Businesscase Wijkverpleegkundige als zichtbare schakel

De vroegere rol van de wijkverpleegkundige kan in een nieuwe gedaante maatschappelijk grote meerwaarde hebben. Dat staat in de maatschappelijke businesscase van het project Van Solex naar Laptop van thuiszorgorganisatie Omring. De gepubliceerde businesscase beschrijft een kleinschalig thuiszorgconcept waarin de wijkverpleegkundige een zichtbare schakel is in de wijk. De publicatie is een gestructureerde kosten-baten afweging waarin het exonomische ťn het maatschappelijke nut samenkomen.

Nieuwe zorgdiensten

Voor het experiment Van Solex naar Laptop ontwikkelde Omring drie diensten: een wijkverpleegkundig spreekuur (Vraagbaak), Het Keukentafelgesprek en Preventieve Interventies. Deze diensten besteden expliciet aandacht aan het versterken van het sociale steunsysteem van de cliŽnt en voor het vroegsignaleren van gezondheidsrisico's.

Gericht en kosteneffectief

Uit de case blijkt dat als een wijkverpleegkundige functioneert in nauw contact met een relevant maatschappelijk netwerk zij haar cliŽnten heel gericht kosteneffectieve interventies kan adviseren waardoor zij langer zelfstandig thuis kunnen wonen met minder zorg.

Beperking zorgkosten

De werkwijze draagt bij aan het uitstellen van een opname in het verpleeg- en verzorgingshuis, neemt het benodigd aantal uren thuiszorg af, wordt het aantal (crisis)consulten bij de huisarts beperkt, vermindert het aantal bezoeken van burgers met complexe vragen aan het WMO-loket, en vermindert het ziekteverzuim en het verloop van wijkverpleegkundigen in de thuiszorg.

Meer informatie

29-04-2011