Wijk- en buurtgericht werken

Foto: Chris Pennarts

Het programma 'Wijk- en Buurtgericht werken' omvat tien experimenten die tot eind 2011 lopen. Bij deze experimenten worden ontmoetingen en verbindingen in een wijk gekoppeld aan functies voor wonen, zorg en welzijn. De tien experimenten zijn een verbreding van een eerder onderzoek naar 26 projecten. Een buurt of wijk is een uitstekende schaal om uit te proberen of het ook radicaal anders kan in de langdurige zorg!

De vertegenwoordigers van de tien nieuwe experimenten hebben hun overwegingen en ambities vastgelegd in een convenant. Daarin gaat het onder meer over:

  • de oprechte overtuiging dat radicale vernieuwing in wonen, welzijn en zorg zowel nodig als mogelijk is
  • dé plek voor veranderingen is de plek waar we leven namelijk in buurten en wijken
  • verandering vergt ruimte maken, in onszelf (kijken, denken, doen) maar ook in het maatschappelijk systeem (organiseren, regelen, financieren)

Achtergrond » (3)

Foto: Chris Pennarts

Praktijkexperimenten wijk- en buurtgericht werken
In 2011 werken op tien locaties in Nederland uiteenlopende zorgaanbieders met.. 18-03-2011

Businesscase Wijkverpleegkundige als zichtbare schakel
De vroegere rol van de wijkverpleegkundige kan in een nieuwe gedaante.. 29-04-2011

Praktijk » (11)

Magenta - Actiezorg Juul
Juul werkt buurtgericht en is er voor mensen die zonder.. 07-03-2011

Foto: Kwartiermakersfestival

ZZG - Zorgzame buurt Dukenburg
ZZG zorggroep, Standvast Wonen, Gemeente Nijmegen en.. 07-03-2011

Comfortabel Wonen Menterwolde
In de gemeente Menterwolde werken zorg- en.. 07-03-2011

Esdege Reigersdaal - Steunpunt Obdam
Het kerndoel van Steunpunt Obdam is om mensen met een.. 07-03-2011

Driestroom - De dwarsweg
In De Dwarsweg worden jongeren die door hun complexe.. 07-03-2011

Arduin - Cliënt heeft de regie
In dit project werkt Stichting Arduin verder aan een.. 07-03-2011

Rivierenland - BonVie
Het werken in integrale teams is ontstaan vanuit de.. 07-03-2011

Vanboeijen - Samen leven in Kloosterveen
Kloosterveen is een nieuwe woonwijk in Assen met een.. 07-03-2011

Palet - Tramkwartier
Dit experiment wijzigt de spelregels in de wijk.. 07-03-2011

Rondom - Dement in huis
Thuiszorg Rondom schoolt zorgverleners naast hun reguliere.. 07-03-2011

Instrumenten

Van Harte restaurant.

Bestellen publicatie 'Van de kook'
Via onderstaand formulier kunt u de publicatie Van de kook; succesvol.. 07-04-2011

Nieuwsarchief » (16)

Foto: Kwartiermakersfestival

Wat levert burgerparticipatie op?
Vier participatieprojecten laten zien wat burgerparticipatie de bewoners en.. 18-05-2011

Van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat' in wijken en buurten
In 2011 werken uiteenlopende samenwerkingsverbanden op tien locaties aan de.. 09-05-2011

Onderzoek

Handreiking voor wijkservicepunten beschikbaar
De nieuwe publicatie "We zijn gewoon een goede buur" van MOVISIE brengt op een.. 15-12-2008

Burenhulp digitaal koppelen aan Wmo-loket
Maak de Burenhulpcentrale stedelijk toegankelijk en leg een link met het Wmo.. 07-11-2008

Opinie » (2)

Foto: Kwartiermakersfestival

Blog: Ach, de wijk vangt het wel op
Er zijn grenzen aan wat de buurt kan en wil opvangen. Dat was een belangrijke.. 01-04-2011