Praktijkwerkplaats 'Lokale aanpak eenzaamheid en sociaal isolement'

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Movisie organiseren dit najaar in het kader van het programma 'W+W+Z=Maak het samen!' een aantal praktijkwerkplaatsen rondom eenzaamheid. Beleidsmedewerkers en managers bij gemeenten en hun partners toetsen hierbij hun visie op het vraagstuk, prioriteiten in beleid en doelstellingen, een passend aanbod en het inrichten van de uitvoering.

Veel gemeenten zijn bezig met het verminderen of voorkomen van eenzaamheid en sociaal isolement. Tegelijkertijd zijn gemeenten en hun samenwerkingspartners - zoals welzijns- en zorgorganisaties en woningcorporaties - op zoek naar een effectieve aanpak, zo blijkt uit recent onderzoek. In deze praktijkwerkplaats krijgen de deelnemers actuele kennis aangereikt rond dit thema. Ook stelt iedere deelnemende gemeente een actie- of verbeterplan op waar zij meteen mee aan de slag gaan.

Tijdens de praktijkwerkplaats begeleiden adviseurs met inhoudelijke kennis de betrokken gemeenten bij het beantwoorden van hun eigen vragen en het opstellen van een actie- of verbeterplan. Deelname aan de praktijkwerkplaats is kosteloos.

W+W+Z=Maak het samen!

De praktijkwerkplaats is onderdeel van het ondersteuningsprogramma voor regie en samenwerking W+W+Z=Maak het samen! en sluit aan bij het actieplan 'Beter (t)huis in de buurt' van het Ministerie van VWS en het Ministerie van BZK. MOVISIE, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Vilans, kenniscentrum voor langdurende zorg, voeren het programma uit.

Meer informatie

02-09-2011

Praktijkwerkplaats 'Lokale aanpak eenzaamheid en sociaal isolement'