5 jaar Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Wijkmeesters: de oren en ogen van de buurt

05-02-2007

Corporaties in Osdorp te Amsterdam hebben gezamenlijk een wijkmeester aangesteld voor buurten in dit stadsdeel. Wijkmeesters zijn de oren en ogen van de buurt en leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van een buurt. Woningcorporaties AWV, de Alliantie, Eigen Haard, Het Oosten en Woonmaatschappij willen met de inzet van de wijkmeester hun huurders service bieden én de leefbaarheid van wijken vergroten.

Samenwerking noodzakelijk

De wijkmeester is goed op de hoogte van voorzieningen in de buurt en kan huurders met allerhande zaken doorverwijzen. Samenwerking met andere instellingen binnen de buurt is dan ook noodzakelijk. De wijkmeester houdt toezicht, vormt een schakel tussen bewoners en de corporatie, politie, gemeente en maatschappelijke organisaties, rapporteert over leefbaarheid en bemiddelt bij conflicten. De wijkmeester maakt nieuwe bewoners wegwijs.

Vraagbaak en aanspreekpunt

Kenan Uzunovic is, samen met Jerry Duim, de wijkmeester in de wijk Zuidwest Kwadrant te Osdorp. 'Ik ben vraagbaak en aanspreekpunt voor de mensen in de wijk. Ik krijg veel technische zaken, maar ook vragen als: ik heb een handicap maar wil graag sporten. Waar kan dit? Ik heb veel contacten met diverse organisaties, dus ik weet waar de mensen terecht kunnen', aldus de enthousiaste Uzunovic. Ook kunnen bewoners vragen stellen over zorgvoorzieningen. De wijkmeester heeft veel contacten met zorgorganisaties en welzijnsorganisaties en kent de voorzieningen die deze organisaties aanbieden.

Gemakkelijk te benaderen

De wijkmeester zorgt ervoor dat de regels worden nageleefd in de wijk. De wijkmeester let erop of de vuilniszakken op de juiste plaats staan, spreekt bewoners aan op eventueel wangedrag en vangt signalen op. Wijkmeesters zijn laagdrempelig en gemakkelijk te benaderen. 'Ik houd spreekuren en loop veel in de wijk rond', aldus Uzunovic. De wijkmeester heeft een hele wijk in het beheer in tegenstelling tot een huismeester die vaak één complex beheert.

Fenomeen wijkmeester niet nieuw

Het fenomeen huismeesters, wijkmeesters of buurtmeesters is niet nieuw. Diverse woningcorporaties werken al met huismeesters of wijkmeesters, zoals de Amsterdamse corporaties AWV, Het Oosten en Eigen Haard, maar ook woningcorporaties Woningstichting Alphons Ariëns te Druten enTalis in Nijmegen. Het thema leefbaarheid wint aan populariteit mede door de Wmo. Het eerste prestatieveld van de Wmo luidt immers: het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Het fenomeen wijkmeesters past prima binnen dit prestatieveld.

Lees meer in de laatste nieuwsbrief Met Zorg Vernieuwen van Care West.


zoeken in 118 websites