acht mensen wonen. Het aantal groepen is geen criterium voor opname in de databank.

Meld uw project nu aan

Zijn uw groepswoningen (deels) bestemd voor mensen met dementie en wonen er per groep maximaal†acht mensen? Dan†kan uw project worden opgenomen in de Databank kleinschalig wonen voor mensen met dementie.†

Stap 1.

Controleer of uw project of plan al vermeld staat in de databank. Dit doet u door in het zoekscherm op naam, gemeente of provincie te zoeken. Staat uw project daar al vermeld dan hoeft u zich niet opnieuw aan te melden. Staat u daar al vermeld, maar zijn de gegevens niet juist dan hoeft u zich niet opnieuw aan te melden. Uw contactpersoon heeft een inlogcode ontvangen om informatie te actualiseren. Heeft u geen inlogcode of weet u niet wie onze contactpersoon in uw organisatie is neem dan contact met ons op via het contactformulier.
Naar het zoekscherm van de Databank kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie.

Stap 2.

Uw project kleinschalig wonen voor mensen met dementie met groepen van maximaal acht bewoners staat nog niet vermeld in de Databank? Meld uw project dan aan.
Naar het online aanmeldformulier kleinschalig groepswonen

Toevoegen foto's en publicaties

Digitale publicaties of foto's die u bij de beschrijving in de databank zou willen plaatsen, kunt u mailen naar .† Foto's kunnen wij alleen plaatsen als ze minimaal 900x600 pixels hebben en het formaat jpg is. Vermeld bij het mailen van publicaties en foto's de naam en gemeente van het woonzorgcomplex. Indien er copyright berust op de foto's, dan ook graag de naam van de copyrighthouder vermelden.

Woonzorgzones, woonzorgcomplexen en zorghotels

Op eenzelfde manier kunt u ook woonzorgzones, woonzorgcomplexen en zorghotels†voor de Databank Wonen-Zorg aanmelden.

Meer informatie

08-10-2009