Cijfers over kwetsbaarheid van ouderen in gemeenten

In het kenniscahier 'Kwetsbare ouderen in tel' heeft het Verwey-Jonker Intsituut†cijfers over de kwetsbaarheid van ouderen per gemeente†in kaart gebracht. De cijfers zijn bijeengebracht in een zogenoemde balansscore. De score laat zien of er een balans is tussen het lokale risico op kwetsbaarheid en de lokale professionele zorgondersteuning.

In het kenniscahier zijn cijfers†over de kwetsbaarheid van ouderen in†alle Nederlandse gemeenten opgenomen. Gemeenten kunnen hun beleid gemakkelijker vormgeven en gerichter afstemmen op kwestbare ouderen met behulp van deze beschikbare data. Zo kunnen gemeenten inspelen op de toenemende vergrijzing met bijvoorbeeld activering, toegankelijk openbaar vervoer, aangepaste woningen en het creŽren van ontmoetingsplekken.

Meer informatie

  • Bestel of download het kenniscahier 'Kwestbare ouderen in tel'†op de website van het Verwey-Jonker Instituut

07-03-2012