alle dossiers...

Meergeneratiewoningen Centraal Wonen MozaÔek, Nijmegen. Foto: Willem Mes

Buur(t)projecten »

Aanbieders van wonen, zorg en welzijn organiseren hun aanbod dichtbij de..

Pavia te Zeist. Foto: www.pavia.nl

Herbestemmen »

Steeds vaker krijgen historische panden een nieuwe bestemming voor wonen en..

Foto: HenriŽtte Guest

Kleurrijk wonen, zorg en welzijn »

Het aantal oudere migranten neemt toe. Aanbieders van wonen, zorg en welzijn..

Foto: Chris Pennarts

Mantelzorg »

Steeds vaker komt het voor dat de zorg aan een hulpvrager wordt gegeven door..

Regelgeving zorg en welzijn »

Wet- en regelgeving zorg en welzijn die van belang is voor wonen en zorg:

Wijk- en buurtgericht werken »

Het programma 'Wijk- en Buurtgericht werken' omvat tien experimenten die tot..

W+W+Z: Maak het Samen! »

In opdracht van de ministeries van WWI en VWS voert het Kenniscentrum samen..

Eenzaamheid »

In een sterk individualistische maatschappij is eenzaamheid een reŽle valkuil..

Foto: Chris Pennarts

Klantparticipatie »

Wensen van klanten op het vlak van wonen, zorg en welzijn zijn divers. Ook de..

Friese corporaties maken traditionele eengezinswoningen beter geschikt voor ouderen. Foto: Ed Nolte

Levensloopgeschikte woningen »

'Levensloopgeschikte woningen' is het overkoepelende begrip voor woningen die..

Jong en oud zijn geen gescheiden werelden in MFC De Barte, De Knipe. Foto: Rufus de Vries

Multifunctionele accommodaties »

Het hart van een woonservicegebied is vaak een multifunctionele accommodatie..

Maquette Nesselande, Rotterdam

Samenwerking »

Wonen, welzijn en zorg bijeen brengen in woonservicegebieden en andere..

Foto: Chris Pennarts

Woonservicegebieden »

Een woonservicegebied is een wijk in een stad of dorp waar kwetsbare mensen..

Zorg op afstand via beeldschermcontact. Foto: Chris Pennarts.

Zorg en Technologie »

De inzet van technologie in de zorg kan de toekomstige uitdagingen van een..

Healing environment. Foto: Monique Wijnties

Healing environment »

We spreken van een healing environment als de gebouwde omgeving bijdraagt aan..

Markt in Soest. Foto: Willem Mes

Kleinschalig wonen »

We spreken van 'kleinschalig wonen' als een kleine groep mensen, die..

Foto: Chris Pennarts

Lokale kracht »

Burgers nemen steeds meer zelf het initiatief om wonen, welzijn en zorg te..

Regelgeving wonen »

Wet- en regelgeving wonen die van belang is voor wonen en zorg:

Extramuralisering | Scheiden wonen zorg | KCWZ

Scheiden wonen en zorg »

Sinds januari 2013 is 'scheiden wonen en zorg' een feit. Het Aedes-Actiz..

Foto: Chris Pennarts

Woonvariaties »

Er zijn steeds meer mogelijkheden voor mensen om hun specifieke woonwensen te..

Roomservice in de Palatijn in Alkmaar © De Palatijn

Zorghotels »

Een zorghotel biedt tijdelijke zorg met kenmerken van een hotel. Dat betekent..

03-01-2010