Eenzaamheid vraagt om lokale aanpak

Er komt geen extra impuls vanuit Den Haag om eenzaamheid te voorkomen en te beperken. Dat zegt voormalig staatssecretaris van VWS mevrouw Veldhuijzen van Zanten-Hyllner in een Kamerbrief over eenzaamheid. In deze brief aan de Tweede Kamer geeft zij als reden dat rond dit thema al veel initiatieven ontplooit worden, zoals de succesvolle buurtsteunpunten 'Bij Bosschardt' van het Leger des Heils, het project 'Op stap met oma' en het project 'Dorpshulp' van de bewonerscommissie Haskerdijken. De overheid doet er daarom goed aan gemeenten en lokale maatschappelijke partijen te stimuleren, good practices uit te wisselen en kennis te delen, aldus Veldhuijzen van Zanten-Hyllner.

Meer kijken naar mogelijkheden

Het nieuwe uitgangspunt wordt de vraag hoe eenzame mensen in staat gesteld kunnen worden om meer uit het leven te halen.  Meer levensgeluk, gebruik van eigen kracht. Hiermee wordt vooral gekeken naar de mogelijkheden van mensen. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner benadrukt dat veel interventies gericht zijn op ontmoeting, maar dat dit voor sommige mensen niet toereikend is. Ook pleit zij ervoor om activiteiten niet alleen te richten op oudere, maar ook op andere leeftijdsgroepen. Voor de zomer van 2013 wil zij een landelijk debat organiseren met als doel om intensievere samenwerking tussen alle actoren te bewerkstelligen.

Lokale aanpak

Gemeenten hebben op basis van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Wpg (Wet publieke gezondheid) een rol in de bestrijding van eenzaamheid. Sommige gemeenten pakken dit actief op. Zoals de gemeenten Woudrichem en Werkendam, die onlangs een druk bezochte bijeenkomst organiseerden over dit thema. Aedes en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg verzorgden daar een workshop in samenwerking met lokale corporaties over het thema 'Wonen en eenzaamheid'. Movisie en het Kenniscentrum Wonen-Zorg werken in het kader van het programma 'W+W+Z: Maak het samen!' aan een handreiking rond eenzaamheid voor gemeenten en de samenwerkingspartners.  

Meer informatie 

  • Download de Kamerbrief over eenzaamheid van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (147 kb, pdf)
  • Download het rapport Samen Sterk, een bijlage van de kamerbrief over eenzaamheid (1,7 mb, pdf)
  • Lees het verslag van de conferentie 'Eenzaamheid' van de gemeenten Werkendam en Woudrichem
  • Lees het verslag van de KCWZ-bijeenkomst 'Ontmoetingsgericht bouwen' (12 februari 2012)

07-11-2012