Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg
Trefwoorden: feiten en cijfers

Feiten en cijfers

Door vergrijzing en hervormingen binnen de langdurige zorg is een steeds grotere groep ouderen met een zorgvraag aangewezen op de woningmarkt. In dit dossier een overzicht van beschikbare feiten en cijfers.

Extramuralisering in beeld

Gegevens van Companen ten behoeve van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg laten een groeiende vraag zien naar zelfstandige woningen in een beschutte omgeving ('verzorgd wonen'). Regionaal blijken er grote verschillen te zijn.
Lees meer »

Cijfers Aedes en ActiZ

Aedes en ActiZ hebben op hun websites infographics en kaarten met branchecijfers:

  • Aedes: Vergrijzing en woningbehoefte in beeld
  • ActiZ: Verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg in kaart
20-05-2014 14:48

Voor u geselecteerd » (5)

Psychische problematiek en wonen met zorg (2013-2023)

De overheid heeft maatregelen getroffen waardoor minder mensen met een psychische aandoening in aanmerking komen voor “intramuraal verblijf”. In 2013 zijn de lichtste ZZP-verblijfsindicaties (ZZP1 en 2) geschrapt. Deze 'extramuralisatie' kennen.. 14-05-2014 13:37

Verstandelijke beperking en wonen met zorg (2013-2023)

Scheiden van wonen en zorg heeft gevolgen voor cliënten met een verstandelijke beperking. Nieuwe cliënten met een lichte zorgvraag zullen niet meer op een intramurale indicatie kunnen rekenen. De overzichtskaart van Nederland laat de regionale.. 24-04-2014

Meer woningen nodig voor ouderen en gehandicapten

Zonder extra maatregelen ontstaat er een tekort aan woningen voor ouderen en kwetsbare groepen. Veel ouderen en mensen met een beperking hebben door gewijzigd overheidsbeleid geen recht meer op huisvesting in een instelling of woongroep. Deze.. 03-04-2014

Onderzoek » (18)

Samen werken aan zorg voor verwarde huurders

Driekwart van de woningcorporaties zag in 2015 een toename van overlast veroorzaakt door verwarde huurders. Dit blijkt uit een enquête van Aedes onder 174 corporaties (52 procent van alle corporaties). Woningcorporaties zien.. 15-12-2015

Nederlanders in dubio over eigen woontoekomst

Nederlanders maken zich zorgen over de opvang van ouderen in de toekomst en zijn in dubio over hun eigen woontoekomst, omdat ze het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen, maar hun familie niet tot last willen zijn. Dat blijkt uit het onlangs.. 14-10-2015 16:36

Nieuws » (26)

Samen werken aan zorg voor verwarde huurders

Driekwart van de woningcorporaties zag in 2015 een toename van overlast veroorzaakt door verwarde huurders. Dit blijkt uit een enquête van Aedes onder 174 corporaties (52 procent van alle corporaties). Woningcorporaties zien.. 15-12-2015

Nederlanders in dubio over eigen woontoekomst

Nederlanders maken zich zorgen over de opvang van ouderen in de toekomst en zijn in dubio over hun eigen woontoekomst, omdat ze het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen, maar hun familie niet tot last willen zijn. Dat blijkt uit het onlangs.. 14-10-2015 16:36

Risico’s zorgvastgoed in beeld gebracht

Drie recente publicaties geven meer inzicht in de risico’s die corporaties en zorgorganisaties lopen met hun verzorgingshuizen. Door de gewijzigde wet- en regelgeving dreigt leegstand van verzorgingshuizen en daarmee een forse verliespost. Het.. 21-05-2015 17:06

Aedes Actiz