S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Disclaimer

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg betracht bij het samenstellen van deze site de grootste zorgvuldigheid. Toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist is. Aedes vereniging van woningcorporaties en ActiZ organisatie van zorgondernemers, die genoemd kenniscentrum in stand houden, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze website.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de teksten, grafische voorstellingen en foto's op deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het kenniscentrum. In uitzondering daarop is het de leden van Aedes en ActiZ toegestaan teksten voor intern gebruik te verveelvoudigen, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Gebruik Cookies

Wij gebruiken analyse cookies om inzichtelijk te krijgen hoe onze bezoekers gebruik maken van (onderdelen van) kcwz.nl. Zo meten wij hoe lang een bezoeker op onze website zit, of hij/zij de site eerder heeft bezocht en via welke site de bezoeker op de webpagina is terechtgekomen. Dit alles om de website te kunnen verbeteren en zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij wat bezoekers interessant en belangrijk vinden. De gegevens worden anoniem verzameld via directe cookies: websitetrends worden gerapporteerd zonder individuele bezoekers te identificeren.
Als u onze site bezoekt, gaan wij er vanuit dat u akkoord bent met het gebruik van cookies. Mocht u toch geen cookies willen, dan kunt u bij de instellingen van uw browser aangeven of en, zo ja, welke cookies u accepteert. Via de 'help'-functie van uw browser kunt u de exacte locatie van deze instellingen achterhalen.
 

Aedes - vereniging van woningcorporaties
Actiz - organisatie van zorgondernemers

D E F