Eenzaamheidsprojecten weinig effectief

Uit recentelijk onderzoek naar de effecten van eenzaamheidsprojecten blijkt dat de resultaten mager zijn. Van de tien onderzochte projecten gericht op het tegengaan of verminderen van eenzaamheid bij ouderen zijn er twee effectief. Stichting Sluyterman van Loo, een Stimuleringsfonds van ouderenprojecten, heeft de effectmeting laten verrichten naar de door de stichting gesubsidieerde projecten.

Zo rond de 30 procent van de 55-plussers in Nederland is eenzaam. Dat zijn meer dan 1,2 miljoen eenzame ouderen. In de periode 2001-2005 zijn achtien projecten gericht op het voorkomen van eenzaamheid uitgevoerd. De projecten werden gefinancierd door het subsidieprogramma Eenzaamheid onder ouderen van de Stichting Sluyterman van Loo. Het onderzoeksinstituut NIDI heeft de effecten van tien van de achttien uitgevoerde projecten bekeken. Bij twee projecten verminderden de gevoelens van eenzaamheid van de ouderen.

En van de succesvolle projecten is het project 'Escape', een project waarbij aan huis gebonden ouderen een gratis computer met internetles kregen. Het andere effectieve project is het project 'Goed gezelschap in een groot huis' in het verzorgingshuis Nijevelt in Nijmegen, waar koffiebijeenkomsten en gespreksgroepen plaatsvinden.

De onderzoekers hebben ook onderzocht waarom de andere projecten niet hun doel bereikten. Zij komen tot de conclusie dat er teveel gefocust wordt op het verhogen van sociale participatie, terwijl dit maar n van de oplossingsrichtingen is. Ook is de doelgroep waarop de interventie is gericht vaak te ruim. Verder zijn gemotiveerde beroepskrachten onmisbaar in het laten slagen van een project.

Meer informatie

  • Rapport 'Eenzaam, en dan? De (on)mogelijkheden van interventies bij ouderen' (pdf, 851 kB)
  • Rapport 'Aanpak van eenzaamheid, helpt het?' (pdf,647 kB)

21-11-2005