Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg
Trefwoorden: dementie

Dementie

De komende jaren neemt het aantal mensen met dementie fors toe. Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen, waarbij de verwerking van informatie in de hersenen is verstoord. De meest bekende is de ziekte van Alzheimer. Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie. Bij vrouwen is dat zelfs 1 op de 3. Nederland telt op dit moment ruim 260.000 mensen met dementie. Door de vergrijzing zal dit aantal explosief stijgen naar ruim 500.000 in 2040. Via Alzheimer Nederland is de prognose op gemeenteniveau te bekijken.

Verzorgende met bewoner in De Wiekslag. Foto: Willem Mes Photography
Mensen met dementie blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen als gevolg van de extramuralisering. Wat betekent dit voor zorgorganisaties en woningcorporaties? Er zijn tal van maatregelen te nemen die het zelfstandig wonen (beter) mogelijk maken. Denk hierbij aan het aanpassen van de woning, het inzetten van technologie, het trainen van medewerkers die contact hebben met mensen met dementie enzovoorts. Kijk hiervoor in de Toolkit Dementievriendelijk Ontwerpen of de brochure 'Huurders met dementie' voor woningcorporaties.

Ook zijn er verschillende vormen van wonen met zorg gericht op mensen met dementie. Van intramuraal wonen in kleinschalige groepswoningen, zelfstandige woningen in een beschutte omgeving tot zorgboerderijen en mantelzorgwoningen. Het Kenniscentrum bundelt in dit dossier goede voorbeelden, instrumenten, onderzoek en informatie.

09-12-2014 15:31

Voor u geselecteerd (3)

Toolkit Dementievriendelijk Ontwerpen

Wie wil weten hoe een ruimte door mensen met dementie wordt ervaren, moet door een andere bril kijken. Een gebouw met gladde wanden en vloeren kan bijvoorbeeld heel prettig zijn voor de zorgverlener, omdat het makkelijk schoon te houden is. Het.. 13-03-2014 11:47

Ontwerpen voor mensen met dementie

In de zoektocht naar een geschikte woonomgeving voor mensen met dementie, is het belangrijk rekening te houden met de ervaringswereld van demente bewoners. Hoe ziet een huis eruit, dat als thuis aanvoelt? Jarno Nillesen en Stefan Opitz van.. 07-11-2013

Toch onder één dak met dementerende partner in De Prinses

Als je partner gaat dementeren, kan er een moment komen dat het thuis niet meer gaat. Wat doe je dan? Opname in een verpleeghuis? Dat wordt vaak gezien als een onwenselijke en dan ook laatste (red)middel. Maar er zijn ook tussenoplossingen.. 09-04-2013

Nieuws » (44)

Impact van ontwerpinterventies op mensen met dementie

Zes interdisciplinaire teams van ontwerpers, wetenschappers, producenten en zorgprofessionals onderzochten de afgelopen maanden op drie zorglocaties in Amsterdam de verbetering van de leefomgeving van mensen met dementie. Uit dit nog lopende.. 15-12-2015 09:14

Vijftien pioniers in wonen, zorg en welzijn in beeld

Dit jaar zijn nogal wat projecten van pioniers in de wereld van wonen, zorg en welzijn tot een afronding gekomen. En er zijn nieuwe innovatieve projecten van start gegaan, een bron van inspiratie voor anderen. Ik noem zo aan het einde van het jaar.. 14-12-2015 14:11

Huize Adama: van klooster naar zorghuis

Een prachtig voorbeeld van herbestemming is Huize Adama op het voormalige kloosterterrein Het Withof in Etten-Leur. Werd het tien jaar geleden nog bewoond door zusters, inmiddels biedt het onderdak aan negen volwassenen met een verstandelijke.. 30-10-2015 09:43

Praktijk » (33)

Huize Adama: van klooster naar zorghuis

Een prachtig voorbeeld van herbestemming is Huize Adama op het voormalige kloosterterrein Het Withof in Etten-Leur. Werd het tien jaar geleden nog bewoond door zusters, inmiddels biedt het onderdak aan negen volwassenen met een verstandelijke.. 30-10-2015 09:43

Rietveld: wonen met dementie zoals thuis

Zorgorganisatie ActiVite bouwde in Alphen aan den Rijn in eigen beheer een nieuw complex, speciaal voor mensen met dementie. Rietveld bestaat uit 19 kleinschalige woongroepen in een dorpsachtige setting. Een belangrijk aspect van de bouw en de.. 19-08-2015

Bouwen en inrichten voor mensen met dementie

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en ActiZ brengen in de reportageserie 'Zorgvastgoed met toekomst' nieuwbouwprojecten voor wonen en zorg in beeld. Tien diverse, net opgeleverde projecten laten zien dat het nog steeds kan: bouwen voor de.. 12-03-2015 13:06

Tools » (10)

Brochure 'Huurders met dementie' voor corporaties

Woningcorporaties krijgen steeds vaker te maken met oudere huurders met (beginnende) dementie die hulp en aanpassingen in huis nodig hebben. In de brochure 'Huurders met dementie' staat de vraag centraal wat een woningcorporatie met signalen van.. 30-10-2014 12:23

Handreiking Comfortabel wonen met dementie

Nu al woont ruim 70 procent van ouderen met dementie zelfstandig en de verwachting is dat hun aantal zal groeien naar bijna een half miljoen. Belangrijk is dat niet alleen mensen met dementie zelf, maar ook hun mantelzorgers ondersteuning krijgen.. 03-07-2014 16:04

Toolkit Dementievriendelijk Ontwerpen

Wie wil weten hoe een ruimte door mensen met dementie wordt ervaren, moet door een andere bril kijken. Een gebouw met gladde wanden en vloeren kan bijvoorbeeld heel prettig zijn voor de zorgverlener, omdat het makkelijk schoon te houden is. Het.. 13-03-2014 11:47

Onderzoek » (26)

Langer thuis met dementie: praktijkvoorbeeld uit Breda

De komende jaren neemt het aantal ouderen met dementie toe. Zij zullen ook langer thuis (moeten) blijven wonen als gevolg van de wijzigingen in AWBZ en Wmo. Gemeenten gaan zelf een invulling geven aan onder andere het langer zelfstandig thuis wonen.. 08-04-2014

Dementerenden zelfstandiger door GPS-volgsysteem

Door een klein apparaatje blijken veel mensen met een beginnend stadium van dementie makkelijker naar buiten te gaan. Het Trimbosinstituut heeft een pilot afgerond waarbij mensen met een beginnend stadium van dementie een GPS-apparaat meekregen.. 05-09-2011

Succesfactoren voor wonen met dementie

'De eerste absolute voorwaarde voor succes blijkt een duidelijke en goed geïmplementeerde visie. Deze visie moet consequent uitgedragen worden en de praktijk moet er voortdurend aan worden getoetst.' Dit blijkt uit de Monitor Woonvormen Dementie.. 19-07-2011

Achtergrond » (8)

'Design for Aging': wereldwijde inspiratie wonen en zorg voor ouderen

Het boek 'Design for Aging' met inspirerende voorbeelden in wonen en zorg voor ouderen uit vier verschillende werelddelen is op 20 maart 2012 gelanceerd tijdens een feestelijke bijeenkomst in Weidevogelhof te Pijnacker. Weidevogelhof en 25.. 21-03-2012

Antwoord op 101 vragen kleinschalig genormaliseerd wonen

Een nieuwe publicatie biedt antwoorden op 101 vragen over kleinschalig genormaliseerd groepswonen voor mensen met dementie. De publicatie richt zich op initiatiefnemers in Vlaanderen, maar biedt ook veel relevante informatie voor initiatieven.. 15-12-2010

Films over dementie verzameld op website

Op de website Moderne-dementiezorg.nl staan meer dan 100 korte films over dementie. De website wil een inspiratiebron zijn voor familieleden en professionals die met dementie te maken hebben. Betrokkenen kunnen ook zelf films aandragen. 21-10-2009

Blogs » (7)

Vijftien pioniers in wonen, zorg en welzijn in beeld

Dit jaar zijn nogal wat projecten van pioniers in de wereld van wonen, zorg en welzijn tot een afronding gekomen. En er zijn nieuwe innovatieve projecten van start gegaan, een bron van inspiratie voor anderen. Ik noem zo aan het einde van het jaar.. 14-12-2015 14:11

'Heeft u alles kunnen vinden?' Op weg naar een vriendelijke gemeenschap

‘Heeft u alles kunnen vinden?’, vraagt de kassière bij de supermarkt mij. Ik knik en vraag me af of het zo is. Heb ik alles kunnen vinden? En waarom stelt zij deze vraag aan mij? Heb ik soms weer de helft van mijn boodschappen laten staan? Ben.. 20-07-2015

Op naar meer huizen voor wereldburgers!

Het is tijd voor superdiversiteit in wonen, zorg en welzijn! Veranderingen in de zorg, de transitie, de decentralisaties voerden de afgelopen tijden de boventoon. Intussen is er veel gebeurd, ook op het terrein van cultuursensitiviteit. Yvonne.. 28-04-2015 14:38

Aedes Actiz