Diensten en zorg thuis - voor oud en jong

De markt voor diensten aan ouderen was in eerste instantie vooral lokaal georganiseerd. Inmiddels zijn er een aantal aanbieders die op veel grotere schaal opereren. De doelgroep is ruimer dan alleen ouderen; ook de drukke tweeverdiener blijkt behoefte te hebben aan diensten aan huis

Kenmerkend is dat het vrijwel altijd gaat om een abonnementstructuur waarvoor men maandelijks een bijdrage betaalt. Het abonnement omvat een scala aan diensten, dat per aanbieder kan verschillen.
Naast informatieverstrekking per telefoon, omvat het meestal diensten aan huis zoals klussendienst, was- en strijkservice, boodschappendienst, kapper, pedicure aan huis etc.
De functie die de abonnementsorganisatie vervult voor de klant is die van bemiddeling/makelaardij. In zijn momenteel meest doorontwikkelde vorm is de kern een callcenter waar telefonisch de ontsluiting van het dienstenpakket plaatsvindt. Dit callcenter is ook buiten kantooruren bereikbaar. Een ander organisatie-onderdeel zorgt voor de contracten met lokale/regionale of landelijke aanbieders van diensten.

Aanbieders die op grotere schaal opereren zijn Seculife, Lekker Leven, Gerust Thuis en IRS woongemak. De verwachting is dat er naast deze grote aanbieders ruimte blijft voor kleinschalige projecten die in een ruimtelijke beperkt gebied hun diensten leveren. Grote kracht is de directe relatie tussen klant en aanbieder.

Onder de aanbieders van diensten aan huis zijn er een aantal die zich specifiek op ouderen richten; Seculife, Gerust thuis, maar vooral de grote aanbieders zoals Lekker Leven en IRS woongemak, mikken op een brede doelgroep.


zoeken in 118 websites