Projecten om eenzaamheid te voorkomen

De gemeente Wageningen gaat een 'vitaliteitscentrum' opzetten. Dit is een centrum om eenzaamheid van zelfstandig wonende ouderen te voorkomen of te verminderen. Ook in de gemeente Overbetuwe start een project gericht op het voorkomen van eenzaamheid van ouderen die zelfstandig wonen, namelijk door het opzetten van kernpunten.

Zinvolle dagbesteding voorkomt eenzaamheid

Medewerkers van het centrum proberen middels een gesprek te achterhalen waar de eenzame ouderen last van hebben en wat de oorzaak is. Het is de bedoeling dat ouderen na het gesprek gekoppeld worden aan vrijwilligerswerk of andere activiteiten, afhankelijk van de wensen en mogelijkheden. Het vitaliteitscentrum gaat verder dan een consultatiebureau voor ouderen, omdat vanuit het centrum geprobeerd wordt ouderen te stimuleren mee te doen aan allerlei activiteiten, zoals vrijwilligerswerk. De filosofie erachter is dat het hebben van een zinvolle dagbesteding eenzaamheid kan verhelpen.

Kernpunten tegen eenzaamheid

Een ander initiatief gericht op het voorkomen van eenzaamheid is te vinden in de gemeente Overbetuwe. Daar gaan zorg-, woon-, en welzijnsorganisaties zogenaamde 'kernpunten' opzetten. Daar kunnen inwoners elkaar ontmoeten, koffie drinken, van een maaltijd genieten en meedoen aan activiteiten. De kernpunten zijn vooral bedoeld voor ouderen. Het doel is om ouderen langer zelfstandig te laten wonen en om eenzaamheid te voorkomen.

Eenzaamheid neemt toe

In Nederland zijn er 736.000 mensen van 65 jaar en ouder die zich eenzaam voelen. Dat is ongeveer 32% 65-plussers, 4% geeft aan zich uiterst eenzaam te voelen (92.000 mensen). Volgens het SCP woont ongeveer 40% van de 65-plussers alleen en van alle 75-plussers ongeveer 55% (SCP Rapportage Ouderen 2006). Volgens prognoses van Vilans en CPB zijn er in 2010 zo'n 1,5 miljoen eenzame ouderen, waarvan er meer dan 310.000 extreem eenzaam zijn. (Bron: Nationaal OuderenFonds.)

Meer informatie 

  • Vitaliteitscentrum Wageningen
  • Kernpunten in Overbetuwe: Website KernGezond
  • Verslag workshop voorkomen van eenzaamheid van ouderen op de Project !mpulsbijeenkomsten 2005.
  • Projectenbank eenzaamheid met een overzicht van projecten in Nederland ter voorkoming van eenzaamheid.

11-06-2007